• DrLendvai
 • VizivilágHétkuti
 • Öreg Prés Étterem
 • Geszler
 • SzeletBurkTegla
 • Hirdessen Minálunk
 • drkokenyes

Rovatok:

Fejér megye Székesfehérvár Értékeink Válogatás a székesfehérvári Belváros látnivalóiból: a Budenz-ház
2019-04-05 15:18

Válogatás a székesfehérvári Belváros látnivalóiból: a Budenz-ház

|

(Budenz-ház, fotó:commons.wikimedia)
Székesfehérvár belvárosa rengeteg - ismert, vagy kevésbé látogatott - látnivalóval (műemléképületek, szobrok...) bír. Ezek közül választottunk párat, hogy foglalkozzunk velük néhány alkalommal, hátha felfedeznek olyanokat, vagy bármelyikről olyan új információt, melyet érdekesnek tartanak.
Egyemeletes copf stílusú épület, kosáríves, kőkeretes kapujának zárókövében az 1781-es évszám van.
 
Középkori alapokon áll, pincéjében XIII. századi kutat tártak fel.
 
A földszint bal oldali ablakán szép copf vasrács van, a kapu fölött ugyancsak copf füzérdísz húzódik.
 
Külső homlokzatán Budenz József (1836-1892) emléktáblája van.
 
A magyar összehasonlító nyelvészet neves alapítója 1858 és 1860 között, székesfehérvári tanárként lakott itt.
 
Az épület helyet ad az Ybl-gyűjteménynek, ami a családnak állít emléket. Képző- és iparművészeti gyűjteménye az emeleti szobákban tekinthető meg.

forrás:wikipedia
 
 
 
A ház a nevét onnan kapta, hogy itt lakott 1858-60 között Budenz József, a német származású kiváló finnugor kutató, a magyar összehasonlító nyelvészet meg­te­rem­tő­je.

Az épü­let jel­leg­ze­tes copf stí­lu­sú hom­lok­za­tát 1781-ben nyer­te.
 
Az 1781-es vég­le­ges ki­ala­kí­tás előtt több­ször is ala­kí­tot­ták, át­épí­tet­ték.

Szé­kes­fe­hér­vár e szép mű­em­lék­ét a Vá­rosi Ta­nács ál­do­zat­kész­sé­ge ál­lí­tot­ta hely­re ré­gi for­má­já­ban, 1968-69-ben.
 
A ki­ál­lí­tás 1969. má­jus 19-én nyílt meg.
 
El­ren­de­zé­sé­ben igye­kez­tünk meg­őriz­ni a ma­gán­gyűj­te­mény jel­le­gét, ahogy azt Ybl Er­vin hosz­szú éle­te so­rán ki­ala­kí­tot­ta.

forrás:szikm.hu
 


 

Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
 • Palló
 • KormendiSirko
 • MalmasAgrar
 • Cserépkályha
 • Hollanderfehervar
 • Jobb hirdessen