A Budaörsi Rendőrkapitányság tájékoztatója a közelgő Szilveszterre

2021-12-21 | Budaörs
Milyen szabályokat érdemes figyelembe venni a Szilveszter és Újév időszakában használt tűzijátékokkal és egyéb pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban, hogy ne hágjunk át jogszabályi előírásokat?

A szilveszter előtti időszakban szinte minden bevásárlóközpont parkolójában megvásárolhatók rakéták, tűzijátékok és más pirotechnikai eszközök.

A pirotechnikai eszközöket a 173/2011. (VIII.24.) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló Kormányrendelet 4 osztályba sorolja, birtoklásukat és felhasználásukat életkorhoz köti.

1. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, melyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak (például: tortagyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó);

2. pirotechnikai osztály: alacsony kockázattal és zajszinttel jár, valamint a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak (például: római gyertya, röppentyű, tűzforgó, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán);

3. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak és a zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre (például: magas hatóanyag- tartalmú rakéták);

4. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, valamint a zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.

A 3. osztályba tartozó pirotechnikai terméket nagykorú személy december 28-a és 31-e között szabadon vásárolhat és 3 kg nettó hatóanyag- tartalmat meg nem haladó mennyiséget magánál tarthat. Ezen termékeket a használati- és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet felhasználni.

Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek további felhasználása:

a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel

b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel és csak zárt csomagolásban szállítható

c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (például: út, járda, híd stb), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen használható fel – kivéve december 28-án 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időtartam.

PETÁRDA BIRTOKLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA TOVÁBBRA IS TILOS!

Nem használható fel a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék, amit a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó pedig köteles azt térítésmentesen és a költség felszámítása nélkül visszavenni

A fel nem használt vagy hibás tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Tájékozódjanak a visszavétel határidejéről AZ ÁRUSÍTÓHELYEKEN! 

Pirotechnikai termékek tárolása magánszemély által: 

a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,

b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,

c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,

d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,

e) a pirotechnikai terméket védeni kell a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és az akaratlan gyújtástól,

f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint ha azon szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, akkor a terméktől a többi pirotechnikai terméket térben azonnal el kell különíteni,

g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,

h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,

i) egy lakóegységen belül összesen csak akkora mennyiségű pirotechnikai termék tárolható, amennyit egy magánszemély birtokolhat.

Ajánlásaink: 

a tűzijátékokat hatósági engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységeknél szerezzék be, ahol szakszerű felvilágosítást kapnak azok működtetésével kapcsolatban,

ne próbálják megváltoztatni a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát,

tartsák be a használati utasításban szereplő előírásokat,

fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére, valamint vagyontárgyaira;

házi kedvenceiket megriaszthatja a zaj, ezért nem árt, ha elkerített, zárt helyen vészelik át ezt az időszakot,

a nagy hatóanyagú termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett, felhasználási engedéllyel rendelkező pirotechnikus vásárolhatja meg,

CSAK A SZABADON FORGALMAZHATÓ 1., 2., 3 OSZTÁLYBA TARTOZÓ TERMÉKET VÁSÁROLJÁK MEG, MEGBÍZHATÓ FORGALMAZÓTÓL!

Az elhasznált tűzijáték dobozokat, telepeket tegyék hulladékgyűjtőbe!

A rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szigorúan ellenőrzi a rendelet betartását. Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy használnak fel, szabálysértési eljárás indul és 150 ezer forint pénzbírsággal sújthatók.

A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértéseket:

Engedély nélküli pirotechnikai tevékenység 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

Tisztelettel:

 

 

Csillag-Simon Katalin r. zászlós

bűnmegelőzési előadó

Budaörs Rendőrkapitányság

Megosztás