A legnagyobb magyar emlékére

2021-04-07 | Budaörs
Széchenyi István 161 éve, 1860. április 8-án hunyt el az ausztriai Döblingben. Rendkívüli egyéniség volt, mint politikus, mint magánember, híres volt egyéni kezdeményezéseiről.

A nemzet gazdagodásáért, fennmaradásáért sokat tett, mint földbirtokos és vállalkozó.

Támogatója volt számos gazdasági, sport és kulturális célú ügynek, egyesületnek, céljai sorában a közös cselekvés, az összefogás segítése szerepelt. Írásaiban, műveiben fogalmazta meg véleményét, reformjavaslatait, a gazdaság, a társadalom, a közélet jobbítására vonatkozó terveit. Utazásai során mindent tanulmányozott, amit Magyarországon meg szeretett volna valósítani. Élénken megfigyelte az idegen kultúrákat, a technikai vívmányokat, az intézményeket. Foglalkozott a hazai lótenyésztés nemzetgazdasági kérdésével, a Duna-Tisza szabályozásával, a gőzhajózás, a kereskedelem ügyével, a Lánchíd megépítésével, a kultúra és közélet élénkítésével, a magyar nyelv kérdéseivel. a kaszinó és a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásával. Neki köszönhető a a balatoni gőzhajózás megteremtése, a Vaskapu szabályozása, a Tisza-vidék árvízmentesítése, valamint ő volt a korszerű bortermelés, a selyemhernyó-tenyésztés, a cukorgyártás, a gázvilágítás, az országos vasútfejlesztés egyik előmozdítója. Az első gőzhengermalom létrehozásával a modern lisztgyártás megalapozója. 1842-ben ő javasolta a budai alagút építését a Várhegy keresztülfúrásával az épülő Lánchíd budai hídfőjénél. Kezdeményezésére nyílt meg 1837-ben Pest-Buda első magyar nyelvű színháza, mely 1840-től a Nemzeti Színház nevet viselte. Egész életét a közügyeknek szentelte. Batthyány Lajos miniszterelnök felkérésére 1848. március 23-án elvállalta a minisztérium közlekedésügy és közmunka tárcáját.1848-ra évtizedes munkája feküdt Magyarország közlekedésének kialakításában.

Számos nagyszerű gondolata közül most idézünk néhányat:

Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének – nem derék ember.

Szorgalmasan dolgozom – s önérzetesen – Ha lenyírják a szárnyamat – járok majd a lábamon; – ha azokat is levágják, a kezemen járok; ha azokat is kitépik – hasoncsúszok!

Minden ember szereti az igazságot, de a becstelen csak magának, a becsületes ellenben minden felebarátinak.

Minél többet és minél szélesebb körben munkálkodhatik valaki, annál nagyobb az ő igazi, benső földi boldogsága.

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.

Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.

Kisded makkbul idővel termő tölgyfa lesz, ha jól gondozzák.

s.k.

Megosztás