• Fenyő Étterem
 • Hirdessen minálunk

Rovatok:

Pest megye Budaörs Közélet Már 30 éve - június
2019-07-02 09:18

Már 30 éve - június

|

Nagy Imre és sorstársai újratemetése,  az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai, párttá alakul az MDF, George Bush Magyarországra készül, bontják a műszaki határzárat Sopronnál.
hirdetés
Június 1. -  A Történelmi Igazságtétel Bizottság szóvivője, Mécs Imre kijelentette: az MSZMP tagjai csak magánszemélyekként vehetnek részt a temetésen. Amennyiben hivatalos minőségükben jelennének meg, a hozzátartozók és barátok eltávolíthatják a koporsókat a közelükből. - A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya: Maradványelv helyett törvényt akarunk, mely évről-évre a költségvetés társadalmilag meghatározott hányadát biztosítja az oktatásnak. Csak így derül ki, mennyit ér az iskola, a diák, a pedagógus a nemzetnek.
- Az EK (Ellenzéki Kerekasztal) két szóvivője, Sólyom László és Tölgyessy Péter: Az Ellenzéki Kerekasztal képviselői alkalmasnak látják a Központi Bizottság új indítványát arra, hogy kimozdítsa a tárgyalásokat a holtpontról.
- Nagy Imre és sorstársai temetéséről a Történelmi Igazságtétel Bizottsága:  A Hősök terén, a Műcsarnok lépcsőjén június 16-án reggel 9 órától lehet leróni a kegyeletet a ravataloknál. A látvány- és díszlettervet ifj. Rajk László és Bachmann Gábor készíti. A koszorúzási ünnepség a tervek szerint 12 óra 30 percig tart. A TIB képviselői elmondták: a jelentkezők száma igen nagy, ezért a sorrendet később döntik el. Mindenesetre arra törekszenek, hogy mindenki elhelyezhesse koszorúját a ravatalon, aki tisztelegni kíván a kivégzett miniszterelnök és mártírtársai emléke előtt. Azt szeretnék, hogy pontban fél 1-kor egy percre leálljon az országban a munka, megszólaljanak a harangok, a gyárkürtök és az autódudák. Ezután kezdődik meg a Hősök terén a temetési gyászszertartás, amelyen az elképzelések szerint Vásárhelyi Miklós, Király Béla, Mécs Imre, Rácz Sándor és Zimányi Tibor mond majd beszédet. A szónokok nem képviselnek sem pártokat, sem szervezeteket.- a tervek szerint.
- A Magyar Ujságírók Országos Szövetségének elnöksége megkezdte a szövetség 1956. november 4-e után hozott határozataianak felülvizsgálatát. Erkölcsi kötelességének tartja, hogy semmisnek nyilvánítsa és elhatárolja magát mindazon döntésektől, amelyekkel - a hatalom követelésére - tevékenységük és politikai meggyőződésük miatt újságírókat fosztottak meg jogaiktól és szövetségi tagságuktól.
- Az MSZMP Budapesti Reformköre megerősíti, hogy szeretné elhelyezni koszorúit Nagy Imre és mártírtársai koporsóinál a gyászszertartás keretében.

Jún. 2. - Magyar és osztrák jogászok részvételével hazánkban először rendeztek konferenciát az Ombudsman intézményéről. - Helmut Kohl, az NSZK szövetségi kancellárja Mihail Gorbacsov szovjet főtitkár és államfő tavaly októberi kérésének megfelelően közbenjárt annak érdekében, hogy fény derülhessen az 1939 augusztusában létrejött Hitler-Sztálin-megállapodás hátterére. Ennek megfelelően okmányokat bocsátott rendelkezésére szovjet tudósoknak. – George Bush: A kelet-európai változások most a legizgalmasabbak a világon.

Jún. 3. - Horváth István belügyminiszter: A rendőrség nem az állampolgárok felett álló intézmény, a rendőr pedig nem az állampolgárok feljebbvalója, hanem maga is állampolgár, aki különleges előjogok nélkül, sajátos szakmai feladatot lát el.

Jún.4. – Meghalt Khomeini ajatollah, Irán vallási vezetője. - Németh Miklós miniszterelnök: Nem kér időt arra, hogy kormányát engedjék nyugodtan dolgozni, még csak bizalmat sem kér most már, mert az ígérgetések, a szavak ideje lejárt, a tettek ideje jött el…június 16-a vízválasztó lehet. Ez a nap a nemzeti megbékélés és kiegyezés, a tiszteletadás és a gyász napja mellett történelmi szakaszhatár is lesz. – A 77 éves Király Béla 33 év után először látogat haza Nagy Imre és sorstársai temetésére.

Jún.5. - A Varsóban közzétett adatok azt mutatják, hogy a Szolidaritás jelöltjei főlényes többséggel kerülnek be a lengyel törvényhozás alsóházába és a most létrejövő szenátusba, a hatalmon lévő Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) jelöltjei viszont az első fordulóban nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges szavazatmennyiséget, és emiatt a második fordulóban való részvételre kényszerülnek.

Jún.6. - Atadták Aszód határában az ország első veszélyeshulladék-lerakótelepét. - Magyar Demokrata Fórum zalaegerszegi szervezete: Vizsgálják felül a kirívóan magas összegű nyugdíjakat és csökkentsék különösen azon személyek nyugdíját, akik úgymond munkásmozgalmi tevékenységük jutalmául kaptak teljes fizetéssel nyugdíjas státust. A jövőre nézve is határozzák meg a nyugdíjak felső határát, és ezzel együtt lényegesen emeljék a létminimum körüli és alatti nyugdíjak összegét.

Jún. 7. - A vízminőség védelme az utóbbi években annyira felemésztette a Balatonra fordítható összegek nagy részét, hogy a legszükségesebbnél is kevesebb jutott az infrastruktúra fejlesztésére, s ez már-már az idegenforgalmat is gátolhatja. - Az Ellenzéki Kerekasztal felvette tagjai közé a Keresztény Demokrata Néppártot. A párt az 1947. évi választásokon szerepelt, Barankovics István által vezetett Demokrata Néppárt tevékenységét folytatja.

Jún.8. - A Hírlapkiadó Vállalat Tabu című könyvsorozatában közreadta a budapesti brit és amerikai követségek 1956. október 23-a és november 4-e között keltezett, külügyminisztériumaiknak küldött bizalmas jelentéseit .- A Kozma utcai Újköztemetőben Nagy  Imre és mártírtársai eltemetésének napján, 1989. június 16-án reggeltől a temetői szertartás befejezéséig, körülbelül 17.00 óráig a 301-es parcellát és környékét a rendezők kordonnal zárják le. - Ausztria kormányának és fővárosának a bécs-budapesti világkiállítás megrendezésében való együttműködéséről szerződést írtak alá csütörtökön Bécsben.

Jún. 9. - Megérkezett Budapestre Király Béla, aki az 1956-os felkelés idején a nemzetőrség parancsnoka és Nagy Imre közvetlen munkatársa volt.- Pszichiátriai intézetbe utalt a román kormány egy jelentékeny költőt, egy írót pedig házi őrizetben tart, mert bírálták a román rendszert. – Kétszáz éves a bábolnai ménesbirtok.
- A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze Nagy Imre, dr. Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, dr. Szilágyi József, dr. Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós javára a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnökségi Tanácsa előtt törvényességi óvást emelt, amelyben a törvénysértő ítéleti rendelkezések hatályon kívül helyezését és az ártatlanul elítéltek felmentését indítványozza.
- Az MSZMP és az Ellenzéki Kerekasztal szakértői megállapodtak az érdemi politikai tárgyalások megkezdéséről. Eszerint a tárgyalásokon három egyenrangú fél vesz részt: az Ellenzéki Kerekasztal, a Magyar Szocialista Munkáspárt, valamint az alábbi társadalmi szervezetek és mozgalmak: a Baloldali Alternatíva Egyesülés, a Hazafias Népfront, a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, a Magyar Nők Országos Tanácsa, a Münnich Ferenc Társaság és a Szakszervezetek Országos Tanácsa közös delegációja.

Jún. 10. - Magyarországon igen magas a koraszülöttek aránya, a csecsemők tíz százaléka idő előtt jön a világra.

Jún.11. - Budaörsön negyedik alkalommal rendezték meg az országos repülőnapot. Sikert aratott a zenés légibalett, amelyen több gép egymással összhangban hajtott végre bonyolult manővereket, ugyancsak színvonalas volt a vitorlázó repülőgépek és a helikopterek bemutatója és a sárkányrepülők légi felvonulása is. A nap egyik leglátványosabb színfoltját a késleltetett ejtőernyős ugrás jelentette, amikor is egyszerre több tucat színes ernyő lebegett a körülbelül 60-70 ezres nézősereg felett.

Jún. 12. - Helmut Kohl hétfő este a bonni Vigadóban díszvacsorán látta vendégül Mihail Gorbacsovot és kíséretét. A bonni vezető pohárköszöntőjében az államfőként első külföldi látogatására az NSZK-ba érkezett vendéget olyan politikusként köszöntötte, mint aki elszántan, céltudatosan vezeti az országában megkezdett politikai, gazdasági és társadalmi átalakítás folyamatát. - Békesi László pénzügyminiszter: Az államháztartás jelenlegi formájában életképtelennek bizonyult, fenntartása a teljes összeomlással fenyeget. A következő években a különböző - termelési, export - támogatásokat radikálisan lefaragják. Sor kerül az államadósságok pontos felmérésére is, s leépítését az állami tulajdon privatizálásával kívánják biztosítani.
- Negyedszázada van börtönben napjaink minden bizonnyal legrégebben elítélt politikusa, Nelson Mandela, aki fogságában az afrikai népek apartheid-ellenes szabadságharcának élő jelképévé vált.
- A Magyarországi Római Katolikus Egyház, Református Egyház, Evangélikus Egyház, Ortodox Egyház, a Szabadegyházak Tanácsa, az Unitárius Egyház és az Izraelita Felekezet ünnepélyes nyilatkozatából: Az 1956-os nemzeti tragédia áldozatainak méltó végtisztességgel és kegyelettel történő eltemetése június 16-án megrázkódtatásokban bővelkedő múltunk lezárását és új, tisztultabb, emberibb korszak nyitányát jelentheti…Amikor megrendült lélekkel gyászolunk a nemzetünket 1956-ban ért nagy csapás felett, ugyanakkor vallást teszünk arról is, hogy minden csepp kiontott magyar vér az egész nemzet vesztesége. Hiszen fájdalmasan kevesen és félelmesen egyedül vagyunk. Ma országunknak, egész népünknek mindennél inkább higgadtságra, nyugalomra és összefogásra van szüksége, hogy a világ népeinek ránk figyelő nagy családja előtt bebizonyítsuk Széchenyi igazságát:,,egy népnél sem vagyunk alábbvalók,,.

Jún.14.- Az Ikarusnak a második félévben körülbelül egyhavi termelésére, 1400 járműre nincs még megrendelése, mert a magyar autóbuszok legnagyobb vásárlójával, a szovjet partnerrel mindeddig nem kötötték meg a szerződést. - A Fidesz Budapest II. kerületi csoportja azzal a javaslattal fordul az Országgyűléshez, hogy állami és középületeinkről a vörös csillagokat távolítsák el, ehhez felajánlja társadalmi munkáját. - Zánkán, a balatoni úttörővárosban megnyitották az idei nyári szezont és köszöntötték az első turnusba érkezett csaknem 3000 úttörőt.
- Távirat Lech Walesa úrnak, a Szolidaritás Független Önkormányzati Szakszervezet elnökének:                  
  Lengyel barátaink! Őszinte örömünkre szolgált, hogy választási harcotok sikerrel
járt.     A lengyel nép bebizonyította, hogy milyen erőt és hitet tud adni a nemzetnek, egy olyan szervezet, mint a Tiétek, mely bizalommal és őszinte nyíltsággal fordul a néphez.     Tudjuk, hogy példaadó kitartásotok eredményeként, most olyan felelősség nehezedik rátok, ami kemény és megfontolt munkát követel. A további munkátokhoz sok sikert és kitartást kívánunk.     Reméljük, hogy közös küzdelmünk eredményeként olyan szabad és független országban élhetünk, ahol becsülete van a tisztességes munkának.      Szolidaritás Szakszervezetei Munkásszövetség

Jún.15. - Egyesült Államok szenátusa: "Nagy Imrének és a magyar forradalom más hőseinek temetése a magyarországi megbékélés és a reform jelentős szimbóluma - adjon ez további erőt a demokrácia és a pluralizmus híveinek”. - A három balti állam, Litvánia, Lettország és Észtország lakossága koncerteken, nagygyűléseken és egyházi szertartásokon emlékezett meg a sztálini deportálások évfordulójáról.- ,,A Szovjetunió soha nem fog beavatkozni a magyar reformok ellen, a Brezsnyev-doktrína a múlté,, - jelentette ki Németh Miklós az amerikai ABC televíziós hálózatnak adott interjújában.
- A Nobel-békedíjas Kalkuttai Teréz anya Magyarországra érkezett. - Az 1953-as berlini felkelés néhány részvevője pénteken felkérte Mihail Gorbacsovot: érje el, hogy az NDK-hatóságok rehabilitálják az akkori összecsapások áldozatait.

1989. június 16. Orbán Viktor egyetemi hallgató a magyar ifjúság nevében beszélt Nagy Imre és mártírtársai temetésén, a Műcsarnok előtti ravatalnál. - A gyásznapon Nagy Imrére és sorstársaira emlékeztek a Hősök terén, ahol a felállított ravatalnál az ország népe róhatta le tiszteletét, elhelyezve a kegyelet virágait a mártírok koporsói előtt. Ezután a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájában helyezték örök nyugalomra az elhunytakat.

Jún.17. Ezrek és ezrek rótták le tiszteletüket és kegyeletüket Nagy Imrének és mártírtársainak a rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájának behantolt sírjainál. A legtöbben egy-egy szál virágot is elhelyeztek a parcellákat övező sírkertekben, ahol méltóságteljesen, hosszú sorokban vonultak el a fővárosiak és a vidékiek. - A Szolidaritás szakszervezet nevében Lech Walesa visszautasította szombaton a Lengyel Egyesült Munkáspárt koalíciós ajánlatát.

Jún. 18. - Az egyesült államokbeli Pepsi Cola cég újabb, ezúttal hét évre szóló együttműködési szerződést írt alá az üdítőital magyarországi gyártóival és forgalmazóival.  - Káprázatos éjféli látványossággal, tűzijátékkal, hangversennyel ünnepelte Párizs városa leghíresebb jelképét, a száz esztendeje felavatott Eiffel tornyot.

Jún. 19. - Prága továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy aggodalomra adnak okot a magyarországi fejlemények. - A budai Várhegy alatti barlang- és pincerendszert különösen nagy kárt okozó, pinceomlásokkal érintett területté nyilvánította a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága hétfői ülésén. A legsürgetőbb feladat azonban a barlangrendszer vizesedésének megelőzése, a közműhálózat felülvizsgálata, helyreállítása. Utána következhet a mélypincéknek, barlangoknak, támfalaknak - köztük a Halászbástya támfalrendszerének is - az állagmegőrzése.
- KISZ Vas Megyei Bizottsága: Szeretnénk azt tudni, ki hatalmazta fel Orbán Viktort, hogy a magyar ifjúság nevében szóljon. Tiltakozunk az ellen, hogy a magyar ifjúság szervezeteinek (így a legnagyobbnak, a Demisz-nek) egyetértése, megkérdezése nélkül többes szám mögé bújjon a viszonylag kis csoportot képviselő Fidesz-es szónok. Az ilyen meghamisított véleményhalmazzal nem azonosulhatunk.

Jún. 20. - A Konrad Adenauer Alapítvány előbb egy varsói, majd később egy budapesti irodájának a megnyitását tervezi. A következő cél azután a csehszlovákiai kapcsolatok kiépítése lenne. – Lengyelország: A hivatalos adatok is megerősítették, hogy a Szolidaritás elsöprő gyözelmet aratott, a második fordulóban szerzett újabb alsóházi mandátummal és 7 szenátori hellyel az egyetlen ellenzéki erő lett a lengyel parlamentben.

Jún.21. - A Parlament Vadász termében folytatódott a politikai egyeztető tárgyalások plenáris üléssorozata. Szűrös Mátyás, az Országgyűlés elnöke közvetítésével a második tárgyaláson a Magyar Szocialista Munkáspárt, az Ellenzéki Kerekasztal, valamint az úgynevezett harmadik oldal delegációja ült ismét tárgyalóasztalhoz.- A Hunguard amerikai-magyar vegyesvállalat 115 millió dollár befektetésével Float-síküveggyárat létesít Orosházán. – A szovjet nagykövet Nagy Imre és társai újratemetéséről: A temetés Magyarország belső ügye; nincs szükség arra, hogy azt a Szovjetunió értékelje. - Nem kis munkájába került a brit rendőrségnek, hogy megakadályozza hippik és pogány napimádók egy csoportját abban, hogy az angliai Stonehenge-ben ünnepeljék a nyári napfordulót. 170 embert letartóztattak. - Gyurcsány Ferenc le kíván mondani a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség alelnöki tisztéről. - Göncz Árpád író, műfordító lett az Írók Szakszervezete elnökségének elnöke.

Jún.22. – SZDSZ: Egy héttel a temetés után a Nagy Imre ügy ismét égető politikai kérdés. Lehet vitatkozni azon, hogy a csapatkivonások ügyéről milyen fórumon és milyen körülmények között tárgyaljanak, de a követelés megfogalmazását szovjet- és kommunistaellenes provokációnak minősíteni rosszhiszeműség nélkül nem lehet.
- A Német Szocialista Egységpárt KB Politikai Bizottsága csütörtökön első ízben adott nyíltan hangot annak, hogy nyugtalanítják a Magyarországon végbemenő belpolitikai fejlemények. - Az Országgyűlés jogi, igazgatási és igazságügyi bizottsága - az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal, valamint az úgynevezett harmadik oldal delegációjának szerdai plenáris ülését követően - azt javasolja a kormánynak, hogy ne terjessze a Parlament elé a vitatott törvénytervezeteket, a képviselők csak a politikai megegyezés eredményének ismeretében tárgyalják majd meg azokat a sarkalatos törvényjavaslatokat, amelyeket eredetileg a június 27-én kezdődő ülésszak napirendjére tűztek.

Jún.23. – Brzezinski: George Bush többet tud Kelet-Európáról, mint bármely elődje és a térség történelmi fontossága ismeretében készül varsói és budapesti útjára. Az amerikai kormányon belül még folynak a viták arról, milyen gazdasági segítséget nyújtsanak e két országnak - a túlzott várakozások mindenképpen alaptalanok. - A csehszlovák pártvezetés fokozódó aggodalommal figyeli a lengyel és a magyar politikai fejleményeket és azok csehszlovákiai belpolitikai hatásait.

Jún.24. - Nyers Rezsőt, a Politikai Bizottság tagját, államminisztert a párt elnökévé választotta az MSZMP Központi Bizottsága.- Természetgyógyászok találkozója: A természetes gyógymódok alkalmazásában Magyarország legalább 20 évvel elmaradt az európai országok átlagától. Az előadásokat bemutatók kísérték, a résztvevők megkóstolhatták a különböző szójából készült ételeket, a tartósítómentes gyümölcsleveket, vásárolhattak gyógyteákat, kozmetikumokat, és kipróbálhatták a talpmasszást is. – Ker.Min: Az átlagnál mérsékeltebb ütemben bővült az élelmiszerek, valamint a ruházati cikkek értékesítése, az iparcikkek forgalma azonban lényegesen nagyobb mértékben - 24 százalékkal - növekedett. – MDF: Az Elnökség és a Választmány - a tagság írásbeli meghatalmazásával - úgy döntött, hogy a Magyar Demokrata Fórum, nevének és céljainak megtartásával politikai párttá alakul.

Jún.25. – MSZMP Központi Bizottsága: A párt elnökévé választotta Nyers Rezsőt. Kollektív irányító testületként négytagú Elnökséget választott. Ennek tagjai: Nyers Rezső, a párt elnöke, Grósz Károly, a párt főtitkára, Németh Miklós és Pozsgay Imre.

Jún.26. - A Munkaerőpiaci Központ legfrissebb tájékoztatója szerint április végéig több mint 3200-an vették igénybe az év elején bevezetett munkanélküli segélyt. - Június 1-jétől ingyen utazhatnak vasúton és helyközi Volán-járatokon a 70 éven felüli nyugdíjasok, de szelvényt kell váltaniuk, hogy a közlekedési vállalatok igazolhassák, mennyien élnek az ingyenes utazás lehetőségével.

Jún.26. – BBC: Pozsgay Imre, a magyar politikai bizottság jól ismert liberális tagja lesz a kommunista jelölt az államelnöki tisztségre, amelyet a jelenleg folyamatban lévő reformok során létesítenek. Még nem világos, hogy milyen hatásköre lesz az államelnöknek. - Megkezdődött a nukleáris kísérletek korlátozásával és betiltásával foglalkozó szovjet-amerikai tárgyalások negyedik fordulója.

Jún. 27. – Horn Gyula külügyminiszter osztrák kollégája, Alois Mock társaságában Sopronba látogatott. Mindketten - mintegy jelképesen - részt vettek a város mentén húzódó magyar műszaki határzár folyamatosan előrehaladó lebontásában. Ennek egyik szakaszán a két ország több hivatalos személye és nagyszámú magyar és külföldi újságíró jelenlétében a miniszterek maguk is több helyen szétvágták a határkerítés drótjait, majd rövid beszédben méltatták a vasfüggöny eltávolításának jelentőségét.
- Norvégia bírálta a Szovjetuniót, mert csak több órás késéssel értesítette Oslót arról, hogy hétfőn a norvég partok közelében tűz ütött ki egy atomtölteteket is hordozó szovjet atomtengeralattjáró fedélzetén. - Az Állami Egyházügyi Hivatal a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény értelmében törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította a Magyarországi Jehova Tanui Vallási Közösséget. - mintegy kétszázötvenen tüntettek Lipcse központjában a Szent Miklós templom előtti téren követelve a szabad kivándorlás jogát.

Jún.28. - Az amerikai Képviselőház keddi szavazásán nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget az a törvényjavaslat, amely öt évre adná meg Magyarországnak az úgynevezett legnagyobb kereskedelmi kedvezményt. - Hatalmas tömeg gyűlt össze  a koszovói főváros, Pristina közelében, hogy megünnepelje a Koszovo poljei - magyar nevén rigómezei - csata 600. évfordulóját. A csatában Szerbia, Bosznia és Macedónia egyesített serege vereséget szenvedett a törököktől, nagy történelmi jelentőségét mégis az adja, hogy megállította a török birodalom további terjeszkedését Nyugat-Európa felé.

Jún.29. – Spanyol lap: Lengyelország és Magyarország név szerinti említése a madridi közös piaci csúcsértekezlet záró nyilatkozatában nem véletlen.
- A Kárpát-aljai Kulturális Szövetség küldöttsége járt Budapesten és elmondták: Elsősorban a magyar anyanyelvű oktatás és közművelődés segítésére van szükség, így például óvodai és iskolai könyvekre, módszertani és segédanyagokra, az ottani magyar iskolák tanárainak magyarországi továbbképzésére, az iskolák és a kulturintézmények közötti kapcsolatok további kiszélesítésére, s a határ két oldalán élők érintkezésének további megkönnyítésére.

Jún. 30. - Kerényi Imrét nevezte ki július 1-jei hatállyal a Madách Színház igazgató-művészeti vezetőjévé a Fővárosi Tanács Művelődési és Sport Főosztályának vezetője. - A Munkásőrség nyugati vendégeket fogadott: a 135 egység teljes létszáma mintegy 60 ezer. A munkásőrök 70 százaléka munkás, illetve paraszt, 18 százaléka értelmiségi. 12 százalékuk egyéb foglalkozású. Mint mondta, minden 18. életévét betöltött állampolgár beléphet a Munkásőrségbe, ha büntetlen előéletű és elfogadja a mindenkori alkotmányos rendet. A felvétel független attól, hogy ki melyik párt tagja, vagy pártonkívüli-e a kérelmező. - Szovjetunió 1995-re megkétszerezi finnországi földgázszállításait
Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
Legfrissebb képtárak

A BKCS az Őrségben

Kép: sk, NGy, SzK

A BKCS Szentgotthárdon

Kép: sk, NGy, SzK
Ajánlások
 • curver
 • gazdapiac

Helyi dolgok...

Molinó készítés Budaörsön a Dicentránál!

Szállás Budaörs
 • Magdi Panzió

 • Éttermek Budaörs
 • Fenyő Étterem
 • Magdi mama kiskonyhája
 • Aromi Ristorante Italia - Olasz étterem, pizzéria Budaörs szívében
 • ABS Bowling & Pub

 • Látványosság, szabadidő Budaörs
 • Városi Régészeti Kiállítás
 • Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum Budaörs

 • Helyi vállalkozások, szolgáltatások Budaörs
 • Izsold-Car Karosszéria-javítás
 • Buliszerviz
 • Budaörsi Ingatlanszövetség
 • Völgy 2000 Kft.
 • Horváth Kereskedelmi kft.

 • Civil szervezetek Budaörs
 • Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport
 • Régiségbúvár Egyesület
 • BUDAÖRSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
 • BUDAÖRSI DIÁK SPORTEGYESÜLET (BDSE)
 • CBE, BUDAÖRSI CUKORBETEG KLUB EGYESÜLET

 • Közösségek Budaörs
 • Budaörsi Római Katolikus Egyházközség

 • Sport Budaörs
 • Zendo Budaörs Egyesület
 • ABS Sportcentrum
 • BSC Labdarúgó Szakosztály
 • Liver FC Budaörs
 • Úszásoktatás Budaörsön