• KátaiSzerviz
 • FényszóróPolírozás
 • Stulpkft
 • Fischer Barkács
 • Vianni
 • Ottomax
 • Gress2000
 • Pizza Ala Mór
 • Wekerle
 • KIsvakond
 • VizivilágHétkuti
 • Öreg Prés Étterem
 • GeszlerPince
 • Konturdou
 • Lampert Óra
 • SzeletBurkTegla

Rovatok:

Fejér megye Mór Magazin A Móri Szénbányászat története majd minden családot érintett...
2019-02-09 09:56

A Móri Szénbányászat története majd minden családot érintett...

|

(Fotó:kisvasut.hu)

A XX. században virágzott itt is a bányászkodás (sokan érkeztek ide az ország más részeiből, telepedtek le, alapítottak családot). Környékünk különösen gazdag volt barnaszénben, sorra alakultak a bányatársaságok, nyíltak tárnák. Ebbe a hullámba illeszkedett az 1921-ben létrejött Móri Kőszénbánya Részvénytársaság.
Földrajzi helyzet

Mór a Bakonyt és a Vértest egymástól elválasztó ÉNy-DK-i irányú süllyedékben, a Móri-árokban található.
 
A pannon időszakban tengerszoros, majd ősfolyók medre volt, így vastag üledék- és hordalékrétegek alakultak ki benne. Mai formáját a negyedidőszaki - ma is tartó - mozgások, a Bakony és a Vértes kiemelkedése hozta létre.
 
Mór mellett, az árok K-i oldalán magasodik az Antal-hegy, mely a Vérteshez tartozó sasbérc.
 
Az alapját alkotó triász mészkövet fiatalabb, eocén korú nummulinás mészkő fedi be közvetlenül, azonban a hegy Ny-i oldalán körben márga, és a benne kialakult mélyedésben eocén barnakőszén közbetelepülést találunk.
 
A szénmező három telepre oszlik.
 
A felső, 0,4-0,5 m vastag telep csak helyenként fejlődött ki.
 
A középső telep átlagosan 1,3 m vastag, amiből kb. 1 m a tiszta szén.
 
Az alsó telep felső része, kb. 0,5 m vastagságban tiszta szén, alatta átszőtt szén és égőpala helyezkedik el. A telepeket egymástól agyagrétegek választják el.

Felszíni szénkibúvásokról szóló leírás a XIX. sz. második felében született a Mór környékéről, ám a területen az érdemi kutatás csak a XX. sz. elején indult meg.
 
A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat (MÁK Rt.) 1904-ben az Antal-hegy Ny-i oldalán a kibúvásokra alapozva mélyített fúrásokat.
 
A kapott eredmények szerint a széntelep vastagsága és minősége is erősen változó volt, ezért a MÁK a bányanyitástól elállt.
 
1929-ben a budapesti Sugár Vilmos Rt. is kutat, de eredménytelenül.
 
1932-ben a már működő bányákhoz kapcsolódóan a Zacskó és Tsa. Móri Kőszénbánya Rt., majd 1936-tól a később Pusztavámnál érdekelt Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. is folytat kutatásokat.
 
 
 (fotó:móri bányavasút - forrás:kisvasut.hu)
 
Bányaművelés története

1921 májusában a Winter testvérek megalapítják a Móri Kőszénbánya Részvénytársaságot, és a szénvagyon kitermelésére haszonbérleti szerződést kötnek a terület birtokosával, báró Trauttenberg Frigyes özvegyével.
 
Az első bányák a felszíni kibúvásokra telepített Ernő- és Imre-tárók voltak. 1922 februárjában már napi 120-150 t szenet hoznak felszínre, ám május folyamán vízbetörést kapnak.
 
A következő évben további tárókat nyitnak, és 1924 nyarára elérik a 200-220, 1925 őszére pedig a 280-300 tonnás napi termelést. Ezt közel egy évig tartani tudják, annak ellenére, hogy a munkáslétszám csökken.
 
Csak a jobb minőségű I. telepet (középső és felső telep) fejtik. 1928-ban s bányák kimerülése miatt a művelést beszüntetik, a 7 év alatt mintegy 384 kt szenet termeltek.
 
Felmondják a terület haszonbérleti szerződését, amit özvegy Trauttenbergné szerződésszegés címén perre visz, de a pert elveszti.

A bányaművelés egészen 1931 júliusáig szünetel, amikor is a Petrozsényből áttelepült Fekete Pál megkezdi a Winter-féle Móri Kőszénbánya Rt. által a Rudolf-, Ernő- és Imre-tárókban ill. a Meszes-völgyben lévő V. lejtős aknában visszahagyott pillérek fejtését.
 
Az igen egyszerű körülmények között folyó termelés mindössze 10, később 20 t/nap. 1932 júliusában Fekete Pál meghal, és özvegye a bányászati jogtól megválik. Az egy évnyi működés alatt kb. 5 kt az összes kibányászott mennyiség.

Fekete Pál özvegye a bányászat jogát a Zacskó Aladár és Kardos István által alapított Zacskó és Tsa. Móri Kőszénbánya Rt.-nak adja át.
 
Elsőként a Vajal-puszta közelében lévő Szt. Mór-tárót nyitják meg, és még azon az őszön termelésbe is állítják. Később a szomszédságában nyitják a VI. lejtős aknát, ezt követi Árki-puszta határában - a korábbi Ernő- és Imre-tárók közelében - a VII. lejtős akna és az Árki-táró.
 
A kezdetben 100-150 t/nap termelés 1935-re felfejlődik 350-450 t/napra, de a területen tervszerű bányaművelést nem alakítanak ki.
 
A jelentkező problémák oda vezetnek, hogy 1940-ban a részvénytársaság fizetésképtelenné válik.
 
A zárgondnokság alatt is folytatódik a termelés, sőt 350-700 t/napra növekszik, köszönhetően annak, hogy a háborús szénigények miatt a rosszabb minőségű II. telepi szén is vevőre talál.

1943-ban a Zacskó és Tsa. Móri Kőszénbánya Rt. beolvad az időközben létrejött Pusztavámi Kőszénbánya Rt.-ba, és ezzel az Antal-hegy előterében a szénbányászat is megszűnik.
 
Az 1921-től 1943-ig tartó időszak mérlege összesen 1,4 Mt szén kibányászása.
 
Külszíni szállítás

A kitermelt szén szállítására 760 mm nyomtávú vasút épült, mely eleinte lóvontatással üzemelt, majd a termelés 1935-ös felfutását követően áttértek a gőzvontatásra.
 
A vasút a szenet a Móron felépített osztályozóba szállította, ahonnan 1936-tól már normál nyomtávolságú MÁV-vagonokban jutott el a móri állomásra.
 
A vasút fővonala az Árki-pusztán át Pusztavámra vezető út mellett vezetett közvetlenül.
 
A meszes-völgyi és a feljebb, Árki-puszta határában lévő bányák felé egy-egy leágazás vezetett, mindkettőhöz sikló csatlakozott.

(forrás:
tnikol.apaczai.elte.hu
 
 

 

 


Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
 • DrBenkZoran
 • GoodsMarket
 • Bér és TB Ügyint
 • KIsvakondjobb
 • ZafirFürdő
 • MalmasAgrar
 • Info Sziget
 • Generali
 • Family Center
 • Palló
 • BitterSzucsMuhely
 • Winkler Gumi
 • kosarszkyminalunkjobbnagy
 • LangmáhrAutosbolt
 • Cserépkályha
 • Eletvital
 • DrSzekely
 • Nyikosingatlan
 • FlajszSirko
 • KormendiSirko