• Fenyő Étterem
 • Hirdessen minálunk

Rovatok:

Pest megye Budaörs Közélet Már 30 éve - március első fele
2019-03-04 08:37

Már 30 éve - március első fele

|

Lesz-e független, szabad március 15-e? Mire törekszik az MSZMP? Sikerül-e megakadályozni a visegrád-nagymarosi vízlépcső megépítését? Melyik mozgalom alakít pártot és milyen a támogatottságuk? Konszenzust teremtene-e egy új alkotmány? Lesz-e Bécs-Budapest Világkiállítás?
hirdetés
Márc. 1. – Az MSZMP és az Új Márciusi Front egyetért abban, hogy mihamarabb létre kell hozni egy olyan tanácskozó fórumot, amely a sokszínűvé váló magyar belpolitikai élet legkülönfélébb politikai-társadalmi szervezeteinek párbeszédét, megegyezését szolgálná. - Közös ünneplésre hívja a fővárosiakat a Budapesti Pártbizottság: a Hazafias Népfront felhívásához csatlakozva fél napos, az ünnephez méltó programot szervezve március 15-re. - Tervek szerint 1990 nyarán átadják Kecskeméten a második magyarországi SOS gyermekfalut. - Elhagyta a baracskai börtönt és fogházat az a 70 fiatalember, aki a katonai szolgálat lelkiismereti és vallási okokból való megtagadása miatt fogházbüntetését töltötte.

Márc.2. Václav Havel cseh drámaíró és politikai okokból bebörtönzött társai szabadonbocsátását követelték a Vörösmarty téren megrendezett nagygyűlésen, amelyet a FIDESZ, a Bajcsy-Zsilinszky  Endre Baráti Társaság, a Szabad Demokraták Szövetsége, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum több független szervezettel együtt rendezett meg. -  Fordulóponthoz érkezik a Magyar Demokrata Fórum a március 11-12-i országos értekezletének megrendezésével - mondotta Kiss Gy. Csaba, az ideiglenes elnökség tagja. A ma megközelítőleg 12 ezer taggal, mintegy négyszáz szervezettel és csoporttal rendelkező mozgalom húsz tagonként állít egy-egy küldöttet az értekezletre. A küldöttek az alapszabály-tervezetről és a programtervezetről tanácskoznak majd. Fő részei: a demokrácia politikai intézményrendszerének megteremtése, a politikai program, a sürgős szociálpolitikai intézkedéseket is igénylő gazdaság- és társadalompolitika, kultúr- és művelődéspolitikai kérdések, s végül a nemzetközi kapcsolatok. -  Csengey Dénes, az ideiglenes elnökség tagja: az MDF-csoportok mindenütt maguk döntik el, részt vesznek-e a ,,hivatalos” ünneplőkkel közös megmozdulásokban vagy nem. Szerintük méltatlan lenne együtt ünnepelni azokkal a szervezetekkel, amelyek eddig ezt tiltották.  - Az MDF-mozgalomban eddig 3 irányzat alakult ki: egy liberális, egy harmadikutas és egy kereszténydemokrata irányzat. Ma még nem lenne érdemes párttá alakítani az MDF-et, de valószínűleg pártszerűbben szervezik meg az országos értekezletet követően - mondotta Für Lajos ideiglenes elnökségi tag.

Márc. 3. - Németh Miklós szavai Moszkvában: Napjaink történelmét, történelmünk hétköznapjait  a számos rossz hagyománnyal való szakítás jellemzi. A szakítás fájdalmas, újat a világra hozni pedig  mindig is gyötrelmes volt... - A megyei tanácsok vezetői támogatják az 1995-re tervezett  Budapest-Bécs Világkiállítás megrendezését. - Alakuló közgyűlést tartott pénteken a Magyar Orvosi Kamara, amelyhez a 33 ezer orvos közül 11.380-an csatlakoztak. - A nőmozgalom,
a nőtanács megújulásáról tanácskozott pénteken a Magyar Nők Országos Tanácsa a Parlamentben.  – A Kisgazdapárt fővárosi és debreceni tagtoborzó gyűléseket tartott. - Az AIDS-segélyszervezetek  első nemzetközi értekezlete pénteken Bécsben befejezte munkáját.

Márc.4. - Brnói nemzetközi élelmiszer-kiállítás: a résztvevő 14 magyar cég eddig 25 millió rubel értékű megállapodást hozott létre. – Pozsony: ,,A legfelsőbb politikai vezetés partnerének tekinti a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségét.

Márc.5.- A Magyar Szocialista Munkáspárt, illetve a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Néppárt találkozóival folytatódott vasárnap az a kétoldalú tárgyalássorozat, amelyet az MSZMP kezdeményezett, s amelynek célja egy széles körű, a különféle társadalmi-politikai szervezetek részvételével összeülő „nemzeti kerekasztal” előkészítése.- Magyarország csatlakozik az ózonréteget károsító anyagok használatának radikális csökkentését előíró montreali jegyzőkönyvhöz. Margaret Thatcher miniszterelnök-asszony együttes cselekvésre hívta fel a kormányokat, az ipari vezetőket és a tudósokat az ózonréteg további rombolásának mielőbbi megfékezése és megállítása érdekében. – Kijevben több mint ötezer ember emlékezett meg vasárnap a sztálini terror áldozatairól egy naggyűlésen. A rendezvényen határozatban követelték, hogy tartsanak nemzeti gyásznapot a sztálinizmus áldozatainak emlékére és hozzák nyilvánosságra a sztálini idők titkos rendőrségi aktáit.

Márc.6. - Az Emberi Jogok Magyar Ligájának vezetősége felkérte Antall Józsefet, Benda Kálmánt, Csoóri Sándort, Göncz Árpádot és Vásárhelyi Miklóst a szervezet budapesti tagozatának, mint magyarországi egyesületnek a megalakítására. - Figyelmeztető tüntetést szerveztek a Duna-mozgalmak képviselői. A Duna Kör, a Nagymaros Bizottság és a népszavazást követelők csoportjának állítása szerint „,a minisztérium félrevezette a képviselőket, hamis jelentéseket terjesztett eléjük a Visegrád-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatban”. – A múlt esztendőhöz hasonlóan tovább csökken Magyarország és a Szovjetunió között a kereskedelmi forgalom. - Élő, helyszíni tudósításaival, a központi és vidéki ünnepi események közvetítéseivel és az azokról szóló összefoglalókkal a televízió minden eddiginél szélesebb körűen készül a március 15-i megemlékezések bemutatására. - Az Ikarusban elkészült az NDK részére gyártott negyedmilliomodik autóbusz.

Márc.7. - Elemi erővel tört fel a párttagság igénye egy világos, közérthető és követhető politikai program iránt - mutatott rá Berecz János, a Központi Bizottság titkára a „Mire törekszik a Magyar Szocialista Munkáspárt?” c. akcióterv-javaslatot ismertetve. A program egyetemes és nemzeti irányadó értékei a szabadság, az igazságosság, a szolidaritás.. Az értékek valóra váltásának csak egyetlen útja lehet: a demokrácia. – Új telefonközpont:  a korábbinál jóval kisebb területen  több mint kétszeres a kapacitása. A korábbi 1600 helyett most csaknem 3400 beszélgetés egyidejű lebonyolítására van lehetőség.

Márc. 8. - Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter terjesztette az Országgyűlés elé az Alkotmány szabályozási elveiről szóló koncepciót. Expozéjában kiemelte: elsőrendű nemzeti érdekünk, hogy az alkotmányozás, mint konszenzust teremtő vagy legalábbis annak kialakulását segítő folyamat olyan alkotmányt hozzon létre, amely a jövőben a konszenzus fenntartására is képes eszköznek bizonyulhat. – A társadalmi, gazdasági élet széles körű megújulása, új pártok, egyesületek, szövetségek, társaságok színre lépése, a hazai tömegtájékoztatás eszközrendszerének bővülése mind nagyobb követelmények elé állítja a Magyar Távirati Irodát, amely ezen igények kielégítésére létrehozza az Országos Sajtószolgálatot.  Az Országos Sajtószolgálat a közlemények továbbításáért csupán a hírközlés technikai költségeit számítja fel a szolgáltatást igénybe
vevő szervezeteknek. A pártok, egyesületek, társaságok, levéltárak, dokumentációk és más érdeklődők 1989 áprilisától előfizethetnek az OS nyomtatásban is megjelenő kiadványára. - A Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetségének elnöksége és az Országos Cigánytanács vezetősége közleménye: egyetértenek a Hazafias Népfront felhívásával, amely március 15-e együttes megünneplésére kéri a nemzetet. Kérik a Magyarországon élő cigányokat, hogy a Hazafias Népfront megyei, városi, községi szervezeteivel közösen ünnepeljék meg március 15-ét. – A Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség, valamint az Országos Dohányfüstmentes Egyesület által meghirdetett tíznapos alkohol- és nikotinbojkottot több egészségügyi intézmény támogatja, mégis kérdésessé vált, hogy megtarthatják-e a március 15-24. közötti napokra hirdetett demonstrációt. Azt tapasztalják, hogy kezdeményezésük szélesebb körű megismertetése sok helyütt nem részesül kellő támogatásban. Felhívásukat továbbítani kívánták az ülésező Országgyűléshez, kérésüket azonban az illetékesek - a házszabályokra hivatkozva - elutasították.

Márc.9. - A jelenleg érvényes hazai szabványok  25-30 százaléka már most is a világszabványok előírásaihoz igazodik. Ahhoz azonban kevés, hogy a magyar gazdaság felzárkózzon az iparilag fejlett országok követelményeihez. - Az országos számítógépes információs hálózat három éve megkezdett kiépítésének első szakasza befejeződött, s 40 kutatóintézetet már be is kapcsoltak a rendszerbe. A hazai kutatók a rendszer segítségével bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe. A beruházás 1990 év végére fejeződik be, s akkor 150-200 intézmény több 1.000 személyi számítógéppel kapcsolódik a hálózathoz. - A Magyar Úttörőszövetség helyett a jövőben az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó kiadványaként jelenik meg a Dörmögő Dömötör, a 3-7 éves gyermekeknek szóló kulturális havilap. – MSZMP közleménye: Hazánk történelmi jelentőségű fordulóhoz érkezett. A tét roppant nagy: a nemzet felemelkedése vagy elmaradása a világ fejlődésétől. A demokratikus megújulásra ma, az ellentmondásokkal terhelt helyzetben is késztetőek a hazai és kedvezőek a világpolitikai feltételek. Cselekvésre van szükség. Az MSZMP megkezdte erőinek újjászervezését…Szabadságeszményünk a személyiség önállósága, az emberi jogok érvényesülése. - Fidesz-csoportok a tervezett Bécs-Budapest Világkiállításról: 1. A világkiállítás céljai és eszközei nem egyértelműek. Hol gazdasági, hol pedig kulturális és politikai változásnak állítják be. 2. Hiányzik a kockázati tényezők számbavétele, mint például az adósságállomány, az infláció alakulása, a költségvetés stabilitása, a turistaforgalom bizonytalanságai. Természetesen így hiányzik a kockázatcsökkentő stratégia is.  3. Amennyiben nem teremtődik meg a gazdasági erőforrások optimális fölhasználásának kényszere, a világkiállítás jelentette „gazdasági föllendülés” csak a hiányjelenségeket erősítené… - Határainkon kívül élő magyar nemzetiségiek érdekében korábban mintegy „láthatatlanul”folytatott politikánk nem volt alkalmas arra, hogy kellő védelmet nyújtson a Romániában élő magyaroknak - ismerte el Horváth István belügyminiszter.a parlamenti vita szünetében tartott nemzetközi sajtótájékoztatón.

Márc. 11. A több mint 13 ezres tagság képviseletében megkezdődött az MDF kétnapos országos gyűlése. - Nem kell sokáig várni a többpártrendszerre, már a jövő esztendőben nyílt választási versengés lesz a politikai pártok között. Egyelőre csupán a háború utáni korszak régi pártjai léptek színre, de van egynéhány más befolyásos politikai csoport, amelyek a jövő évre pártokká fognak szerveződni - mondotta Pozsgay Imre államminiszter. - Németh Miklós Hágában: A világon számos vallás, ideológia és hit van, ami elkülönítette és megosztotta az emberiséget. Legyen egy közös vallásunk és hitünk, ami összekapcsol bennünket: a földi élet feltételeinek megóvása.

Márc. 12. Jelenits István piarista tartományi főnök misét tart a János Kórházban, ahol február óta minden vasárnap katolikus szentmisét, valamint református és evangélikus istentiszteletet celebrálnak, a járóképtelen betegek pedig a kórteremben kapnak lelki vigaszt. - Negyvenéves a csehszlovák rádió magyar nyelvű adása. - Február végén a magyar választópolgárok 56,2 százaléka vélekedett úgy, hogy biztosan elmegy március 25-én szavazni; 31,2 százalékuk ,,valószínűleg, vagy nem tudja még,, 11,9 százalékuk pedig ,,nem, vagy valószínűleg nem vesz részt,, választ adott. A választóknak, akik már eldöntötték, hogy részt vesznek a szavazáson, illetőleg azt, hogy melyik pártra voksolnak, 23,1 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az SZDSZ-re, 21,5 százalékuk pedig, hogy az MDF-re voksol.
- Harmincegy független demokratikus szervezet felhívása:
Budapest népe, honfitársaink! Független március 15-i ünnepségre, békés tüntetésre hívunk benneteket. Találkozunk fél tizenkettőkor a Petőfi-szobornál, a Március 15. téren. A déli harangszókor elénekeljük a Himnuszt, majd rövid ünnepi szónoklatok és a Nemzeti dal elhangzása után a Szabadság térre vonulunk, ahol a békés tüntetők nevében jelképesen lefoglaljuk a televíziót. A Batthyány-Nagy Imre örökmécsesnél elhelyezzük a megemlékezés virágait, s a Kossuth térre megyünk. Itt is rövid szónoklatok hangzanak el, majd a Margit hídon át Bem apó szobrához vonulunk, ahol hitet teszünk a kelet-közép-európai népek összetartozása és szolidaritása mellett. A délutáni független megemlékezés körülbelül 17 órakor ér véget a Batthyány téren, a Himnusz költőjének szobránál. -
A FIDESZ, az MDF Ifjúsági Bizottsága és a Szociáldemokrata Ifjúsági Kör felhívása:  ”Nem érthetünk egyet a magyar ifjúsági szervezeteknek a VIT-en való részvételével, melyet egy olyan országban rendeznek, ahol az alapvető emberi jogok gyakorlására sincs mód” - nyilatkozta hat ifjúsági szervezet (FIDESZ, MDF Ifjúsági Bizottsága, SZIK, Katolikus Ifjúsági Mozgalom, Református Ifjúsági Szövetség, Nagycsaládosok Országos Egyesülete) ez év február 3-án. Azóta magyar diplomáciai forrásokból megerősítették, hogy a rendező Észak-Korea a magyar VIT-küldöttség létszámának és mozgásának korlátozására készül.     Ezért fölszólítjuk a magyar ifjúsági szervezeteket, hogy ne vegyenek részt a VIT-en, s március 13-án ne alakítsák meg a VIT magyar Nemzeti Előkészítő Bizottságát. A VIT-en legfeljebb egy minimális, max. 10 fős kormányzati delegáció képviseltesse magát.
-    Varsó: A Lengyel Egyesült Munkáspárt a kerekasztal-tárgyalások megkezdése előtt három lehetőség közül választhatott: az egyik a hatalmi erőszak alkalmazása, a másik a kapituláció és a harmadik a megegyezés politikája - mondotta Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára

Márc.13. – Épül az M0-ás autópálya. - A Discovery amerikai űrrepülőgép személyzete már a hétfői felbocsátás után hat órával eleget tett legfontosabb feladatának: pályára állították a magukkal vitt százmillió dollár költségű hírközlési műholdat. - Szabó István Hanussen c. filmjét Oscar-díjra jelölték. – A FIDESZ a Béres-cseppről: a Béres cseppről pozitív hír nem jelenhetett meg. Kósa Ferenc készülő filmjét, ami dokumentálta a történteket, elzárták a minisztériumban. - Módosították a gyülekezési törvényt: A gyülekezési jogról januárban elfogadott törvény minden rendezvény szervezését és megtartását megtiltotta az Országház közvetlen környékén (Kossuth Lajos tér, illetőleg a Széchenyi rakpart Országház előtti szakasza). A módosítást  az elmúlt héten fogadta el az Országgyűlés; ezek szerint a gyülekezési tilalom csak a parlamenti ülésszakok idejére vonatkozik. A törvénymódosítás csak március 14-én lép hatályba. - Budapesti Pártbizottság állásfoglalása: Az MSZMP egyelőre maradjon a munkahelyeken. Nem a munkahelyről való kivonulás, hanem a bentmaradás stratégiájára van szükség. A pártszervezet úgy épüljön be a vállalati-intézményi mechanizmusba, hogy képviselőjének jelenléte természetes legyen. - A Román Kommunista Párt hat veterán vezető személyisége levelet írt Ceausescuhoz: A nemzetközi közösség elítéli Önt annak a helsinki záródokumentumnak a be nem tartása miatt, amelyet ön sajátkezűleg írt alá. Románia állampolgárai elítélik Önt annak az alkotmánynak a be nem tartása miatt, amelyre Ön felesküdött. - Nyugati hírügynökségi jelentések szerint több százan tüntettek hétfőn Lipcsében, nyugatra érvényes kiutazási vízumot követelve. - Elhunyt Zita, az utolsó osztrák császárné és magyar királyné. A 640 éven át uralkodó Habsburg-dinasztia utolsó koronás fejének özvegyét 97 éves korában érte a halál a svájci Zizier zárdájában. Személyében a nemrégiben hazánkban is járt Európa-parlamenti képviselő, dr. Habsburg Ottó, édesanyját gyászolja.

Márc.14. - Hirtelen támadt hazafias buzgalom látszott erőt venni a magyar parlamenten 1989. március 14-én, amikor is 41 évnyi kihagyás után ünnepi ülésen emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharc 141. évfordulójáról. A parlament elnöki székét éppen csak elfoglaló Szűrös Mátyás szűzbeszéde után a képviselők kivonultak a Kossuth térre, ahol (párt)állami tiszteletadás keretében vonták fel az országzászlót. - Első országos nagygyűlését tartotta a Magyar Demokrata Fórum a Nemzeti Sportcsarnokban. Több mint négyezren hallgatták a beszédeket az épületben, és több százan már nem fértek be. Für Lajos: az MDF változatlanul arra törekszik, hogy az országnak olyan országgyűlése legyen, amelyben valóban szóhoz juthatnak az egészséges reformerők, a demokratikus törekvések. Ezért szerinte a jelenlegi országgyűlésnek át kellene adnia a helyét egy alkotmányozó nemzetgyűlésnek. - Osztrák hírügynökség: „a magyarok egy része az újonnan bevezetett nemzeti ünnepet, március 15-ét a maga módján, ausztriai bevásárlással üli meg”.A beszámoló szerint az osztrák-magyar határtérségből délelőtt igen erős közúti beutazási forgalmat jelentettek.

A képen: 1989. március 15.   
Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
Legfrissebb képtárak
Ajánlások
 • curver
 • gazdapiac

Helyi dolgok...

Molinó készítés Budaörsön a Dicentránál!

Szállás Budaörs
 • Magdi Panzió

 • Éttermek Budaörs
 • Fenyő Étterem
 • Magdi mama kiskonyhája
 • Aromi Ristorante Italia - Olasz étterem, pizzéria Budaörs szívében
 • ABS Bowling & Pub

 • Látványosság, szabadidő Budaörs
 • Városi Régészeti Kiállítás
 • Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum Budaörs

 • Helyi vállalkozások, szolgáltatások Budaörs
 • Izsold-Car Karosszéria-javítás
 • Buliszerviz
 • Budaörsi Ingatlanszövetség
 • Völgy 2000 Kft.
 • Horváth Kereskedelmi kft.

 • Civil szervezetek Budaörs
 • Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport
 • Régiségbúvár Egyesület
 • BUDAÖRSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
 • BUDAÖRSI DIÁK SPORTEGYESÜLET (BDSE)
 • CBE, BUDAÖRSI CUKORBETEG KLUB EGYESÜLET

 • Közösségek Budaörs
 • Budaörsi Római Katolikus Egyházközség

 • Sport Budaörs
 • Zendo Budaörs Egyesület
 • ABS Sportcentrum
 • BSC Labdarúgó Szakosztály
 • Liver FC Budaörs
 • Úszásoktatás Budaörsön