A hit közösséget teremt (2.rész)

2021-06-30 | Budaörs
Folytatjuk egy egész napos közösségépítő, egyházi és német nemzetiségi témákat bemutató konferenciáról készült beszámolónkat, amely a Budajenői Magtár és a Jakob Bleyer Heimatmuseum Budaörs szervezésében zajlott, június 24-én.

Dr. Gajdos-Frank Katalin a Jakob Bleyer Heimatmuseum igazgatója vetített-képes előadáson számolt be a budaörsi hagyományokról.

Az igazgatónő kérésemre ezeket a gondolatokat fűzte hozzá:„A Jakob Bleyer Heimatmuseum egy híd szeretne lenni a múlt, a jelen és a jövő között, amelyben a vallás, a hit ugyancsak meghatározó szerepet játszik. Előadásomban ezért meséltem azokról a zarándokhelyekről, melyek hozzánk, magyarországi németekhez közel álltak/állnak, mint pl. Mariazell (ahová Nagymamám is sokat járt) és Altötting (ahol jómagam voltam 2018-ban, ami felejthetetlen volt). Az ott elhangzott mondat „A hit közösséget teremt és határokon átível” akkor is „velem volt”, amikor tavaly meglátogattam a Budajenői Magtár kiállítását.

Ezek a találkozások erőt adnak, régen és ma is, a hit és a sváb asszonyok összetartó ereje megmutatkozik. Három példával mutattam be a hit közösségerősítő erejét: elsőként egy budaörsi történettel, ami 1945-ben kezdődött, amikor a budaörsi születésű Josefet a szovjetek 15 perc alatt 15 év büntetőtáborra ítélnek, majd 1954-ben Németországban folytatódott, ahol megismerte a templomban későbbi, ugyancsak elűzött szudétanémet feleségét. Azt, hogy a hit ereje milyen jelentőséggel bírt ebben a nehéz időszakban, idézetük/soraik igazolták (amit németül felolvastam, itt most a magyar fordítása:)):

„Josefnél a hit különös jelentőséggel bírt: mesélte, hogy egyszer a szovjet büntetőtábor alatt nagyon elkeseredett. Megígérte Istennek, hogy ha egyszer hazakerül szüleihez, attól kezdve minden nap szentmisére jár. Majd elmondta, hogy az ima a tábori évek alatt mindig erőt adott neki, látta, hogy hit nélküli sorstársai sokkal kétségbeesettebbek voltak. Ezt sosem felejtette el és ígéretéhez élete végéig tartotta magát” (idézet Maria Treier könyvéből, „Mein langer Weg ins Taubertal”, Bad Mergentheim 2012 címmel)

Másodikként a Budaörsi Passió közösségerősítő példájáról beszéltem, melynek Roll-up kiállítását a résztvevők megtekinthették. A Budaörsi Passió bizonyítja, hogy a hit és a budaörsi német nemzetiségi hagyományok milyen értékmentő, közösséget formáló tevékenységek lehetnek – régen is és ma is.

A harmadik példám pedig jövőbemutató, mivel a „Hit közösséget teremt” projektsorozatunk – melyet a Heimatmuseum fog össze, partnerként bevonva a Magtárat és a VUK-ot (Verein für Ungarndeutsche Kinder) – eddig megtett, sikeres „állomásai”, mint a Budajenői kiállítás németre való fordítása a német nemzetiség idősebb tagjai részére vagy a nemzetiségi iskolák osztálykirándulásának pályázatok formájában történő támogatása (melyet az iskolák örömmel és köszönettel fogadtak, előadásomon erről is beszéltem) azt mutatja, hogy a hit valóban közösséget teremt. Ezzel köszöntem meg előadásomat és adtam át a szót Scherzinger Máriának, aki bemutatta a Magyarországi németek módszertani és pedagógiai központját, ahol – az ehhez a munkához szükséges német nyelv tanítását, erősítését végzik.”

Werner Gábor a Verein für Ungarndeutsche Kinder (VUK) vezetője elmondta, hogy egyesületük célja táborok, szabadidős programok szervezése, sokszínű tevékenység nyújtása gyermekek és családok számára. Rendeznek dramatikus, vallási, bibliai játékokat, a hit erősítésére.

Dr. Szabó Tamás, a Mária Útja Egyesület elnöke az útról beszélt és a zarándoklás hitet megerősítő szerepét fejtette ki. A Mária Út több mint turistaút, több mint értékes program, több mint értékek gyűjteménye, több mint az önismeret útja, több mint új szemlélet, több mint jó társaság, több mint kultúra, több mint szakralitás, több mint turisztikai ajánlat, több mint spirituális élmény, több mint Közép-Európa felfedezése, több mint az országkép gazdagítása – több mint 1400 km…A Mária Út mindezek – és még sok más – összessége!

Budajenő történetét láthattuk a filmvetítés alkalmával és megható képsorokat Szabó Ferencről, az „öreg cipész mesterről”.

A délelőtti beszédek és előadások között közreműködött az Énekes Iskola, Kozma Anikó vezetésével.

A szervezők ezután egy ízletes ebéddel, kávéval, aprósüteménnyel vendégelték meg a jelenlévőket.

Ebéd után röviden bemutatkozott a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum, majd a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ. A már sokunk által megtekintett bázisgyűjtemény a nemzetiségi lét, a sváb életmód tárgyait őrzi – bútorokat, ruhákat, és mindezzel együtt a szellemi örökséget. Újból elindultak a múzeumpedagógiai foglalkozások.

Délután a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ részéről Karsainé Gasser Mária és Jencsik Ildikó a résztvevők, továbbá a német nemzetiségi pedagógusok és diákok számára workshopot tartott. Témája a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiadott, minden korosztály számára érdekes társasjátékok. „Feste Karussell” – Feste und Feiertage im Jahreskreis és „Der Weg“ – Ungarndeutsche Zeitreise – formájában, német és magyar nyelven, nagy érdeklődés kísérte.

A június 24-i „A hit közösséget teremt” programsorozat záró gondolatait Harkai Gábor, a község plébánosa fogalmazta meg, akit 24 éve szentelték pappá, járt a budaörsi Kőhegyen is.

A hit erejét megmutatni a világnak! Ez a mi küldetésünk. – vallotta. – Igazi emberi és keresztényi értékekért állunk ki. Ha igazi, emberi kapcsolatokat teremtünk, akkor jó úton járunk.

Majd áldást kért a jelenlévőkre, akik saját településükön jó célért dolgoznak.”-Erősítsük egymást!” – mondta búcsúzóul.

Csörgő Józsefné Sziklavári Annamária,a  Budajenői Értéktár vezetője, a konferencia egyik szervezője, Budajenői „motorja”, nagyon sokat dolgozott az eredményességért, meghatódva köszönt el a résztvevőktől.

Hálás köszönetet mondtunk ezért a tartalmas, maradandó értékeket nyújtó programért, a tanulságos előadásokért, a kitűnő szervezésért és hogy a hit által teremtett közösségben lehettünk.

s.k.

Megosztás