• Molnár Sport
 • GeszlerPince
 • Öreg Prés Étterem
 • VizivilágHétkuti
 • SzeletBurkTegla
 • Hirdessen Minálunk

Rovatok:

Komárom-Esztergom megye Oroszlány

Minálunk.hu

Minálunk.hu Oroszlány

 Az oroszlányi közélet hírei, az önkormányzat, képviselőtestület tevékenységének bemutatása. Kulturális programok, a helyi kulturális élet eseményei. Hasznos, közérdekű  információk a lakosságnak. Sporthírek-, események a városban, a helyi sportélet bemutatása. Az oktatási-, nevelési intézmények hírei, eseményei.   Cégek, vállalkozások bemutatkozási lehetősége. Lakosságnak és vállalkozóknak ingyenes hirdetési lehetőség.  Olvasói vélemények. Helyi érdekességek, értékek. A szénbányászet története, múltja, jelene.

Elérhetőségek

8066 Pusztavám, Mór

Tel: 06-30-9257-207, Fax:

info@vertesinfo.hu

www.minalunk.hu/oroszlany

Főszerkesztő

Nagy Pál

A  honlap üzemeltetője: Téka-96 Bt

Székhelye: 8066 Pusztavám, Hegyalja u. 11.

Adószám: 22070843-1-07

A kiadásért és szerkesztésért felel: Nagy Pál

e-mail: teka96@freemail.hu

Szerkesztőség, hirdetési felületek értékesítése: info@vertesinfo.hu vagy vertes@vertesinfo.hu Tel.: 06/30/9257-207

 

 

A Minalunk.hu Oroszlány helyi i nternetes újságot a Téka-96 Bt működteti.

A weboldalunkon megtalálható saját forrásból származó hírek, programok, közérdekű adatok, érdekes események, útleírások, fotók, videók …stb. mellett egyéb más hírforrások hírei is megtalálhatóak (sajtóközlemények, felhívások, hírügynökségek, sajtótermékek, weboldalak, televíziók, rádiók, PR-cikkek, stb…).

A portálunkon található más forrásból származó szöveges tartalmak, képek és videók jogaival kizárólag az általunk megjelölt forrás - vagy az általa hivatkozott forrás - (a szöveges tartalomnál, képnél, videónál megjelölt) tulajdonosa rendelkezik.

Amennyiben - tudtunkon kívül, szándékunk ellenére -  jogtalanul átvett tartalmakat közölnénk, azt kérésre természetesen haladéktalanul eltávolítjuk.

A saját vagy elsődleges forrásból származó híreink, képeink, videóink az online médiák számára portálunk címlapjára hivatkozó linkeléssel szabadon átvehetőek és terjeszthetőek. A fotók és videók előzetes hozzájárulásunk nélkül nem változtathatók meg !

Nyomtatott és televíziós médiák részére a forrás – Minalunk.hu/Oroszlány – jól látható feltüntetése mellett szabadon felhasználhatóak.

 

Minálunk.hu Oroszlány

 

www.minalunk.hu/oroszlany

 

 

 

 http://mti.hu/img/mti/mti_hirfelhasznalo.jpg?menuid=52&lang=hun

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Minálunk.hu/Oroszlány portál  (Üzemeltetője a Téka-96 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 8066 Pusztavám, Hegyalja utca 11.  Adószám: 22070843-1-07,   Cégjegyzékszám: 07 06 005866) adatkezelési tevékenysége során elkötelezett a portál látogatói és üzleti partnerei személyes adatainak védelme iránt minden adatkezelési tevékenységük során.  Eddig is az irányadó szabályok alapján, az érintett jogait tiszteletben tartva kezeltük a személyes adatokat.

 

A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik.

 

A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.

 

A 2018. május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi rendelet - GDPR - új adatvédelmi szabályokat ír elő, melynek igyekszünk megfelelni.

 

Üzleti partnereink, hirdetőink olyan cégek, vállalkozások, akikkel a Téka-96 Bt. üzleti kapcsolatban áll, állt, vagy felvettük vele a kapcsolatot e célból. A kapcsolatfelvétel történhetett a partner kezdeményezésére is.  Partnerünk adatait (e-mail cím, postacím, telefonszám, ügyintéző egyéb elérhetősége) önként, saját akaratából bocsátotta rendelkezésünkre.

 

Hangsúlyozzuk, hogy az adatokat szerződött partnereink - önkéntes hozzájárulás alapján -, a fennálló jogviszony létesítése vagy szerződésszerű fenntartása érdekében bocsátották rendelkezésünkre.

 

A közöttünk fennálló szerződéses, vagy egyéb jogviszonnyal összefüggésben rendelkezünk olyan adatokkal, melyek személyes adatnak minősülhetnek. Ezen adatok kezelése és feldolgozása a közöttünk lévő üzleti kapcsolat további fenntartásához elengedhetetlenül szükséges (pl. kapcsolattartó adatai, elérhetőségei, stb.).

 

Partnereink adatait 6 évig, illetve az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges ideig őrizzük meg. 

 

Bármely partnerünk bármikor rendelkezhet úgy, hogy adatait töröljük nyilvántartásunkból.

 

Ezt az alábbi címekre küldött nyilatkozattal teheti meg: info@vertesinfo.hu    vagy vertes@vertesinfo.hu,   vagy oroszlany@minalunk.hu

 

 

Tájékoztatjuk üzleti partnerinket, hogy hivatkozott e-mail címeken szintén a társaságunk által üzemeltetett más internetes portálok levelezéseit (vagy azok egy részét) is bonyolítjuk.  Ez azt is jelenti, hogy e portálok üzleti partnereinek adatait is tároljuk.

 

E portálok: www.vertesinfo.huwww.minalunk.hu/kisber,   www.minalunk.hu/mor, www.minalunk.hu/szekesfehervar, www.minalunk.hu/tatabanya.

 

Ezekhez az internetes portálokhoz közösségi szolgáltatások is tartoznak, melyek: Minálunk.hu/Mór Facebook oldal, Vértesinfó Facebook oldal, Minálunk.hu/Kisbér Facebook oldal, Minálunk.hu/Oroszlány Facebook oldal, Minálunk.hu/Székesfehérvár Facebook oldal, Minálunk.hu/Tatabánya Facebook oldal.

 

Az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban partnerünk a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulása bármikor visszavonható.

 

Üzleti partnereink fenn hivatkozott adatait tárhely szolgáltató: http://dataglobe.eu/   valamint a Minálunk.hu Online Kft.  www.minalunk.hu/ által  biztosított  levelező rendszereinkben tároljuk. 

 

A Minálunk.hu/Mór portálhoz tartozó tárhely szolgáltatónk, az országos portálrendszer működtetője, a Minálunk.hu Online Kft.  www.minalunk.hu/ gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, azok védelméről.

 

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy az általunk kezelt adatokat kizárólag a velük fennálló üzleti kapcsolatunkban használjuk fel és azokat harmadik fél részére (a saját adatfeldolgozóinkon kívül) nem adjuk át.  Kivétel: amennyiben  - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - arra jogosult hivatalos állami szerv megfelelő felhatalmazás alapján kéri azokat valamely eljárás vonatkozásában.

 

Honlapunk ( www.minalunk.hu/oroszlany ) sütiket (cookie) nem használ. A honlap (portál) látogatóiról, magánszemélyekről személyes adatoknak minősülő információkat  nem gyűjtünk, nem tárolunk.   

 

Kivételt képez ez alól:

 

-  Regisztrált látogatók IP címe, addig, amíg nem törlik magukat. A törlésre bármikor lehetőségük van közreműködésünk nélkül.

 

- Ha a magánszemély keres meg bennünket oly módon, hogy valamely személyesnek minősülő adata - pl. e-mail címe - tudomásunkra jut, így adatbázisunkban rögzítésre kerül.

 

Adatait ilyenkor 5 évig őrizzük, kivéve, ha erről hozzánk intézett megkeresésében  másként nem rendelkezik.

 

Bármely partnerünk, látogatónk  e-mail címének, valamint  megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a partnert, látogatót, levélírót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

A személyes adatokat csak e tájékoztatónkban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről partnerünket  tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Amennyiben bíróság vagy más, arra illetékes hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést  végrehajtjuk.

 

Fenntartjuk társaságunknak a jogot, hogy e tájékoztatót egyoldalú döntésünkkel bármikor módosítsuk a hatályos jogszabályok keretein belül.

 

Üzleti partnerünk, olvasónk adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  telefon: +36-1-391-1400,  e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu ;  honlap: www.naih.hu ) fordulhat.  Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi tájékoztatónk célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi és leendő üzleti partnereinknek, portálunk látogatóinak személyes adataik portálunk - így cégünk - által végzett kezeléséről.

 

Bízunk abban, hogy ennek maradéktalanul megfeleltünk.

 

 

 

 

 

Programozás, fejlesztés:

Perlik Boldizsár

 • FlajszSirko
 • Kormendisirko
 • Palló
 • Balla Gumi
 • MalmasAgrar
 • Cserépkályha
 • Jobb hirdessen