A keresztény nevelést nem szeretnék feladni

2020-02-25 | Budaörs
Városunkban igen közkedvelt a Szent Vince Katolikus Óvoda, amelynek a 2013-as évtől kezdve hivatalos elnevezése: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola. Nagyon sokan még a régi nevén nevezik az óvodát.

Minek köszönhető az óvoda népszerűsége?  – kérdeztem Béresné Dajka Katalin óvodavezetőt.

Óvodánk 2007szeptemberében a Mindszenty iskolával egyesült, többcélú intézményként folytatjuk a munkát. Sokan megőrizték, őrzik emlékükben a Szent Vince óvodát, csak a név változott, de az elköteleződés, gyermekszeretet, családközpontúság, keresztény nevelés az, amit nem szeretnénk soha feladni. Az óvoda  népszerűségét a családoknak köszönhetjük, akik miután 3-4-5-6 gyermekük hozzánk járt, jó hírét viszik az intézménynek. A népszerűséget az óvodapedagógusoknak, dolgozóknak is köszönhetjük, mert szeretetteljesen, szakmailag maximálisan elköteleződve élnek hivatásuknak.

Megkésve, de befejeződött az óvoda bővítése, felújítása. Sikerült azóta belakni? 

A kívülállóknak úgy tűnt, hogy megkésve, de mi ennek teljes mértékben felkészülten álltunk neki, tudtuk, hogy egy ekkora munkát nem lehet 2 hónap alatt befejezni. A tavaszi időszak a tervezéssel telt, majd június végén indult a munka. Szeptembertől  Budaörs Város Önkormányzatának vendégszeretetét élvezve, másfél hónapig a Templom téri, régi Posta épületében vendégeskedtünk 4 csoporttal. Nagyon jól esett a szülők segítsége, támogatása, nélkülük nehezebb lett volna ezt az időszakot átvészelni. Egy hétvégén, október közepén visszaköltöztünk a régi-új helyünkre, és lassan-lassan belaktuk a házat. Teljes épületszigetelés, lélegző vakolat és festék, új burkolatok, nyílászárók, új kialakítású csoportszoba és csodálatos játszóudvar készült.

Milyen speciális csoportok működnek az óvodában? 

Óvodánkban 1992 óta működik az iskolaelőkészítő osztály, majd csoport, később esélyteremtő nagycsoport néven, a tanköteles, de iskolaéretlen gyerekeket felkészítő, felzárkóztató nagycsoport. 1995-től a második csoportot is elindítottuk. 18-18 fős csoportokat indítunk, a gyerekek szakvélemény alapján kerülnek be a csoportba. Az egyéni bánásmód, differenciálás hangsúlyossá válik, logopédus, gyógytestnevelő segíti a pedagógusok munkáját. SNI gyermekeinkhez utazótanárt biztosítunk.

A kezdeményezés jóval megelőzte önmagát, az utóbbi években egyre több példát hallunk a környező országok oktatási rendszerében indult hasonló kezdeményezésekről. 2020 őszétől 2 csoportban várjuk a gyerekeket, 4 tapasztalt, rutinos pedagógussal, dajka nénikkel, segítő szakemberekkel. A két előkészítő csoport mellett 2 kiscsoport, 1 középső és 2 nagycsoport indul.

Vannak további terveik?

Tervek mindig vannak. Szeretnénk folytatni a felújítást, a felső, udvari épületünk valamint a hátsó játszóudvarunk is elhasználódott, ott is szükséges a felújítás. Nagy álmunk egy tornaszoba kialakítása, nagy szükség van a mozgásos tevékenységekre, amit nem lehet heti 1-2 alkalom tornatermi órára korlátozni.7 csoporttal indítjuk a 2020-as nevelési évet, szeretnénk, ha a kollégák derűsen, jó kedvvel, méltó körülmények között tölthetnék a mindennapjaikat.

Ehhez kérjük a Jóisten segítségét és közösségünk, családok, fenntartó támogatását!

 

Úgy legyen!

s.k.

Megosztás