Akit Isten küldött, szentjánosbogárnak

2019-10-27 | Budaörs
130 éve született Sík Sándor, a pap-költő. Ebből az alkalomból rendezte meg emlékestjét Siklós Endre, a PostArton. Bevezetőjében elmondta, hogy már régóta a szívügye Sík Sándor életének, művészetének, papi lelkületének bemutatása.

A Wikipédián többek között egy rövid életrajzot találhatunk: Sík Sándor (1889-1963)piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Kossuth-díjas, a 20. század jelentős magyar lírikusa. Kutatási területe: a barokk korszak irodalma, az újabb irodalom, esztétika, verstan.

Felmerül a kérdés: pap vagy költő volt? A válasz: elsősorban pap, másodsorban költő. És nagyszerű pedagógus is. Sík Sándor költészetét az isteni gondviselésbe vetett feltétlen hit hatja át. A keresztény embernek nem szabad, hogy kedvét szegjék az élet nehézségei, meg kell őriznie derűjét, a létezés fölött érzett örömét.

Homola Magdolna és Siklós Endre részleteket olvasott fel életéről, levelezéséből, a gyermek beszélgetését édesanyjával.  Megtudhattuk, hogy mély tiszteletet érzett tanárai iránt. Baráti levelezést folytatott Kós Károllyal, Mécs Lászlóval. Amikor a szegedi egyetemen tanított, kapcsolatba került József Attilával.  Nagyra értékelte és biztatta a fiatal költőt.

A felolvasást hangeffektusok tették különlegessé: harangszó, halk egyházi zene, kórusmuzsika. Archív felvételről a költő szavalatát is hallhattuk. A hangtechnikát Tomory Géza kezelte.

Kitűnő rendezői elgondolás volt a befejezés: Sinkovits Imre felvételről elszavalta a Hiszek című verset. A pillanat varázsát magunkkal vittük.

itt:(https://www.youtube.com/watch?v=KbhahGknlLE)

s.k.

Megosztás