A december 8-i testületi ülés menetrendje

2021-12-08 | Képviselőtestület
Információink szerint már az eltelt háromnegyed év meghozta Budaörsnek a teljes évre tervezett bevételt. Második éve maradnak el a városi rendezvények, a civil szervezetek alig kapnak támogatást - de a polgármester jutalma mindig biztosítva van. Mire is megy el a temérdek pénz?

2021. december 8. (rendes) 8.45-től

(Nem sikerült bővebb információt találnunk az egyes napirendi pontokról, mert tegnap minden egyes pont linkjénél ezt írta ki a budaörs.hu: Az ülés és/vagy napirendi pont nem található, valószínűleg törölve lett a honlapról. Vajon miért?)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

3. napirendi pont: Új behajtási rendelet megalkotása

4. napirendi pont: Új rendelet Budaörs területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

5. napirendi pont: Döntés távhőszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításáról illetve rendelet hatályon kívül helyezéséről

6. napirendi pont: A várakozási terület használatának szabályairól szóló 46/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

9. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

10. napirendi pont: Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása

11. napirendi pont: Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 31/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

12. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2021. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

13. napirendi pont: Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

14. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása

15. napirendi pont: Közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevétele

16. napirendi pont: BTG közszolgáltatási keretszerződés VIII. számú módosítása

17. napirendi pont: A BTG NKft. elszámolása a 7289/16, a 7289/17 és 7289/18 helyrajzi számú ingatlanok vételáraként befolyó nettó vételár összegének felhasználásáról, javaslat a Városi Uszoda és Sportcsarnok működéséhez szükséges többlettámogatás biztosítására

18. napirendi pont: Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítására

19. napirendi pont: Fedezet biztosítása Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokhoz és többletpótlékokhoz a 8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján

20. napirendi pont: Döntés Pécel város Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból való kiválás támogatásáról és a Társulási Megállapodás módosításáról

21. napirendi pont: Helyi buszjárat üzemeltetésére biztosított tömegközlekedési hozzájárulás összegének módosítása

22. napirendi pont: Budaörsi Református Egyházközségnek nyújtott támogatás elszámolása

23. napirendi pont: PMRFK kérése 3fő munkavállalói státusz további 1 évre történő finanszírozására

24. napirendi pont: TOP Plusz pályázatokkal kapcsolatos döntés

25. napirendi pont: Javaslat Budaörsön a Budapesti út – Semmelweis utca – Szabadság úton kiépített távközlés – technikai kábelek befogadására szolgáló alépítményrendszer hasznosítására

26. napirendi pont: Javaslat a 1036/5/A/100 helyrajzi számú, Budaörs, Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan egyes részeinek a hasznosítására

27. napirendi pont: Döntés a Csalit utcában található 9607, 9629/1 és 9629/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanrészek utcaszabályozásának végrehajtásáról

28. napirendi pont: Javaslat a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeire vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

29. napirendi pont: Javaslat a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok használata tárgyában hozott 79/2019.(V.20.) TFVB számú határozat visszavonására és a helyiségek bérbeadására

30. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására a 171/2 helyrajzi számú, természetben az Arany János utcában található ingatlan gázcseretelepként történő hasznosítására

31. napirendi pont: Döntés a 058/2 és 058/8 helyrajzi számú, természetben Budaörs külterületén található ingatlanok kb. 641 m2 területű részén autómosó üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

32. napirendi pont: Döntés a Domb utcában lévő, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

33. napirendi pont: Döntés a Peregrino Panzió Kft. részletfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről

34. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. szám alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek használatára vonatkozóan a Manifeszt Egyesülettel és a Primanima Kft-vel kötött szerződések meghosszabbításáról

35. napirendi pont: Döntés a Budaörs Város Önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés (2. fejlesztési ütem) módosításáról

36. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. földszint 3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

37. napirendi pont: Városi Sportcsarnok 2022-re vonatkozó pályázatainak elbírálása

38. napirendi pont: Óvodai álláshelyek módosítása

39. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 134/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat módosításáról

40. napirendi pont: Támogatási előleg kérése a PRIMANIMA 2022 FESZTIVÁL előszervezésének biztosítására

41. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház SzMSz-ének módosítása

42. napirendi pont: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek/ egyéb szervezetek 2022. évi munkaterveinek elfogadása

43. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés meghosszabítására családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására

44. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

45. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolója tevékenységéről

46. napirendi pont: Javaslat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségel kötött ellátási szerződés módosítására

47. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évre szóló Éves Ellenőrzési Terve

48. napirendi pont: A polgármester 2021. második félévi jutalma

49. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2021. évben végzett munkájáról

50. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2021. évben végzett munkájáról

51. napirendi pont: sürgősségi: Az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása

52. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés a közvilágítás egyetemes szolgáltatóval történő biztosításáról

53. napirendi pont: Sürgősségi:BTG Nonprofit Kft. tőkerendezése

54. napirendi pont: Sürgősségi: Külön gondoskodást igénylő gyermek térítési díja (zárt ülés)

55. napirendi pont: Meghívó

2021. december 8. (ünnepi)

1. napirendi pont: Hauser József Városi Közművelődési Díj és a Testnevelési és Sport Díj díjátadó ünnepség

2. napirendi pont: Meghívó

Megosztás