http://minalunk.hu Nyomtatás
 
2019-02-07 18:14

Válaszúton Bogár Lászlóval

|

Mindig telt ház fogadta a Budaörsi Polgári Kaszinó összejövetelén Bogár Lászlót (akit nevezzünk egyszerűen csak professzornak, bár jövőbelátó igazságait hallván akár díszesebb ranggal is köszönthettük volna), de ez alkalommal olyannyira  összegyülekeztünk, hogy előadását néhányan már csak hátul, összepréselődve hallhatták, másoknak pedig még egy talpalatnyi hely sem jutott.
hirdetés
Mi húz ide bennünket egyre inkább, amikor ő beszél? Hiszen ez a fura, lélekbe ható „Bogárhang” sok más fórumon is hallható. Ám ha „élőben” ott áll előttünk ez a kis nagy ember és elkezd szelíden, szerényen beszélni, majd erősödő hangon kimondja erős igazságait, valahogy még meggyőzőbbnek, még igazabbnak érezzük szavait. Humora, lazasága a régi volt, csak amit kimondott, azt érezzük mélynek, igaznak és nagyon keménynek…

Ilyen  volt a legutóbbi Válaszút címmel meghirdetett eladása is a szokott helyen, a csuda szép Adler Kávéházban. Ezúttal nem csak lenyűgözött, hanem meg is rendítette a hallgatókat ez az előadás, ahol nem a távoli jövőnk kontúrját vázolta fel lelki szemeink előtt, hanem a holnapunkat, azt a holnapot, aminek félő, hogy mindannyian csak a vesztesei lehetünk. Fáj a felébredés, fáj annak tudata, hogy tán már a sürgetés sem elég. Hiszen a mozdony már pöfög, sebességbe vált, ülünk a hálókocsiban, az első osztály bársony melegében, meg a fapadokon. És már gurulunk a síneken, és ahogy gyorsul, mi is kezdjük pedzeni , hogy ez az út nem felfelé vezet…

Ősszel is beszélt már nekünk Bogár László a világot fenyegető katasztrófáról, a világ népesedési helyzetéről, és elképesztő, a jövőt besötétítő statisztákat is mutatott. Már látható, érezhető a késedelem okozta veszteség. Az emberi közösség is két világrendre oszlott. Az egyik nem képes biztosítani önmaga időbeli folytonosságát, élvezeteknek és vagyona gyarapításának lázában él, feledve, elhessegetve az élet fenntartására irányuló legszentebb feladatát, és nem hoz világra gyermeket, akit testi-lelki egészségben kellene felnevelnie. A másik véglet a túlnépesedés egyenes, de járhatatlan útja, amikor már három szülőképes nemzedék hoz világra 8-10 gyermeket, akiknek nem adatik sem étel, sem iható víz, sem elfogadható élettér.

Hazánkban is voltak már váteszek, akik ezt láttak, akik kiáltottak. Fekete Gyula írót emlegette, aki már ötven évvel ezelőtt tudta és hirdette, hogy a magyarság 1950 és 1954 között egy olyan végzetes lejtőn indult el, ami csak a megsemmisülésbe vezethet. Most ott tartunk, hogy jövőre várhatóan az 1954-es szinten lesz országunk lakóinak száma. Önmagában az nem tragédia, hogy egy millióval kevesebben leszünk, mint amennyien 1980-ban voltunk, amikor elértük minden idők legmagasabb népességszámát. De az már majdnem élő tragédia, hogy egyre inkább rossz irányba mozdul a népesség demográfiai szerkezete, ami azzal a következményekkel jár, hogy egyre nehezebbé válhat az egész ország elemi szintű működtetése.

Az tény és örvendetes, hogy tovább élünk, de az már nem, hogy az utánunk következő nemzedék növekedési üteme rohamosan csökken. Persze a világ nem egyenletesen öregszik, a számok elképesztő eltéréseket mutatnak. Ezért az előttünk álló évszázad fő kihívása nemcsak az elöregedés kezelése úgy általában, hanem inkább az, hogy milyen irányba fordul az elöregedés időbeli és térbeli különbségeinek világhatalmi értelmezése és befolyásolása. Egy ENSZ elemzés azt feltételezi, hogy míg 2000-ben 180 ezer ember töltötte be a századik életévét, addig 2100-ban ennek több mint a százszorosa, vagyis több mint húsz millió századik életévét betöltött ember él majd a földön, és 800 millióról négymilliárd fölé emelkedik az időskorúak száma.

Nem tudhatjuk, hogy milyen testi-lelki állapotban éljük majd meg öregkorunkat, de az tény, hogy mindez a keresők és időskorú eltartottak arányát a kezelhetetlen sávba hajtja. Egynéhány országban ez már megtörtént, a többiekben majd csak az előttünk álló évtizedek során fog megtörténni. Ez ma a legsúlyosabb globális konfliktus, ami roppant kihívásokat jelent. És a migráció támogatói éppen ezt használják fő érvként migrációs törekvéseik alátámasztására!

 Súlyos szavak… Az egész emberiség, benne mi, magyarok is részesei vagyunk ennek a folyamatnak. Valljuk be: nem könnyű ezzel a súlyos kihívással szembenézni. De ha a magyar társadalom vissza akarja szerezni létének harmóniáját, meg akarja teremteni a népesedési folyamatok egyensúlyát, ha egyáltalán meg akar maradni, akkor számot kell vetnie azzal, hogy ez csak mai világunk globális  szervező elvével való szembekerüléssel képzelhető el. Nagy kérdés, hogy a mai magyar társadalom milyen mértékben alkalmazkodik a globális mintázatokhoz, és kérdés az is, hogy milyen mélyen hatolt be lelki, erkölcsi, szellemi értelemben eme szerveződési rendnek a pusztító hatása a mai magyar emberekbe.  Nagy kérdés az is, hogy vajon a világ pusztulásához, öngyilkosságához vezető szerveződésekhez alkalmazkodó jövő nemzedéket akarunk, vagy olyat, amely tisztában van azzal, hogy ennek a ma uralkodó szemléletnek a pöfögő, füstöt okádó mozdonya a semmibe vezeti a világot. Nem árt figyelmeztetni magunkat, hogy ez a világ, amiben ma élünk, minden eddiginél brutálisabb és nyíltabb szellemi világháború színtere, ahol a globális diktatúra hamis tudásként bélyegez meg minden tőle való elhajlást.

Márpedig el kell hajolnunk!

A kormány ma családcentrikus politikába fogott, és „megkésve bár, de törve nem”, összetett, mindenre kiterjedő, átfogó demográfiai- és nemzetstratégiába kezdett. A vállalkozás nagy ívű, sok áldozattal, lemondással jár, de kell hozzá az emberek akarása, azonosulása, felelősségvállalása. Az egész magyarság lelki, erkölcsi, szellemi talapzatának meg kell változnia, hogy ez a csoda megtörténjen.

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ne higgyünk benne!

Lehet, hogy az előadást követő dörgő taps nemcsak egy egyetemi tanár előadásának sikerét jelezte. Talán néhányunk kisebbfajta lelki sokkot is átélt, mások tovább töprengenek, morfondíroznak, okosodnak, de lehet, hogy sokunkat máris tettre sarkallt, és talán hittel, erővel is megajándékozott…

R. V.


Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.