Az Ótemető a magyarországi németek országos emlékhelye

2020-01-17 | Budaörs
Az Ótemetőben találjuk Menasági Péter Bezárt Kapu című alkotását. Ez a szobor az Országos Német Kitelepítési Emlékmű. Emlékeztet a múlt helyrehozhatatlan hibáira.

2012-ben parlamenti döntés született arról, hogy január 19-én méltó módon emlékezzünk meg a magyarországi németek II. világháború utáni elhurcolásáról és elűzetéséről. 1946-ban ezen a napon indult el az első vagon Budaörsről, ezzel kezdetét vette a magyarországi német kisebbség kitelepítése. A parlament határozatában hangsúlyozta, tisztelettel adózik mindazok emléke előtt, akiket a második világháború után a kollektív bűnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztek és hurcoltak el.

Azt megelőzően 1996. június 7-én az Ótemetőben tették le a Magyarországi Németek Kitelepítése Országos Emlékhelyének alapkövét, majd tíz évvel később, 2006. június 18-án a hazai németség elűzetésének 60. évfordulóján került sor nagyszabású ünnepség keretében, magas rangú világi és egyházi méltóságok jelenlétében, a tragikus eseménynek emléket állító „Bezárt Kapu” c. mű felavatására, amely Menasági Péter szobrászművész munkája.

Az Ótemetőt, a magyarországi németség egyik legrégebbi épen maradt temetőjét, 1755-ben szentelték fel. Ez a temető hazánk legnagyobb egybefüggő német nemzetiségi sírkertje. Az emlékhely fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy itt emelték fel az Országos Német Kitelepítési Emlékművet.

Dr. Erdő Péter bíboros-prímás, Budapest-Esztergomi érsek és Krähling Dániel evangélikus esperes meg is áldotta az alkotást. A talpazatán Koch Valéria költőnő sorai olvashatóak: „ Stoppt schon den kleinssten Haß, sagt rechtzeitig halt!” – A legkisebb gyűlöletet is már időben állítsátok meg!”

Négy éve, a 70. évfordulón Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet az emlékműnél és a katolikus templomban. Megjelentek: Koschyk, a német kormány képviselője, Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke és a bíróság tagjai, a magyarországi nemzetiségek képviselői az ország számos településéről.

-„A magyarországi németek szenvedéstörténete emlékeztessen minket arra, hogy az ember elidegeníthetetlen joga ott élni, ahová született, abban a kultúrában, abban az országban, azon a településen, ami a saját otthona. Nekünk pedig adjon a Jóisten elegendő kitartást és türelmet, hogy Európát megvédjük, és megtartsuk, és adjon elegendő erőt, hogy a szülőföldön maradás jogát Európán kívül is érvényesíteni tudjuk.” –  hangsúlyozta emlékező beszédében a miniszterelnök úr,majd hozzátette –„A magyar kormány nevében azt kívánom a Magyarországon élő német honfitársainknak, hogy őrizzék meg elődeik emlékét és tartsák meg gyermekeiket német kultúrában nevelkedő jó magyaroknak.”

s.k.

Megosztás