30 éves a Budaörsi Kolping Család

2022-01-05 | Budaörs
Néhány éve csak, hogy tagja lehettem az egyesületnek. Megismertem Kolping atya munkásságát és szellemiségét, amit magas fokon megtapasztaltam a csoportunkban. Kivétel nélkül, valamennyien szeretetre méltó, egyenes, segítőkész emberek. Ezért szeretek köztük lenni. A csoportunkat családnak nevezzük. Bár különbözőek vagyunk, de tudom, hogy a legfontosabb dolgokról hasonlóképpen gondolkodunk és ez biztonságot ad.

A kerek évfordulót ünneplő egyesületről Michelberger Mátyás elnököt kérdeztem. Az alapító Adolf Kolping szellemisége, visszatekintés az elmúlt évekre, a jelen helyzet a járvány árnyékában, tervek a 2022 – es esztendőre, célok – ezeket a témaköröket érintettük.

Adolf Kolping több mint 150 évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatai a mai ember számára is értékesek, útmutatóak. Mit jelent ez a mindennapokban?

Kolping katolikus papként indította el mozgalmát 1849-ben Németországban. Látva az akkori nyomasztó szociális problémákat és a fiatalok kiszolgáltatottságát, elszigeteltségét, katolikus legényegyletek megalakításával (közös művelődés, önsegélyezés..) kívánt segítséget nyújtani a sikeres életkezdésükhöz. Szándéka szerint a keresztény értékeket életszerűen és bátran kell képviselni a gyakorlati életben, a társadalom átalakulását pedig az egyes emberek megváltoztatása (jobbítása) által lehet elérni.

A „kolpingi” eszmeiség hazánkban is rohamosan terjedt és virágkora 1922-1946 között volt, közel 200 helyi egyesülettel. Tevékenységük fontos szociális és pedagógiai feladatokra irányult (szakmai tanfolyamok, iparos versenyek és kiállítások, kulturális rendezvények ..).

A 2. világháborút követően megszüntették az egyesületeket, az újrakezdés az 1989. évtől számítható, az új közösségek alapját pedig már a Kolping Családok képezik, melyek zöme plébániákon szerveződött.

Minden közösségnek saját zászlója van egységes fekete-narancssárga színnel, középen „K” betűvel, a jelmondat pedig1849 óta változatlan: „Isten áldja a tisztes ipart”.

Hogyan alakult ki a budaörsi Kolping Család?

A Budaörsi Kolping Család 1991-ben alakult egy meglévő plébániai közösségből. Az azonos beállítottság, az együtt végzett munka és az együtt töltött idő több mint 30 éve sok örömet jelent számunkra. Jellemző az életünkre a vidám társas együttlét és a kedélyes, színvonalas összejövetelek, programok.

2019-ben Szentgotthárd polgármestere fogadott.

A Budaörsi Kolping Családban minden korosztály megtalálja a helyét és a különböző generációk koruknak megfelelően járulnak hozzá a közösség életéhez.

Mennyire sújtotta a járvány az évek során kialakított szokásokat?

A járvány hatása bizonyos szinten megváltoztatta életünket, hiszen a közösségekre előírt utasítások betartásával kellett életünket folytatni, sikerült a folyamatosságot fenntartanunk és egyidejűleg a közösségünk iránti vágy és szeretet növekedett bennünk.

Együtt ünnepeltük a közelgő szilvesztert 2021-ben, a Kőhegyen.

 

Megtudhatunk valamit a 2022. év terveiről?

Szeretnénk az idén is tevékenyen bekapcsolódni a plébániai életbe, szeretnénk egy és több napos utakat szervezni hazánk értékeinek megismerésére. Önképző közösségként előadásokat, megbeszéléseket szervezünk a vallás és világnézet, család, munka, hivatás, kultúra tárgykörökben.

– A célok egyértelműek.

Az elmúlt 30 év tapasztalatai alapján úgy gondolom, hogy a legfontosabb céljainkat, melyek megmaradásunkat is biztosítani fogják, újra meg kell neveznünk és meg kell erősítenünk azokat.

Szeretnénk továbbra is az evangélium terjesztésén és Kolping Adolf művének építésén munkálkodni.

Szeretnénk, ha továbbra is fontosak maradnánk egymásnak.

Szeretnénk, ha mindenki képessége szerint venne részt a közösség munkájában, ha valaki hiányzik, érdeklődjünk utána, ismerjük meg jobban egymás örömeit és gondjait.

Szeretnénk megtartani és folytatni szép hagyományainkat.

Szeretnénk és bízunk abban, hogy meg fogunk újulni és megnyerjük gyermekeinket, hogy folytassák munkánkat – ehhez apró lépesekben, lassan, de biztosan kell haladnunk.

Szeretnénk, ha a kolpingi színekben szereplő sárga valóban a vidámságot és optimizmust, a fekete a mélységet és a komolyságot jelentené és a Család pedig egyenlő lenne az otthonnal, ne csak lakás legyünk, hanem szeretetteljes fészek valamennyiünk számára.

Isten áldja a tisztes ipart”.

s.k.

Megosztás