• Molnár Sport
 • GeszlerPince
 • Öreg Prés Étterem
 • VizivilágHétkuti
 • SzeletBurkTegla
 • Hirdessen Minálunk

Rovatok:

Komárom-Esztergom megye Oroszlány Értékeink 1252-ben már említik, Zsigmond király is átjárt ide: Majki prépostság
2019-05-07 13:22

1252-ben már említik, Zsigmond király is átjárt ide: Majki prépostság

|

(A kamalduliak majki kolostorának látképe - Wessel Jenő tusrajza)
A mai Oroszlány környéke a kora középkorban is fontos szerepet játszott az ország életében. Erről olvashat több fejezetben is...

"Vértesszentkereszttől északkeletre emelkedett a premontrei rend Boldogságos Szűz Máriáról czímzett majki prépostsága.
 
Elsőízben a túróczi prépostság 1252. évi alapító levele említi a prépostságot, mint a csilizközi két Kulcsod és Negyven birtok szomszédát. (Hazai Okmt. VI. 72.)
 
Egy 1268-ban kelt oklevél szerint Gadócz birtok a majki préposté volt.
 
Egy másik, 1279-ben kelt oklevél szerint a prépostság a premontrei rendé.
 
1277-ben Csege falu mellett, 1278-ban Esztergomban a Kis-Duna mellett bizonyos terület szintén a prépostságé, mely, egy 1279. évi oklevél szerint, az esztergomi vásártér mellett is birt egy telket.
 
1281-ből maradt fenn hiteles helyi működésének legrégibb emléke.
 
Ekkor János volt a prépost, a kit Ambrus követett.
 
Az 1291. évi oklevél szerint a prépostság a veszprémi egyházmegyéhez tartozott.
 
1349-ben Szomold említtetik, mint a prépostság birtoka, 1383-ban a prépost Gadóczon földesúr.
 
Zsigmond király alkalmasint akkor, mikor Mária királynővel együtt Gesztesen tartózkodott, Majkra is átrándult, hol 1388. november 4-én egyik oklevelét keltezi.

Kétségen kívül fennállott a XV. és XVI. századokban is, és csak a török hódoltság alatt szünt meg. (Ortvay i. m. II. 787. - Csánki Dezső i. m. III. 485. - Knauz i. m. I. 553. - Anj. Okmt. V. 290. - Rupp Magyarorsz. Helyr. Tört. II. 2. 495. - Balics Lajos: A Róm. Kath. Egyh. Tört. II. 2., 269."
 
 
 
(forrás:mek.oszk.hu - Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai)
 


 

Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
 • FlajszSirko
 • Kormendisirko
 • Palló
 • Balla Gumi
 • MalmasAgrar
 • Cserépkályha
 • Jobb hirdessen