• Fincsi
 • Stulpkft
 • Party Pince
 • Gress2000
 • Ottomax
 • VizivilágHétkuti
 • Öreg Prés Étterem
 • GeszlerPince
 • Konturdou
 • Lampert Óra
 • KátaiSzerviz
 • FényszóróPolírozás
 • Fischer Barkács
 • Vianni
 • Wekerle
 • KIsvakond
 • SzeletBurkTegla

Rovatok:

Fejér megye Mór Magazin Perpatvarok Móron a parasztok és a földesúr között - A Sárrét...
2018-12-10 16:35

Perpatvarok Móron a parasztok és a földesúr között - A Sárrét...

|

(a kép illusztráció - fotó:mek.oszk.hu)

Mór történetének egyes korszakaival, az "őslakos" móriak, illetve a Mórra évszázadokkal ezelőtt betelepített német lakosság életével, szokásaival, mindennapjaival több alkalommal foglalkoztunk. Mindezek azonban szinte kimeríthetetlen témát szolgáltatnak...
" Hogy a régebben idetelepült magyar és német jobbágyok életére mennyire rányomta bélyegét a földesúri hatalom, az a Megyei Levéltár iratanyagából lépten-nyomon a kutató szeme elé tárul.
 
Az 1740-es évektől sorra alakuló kézműves céhek alapszabályait az uradalom tulajdonosa kénye-kedve szerint változtatta meg. A község bíráját az ő három jelöltje közül választhatta meg a lakosság, s annak évenkénti számadását is tiszttartója, vagy ügyvédje ellenőrizte.
 
Nekik kellett az árvagondnoknak és a borbírónak is munkálkodásáról elszámolnia. A hagyatékok és végrendeletek „lerendezése" is az ő kezükön ment keresztül. Hogy eközben - vagy a bérleti díjak beszedése során - mennyi visszaélést követtek el, azt megint a levéltári panaszlevelek sokasága bizonyítja.
 
Az elszenvedett jogtalansága miatt a királynőhöz forduló Wenczl Anna Máriát ezért a lépéséért megverték és börtönbe vetették, Hoger Mihálytól pedig erővel elvették telkének felét - melyet pedig apja vásárolt az uradalomtól, s azt egy új jövevénynek adták el.
 
Gyakori sérelme volt a régóta itt élőknek, hogy házhelyük, belsőségük egy részét azzal vették el, hogy az újonnan ideérkezőknek arra szükségük van - ahogyan ezt egy 1781-ben kelt, 12 tanú által aláírt okirat is igazolja:
 
„Ezelőtt mintegy 11 esztendőkkel az Méltóságos uraságok azoktul el vévén, más új lakosoknak átaladták..." - s egy részét viszont maguknak tartották meg. Éppen ezek az újraosztások állították szembe az új, nincstelen telepeseket, a régi egész- vagy féltelkes gazdákkal.
 
Az 1770. évi vármegyei vizsgálat jegyzőkönyve szerint „a nyomorult új jövevényeknek adták a réteket, akik - mivel közterhet nem viselhetnek - a helységnek csak terhére vannak". Nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy nem a magyar és németajkú gazdák háborúskodásáról van szó!
 
Éppen a századvégen kibontakozó úrbéri problémák tömörítették egy táborba őket.
 
Ezek között a Sárrét kérdése volt a legsúlyosabb.
 
1779-ben özvegy Luzsénszkyné sz. Berényi Erzsébet grófnő a „Saar-Rétje" dűlőt visszakövetelte magának.
 
A jobbágyok érdekeit képviselő Kreskay Péter főügyész azzal érvelt, hogy megbízói egy emberöltővel ezelőtt irtották itt ki a bozótot, ahogyan azt egy idős tanú eskü alatt vallotta:
 
„Azon rétet szörnyű nagy Berekből, melynek előtte mintegy negyven esztendőkkel hasznát sem lehetett venni, irtogatták..." Mivel az uradalom ezért a munkájukért nem volt hajlandó fizetni, joggal használták e területet.
 
Felét szántónak művelték, s míg itt dolgoztak, a szomszédos, legelőnek használt felén legeltették állataikat.
 
A 101 éves Riblringer János vallomása szerint 1733-ban, mikor a falu egyéb határát még erdő borította, itt osztotta ki a lakosok számára Pfeiffer tiszttartó a jobbágytelkeket, használóik mindig is adóztak, robotoltak és leadták az uradalomnak a kötelező terménytizedet.

Az uraság tisztjei mindezt tagadták, és mindent elkövettek, hogy a „vakmerő foglalókat" elűzzék a korábban „Farkasberke" néven emlegetett Sárrétről. Eközben a jobbágyoknak a pusztákon használt földjeikből folyamatosan egyre több területet hasítottak ki uruk számára.
 
A pórnépnek az 1730-as években megismert kálváriajárása megismétlődött.
 
A móriak újra alázatos hangú beadványokkal fordultak védelemért a Helytartótanácshoz, mely a Nemes Vármegyét utasította, hogy a panaszokat továbbítsa az Úriszékhez.
 
A vizsgálatok, jelentések, határozatok egymást követték, végül 1783. április 10-én a Helytartótanácsi18 - talán az új, felvilágosult uralkodó, II. József akaratának engedve - helyt adott a parasztok követeléseinek.
 
Az itteni irtásföldeket és a másoktól megvásárolt birtokrészeiket a szokott adók és beszolgáltatások mellett tovább használhatják, az egyéb helyen elvett földjeikért csereterületet kell kapniuk.
 
Az erdőirtást végzőknek a munkabért ki kell fizetni, az uraságnak továbbra is engedélyeznie kell az ingyenes faizást (tűzifagyűjtést) és makkoltatást.

A nagybirtokosok hamar megtalálták a módját annak, hogy anyagi veszteségeiket más területen „behozzák": Seitel Ignác jószágkormányzó feljegyzései szerint „Ab jetzt wurden die Bausteine für Geld verkauft" - vagyis, az eddig bárhol ingyenesen fejthető építőköveket ezentúl már pénzért kell megvásárolni. (1791. dec. 20.)"
 
 
 
(Részlet Schwartz Alajos: A móri németség története és élete c. könyvéből - a szerző engedélyével)
 
 
 

Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
 • Festekhaz
 • FlajszSirko
 • KormendiSirko
 • Cserépkályha
 • DrSzekely
 • DrBenkZoran
 • Eletvital
 • GoodsMarket
 • KIsvakondjobb
 • ZafirFürdő
 • MalmasAgrar
 • Info Sziget
 • Generali
 • Family Center
 • Palló
 • BitterSzucsMuhely
 • Winkler Gumi
 • kosarszkyminalunkjobbnagy
 • LangmáhrAutosbolt
 • Nyikosingatlan