Hová tűnnek a kertek Budaörsön?

2020-06-11 | Közélet
Ahol még van egy kicsit nagyobb kert, hamarosan több lakásos társasház áll a helyén - elég egy rövid séta, és mindezt napnál világosabban látjuk a budaörsi utcákban.

Miért fontos, hogy túlzsúfoljuk városunkat még ennél is jobban, amilyen állapotban most van? Kinek érdeke, hogy rohamosan tovább nőjjön a lakosságszám – ezzel együtt a lassan kezelhetetlen autóforgalom?

A HÉSZ-t, a Helyi Építési Szabályzatot éppen erre találták ki, hogy egy város úgy alakíthassa szerkezetét, csak olyan építkezések valósulhassanak meg, amelyek nem rontják sem lakosai életminőségét, sem a városképet, sem a természetes környezetet.


De van a budaörsi önkormányzatnak – amelynek 14 képviselőjéből 10 a polgármestert támogató Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselője –  BUDAÖRS VÁROS TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ rendeletfűzére is, amelynek célja a város „településképének védelme és alakítása, az építészeti örökségének védelme, a településkép-védelem elemeinek, településképi követelmények, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök meghatározásával… E rendelet a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelettel és mellékleteivel, függelékeivel (továbbiakban: BHÉSZ) együtt alkalmazandó.”

A város egész területét lefedi e rendelet, annak területén pedig kiemeli településképi szempontból az alábbi részeket:
Kőhegy és környéke (helyi területi védelemmel érintett), városközponti terület; lakótelep területe; lakóterületek (Hegyvidéki és síkvidéki); üdülőterületek (Frankhegy, Méhecske utca és környéke); kertes mezőgazdasági területek (Alsószállás, Felsőszállás, autópálya mentén); intézményi területek; gazdasági területek; átalakuló területek.

Itt pontosan meghatározottak az oda építhető épületek paraméterei, elhelyezkedésük, nagyságuk, magasságuk, stb. Nem hihető tehát az a sokat hangoztatott vélemény, hogy a budaörsi önkormányzat semmit nem tehet az építkezések terén, semmivel nem szabályozhatja azt, milyen épületeket és hová emelnek a – főleg csak saját anyagi szempontjaikat figyelembevevő – beruházók.

A hatalmas, kerteket eltüntető, utcai parkolást kikényszerítő épületek meg csak épülnek-épülnek… De kinek a javára?

SzK


(Forrás: a45/2017. (XII.18.), a21/2018. (VIII.23.)és az 1/2020. (I.29.)önkormányzati rendelettel módosított 28/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva …)

(Ez bizony a Kőhegyen van.)

Megosztás