Húsvéti szertartások városunkban

2023-04-04 | Budaörs
Ne féljetek! Ti a keresztre feszített Názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! (Márk 16,6)

RÓMAI KATOLIKUS
Nagycsütörtökön este lesz a szentmise. Az atyák délelőtt 10 órakor Püspök atyával vesznek részt Székesfehérváron a székesegyházban a krizmaszentelési szentmisén (természetesen a kedves híveket is szívesen látja Megyéspüspök atya ezen az ünnepen). Este 7 órakor itt templomunkban az Oltáriszentség szerzésére, valamint a papi rend szentségének alapítására emlékezünk. Az utolsó vacsorára emlékező szentmisén két szín alatt lehet áldozni, de aki kézbe (egy szín alatt) szeretne áldozni, azt is megteheti. A prédikáció után a lábmosás szertartása következik, a szentmise végén oltárfosztás lesz. Az esti szertartás után ,Jeremiás siralmai” énekes virrasztás hangzik el, majd János evangéliumából halljuk Jézus búcsúbeszédét. Ezek után éjfélig lesz lehetőség csendes virrasztásra.

Nagypénteken a templomban reggel 9 órától a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk. Délelőtt 9-11 óra között gyónási lehetőséget biztosítunk. Délután 3 órakor a Kálvárián a keresztutat járjuk. Templomunkban az este 7 órakor kezdődő szertartáson emlékezünk az Úr Jézus kereszthalálára a Passióval és a kereszthódolattal. Ezt követi a szentáldozás. Éjfélig lesz lehetőség virrasztásra a szentsírnál.

Nagyszombaton délelőtt 9-11 óra között gyóntatás lesz a templomban. A szentsírt déli 12 óráig lehet látogatni. A vigília szertartás este 7 órakor kezdődik a tűzszenteléssel. Hallhatjuk a húsvéti öröméneket, majd az igeliturgiában több olvasmányt üdvösségünk történetéből. Ezután következik a keresztvíz megáldása keresztségi fogadalmunk megújításával, majd az Eucharisztia liturgiája. A szentmise az ünnepi feltámadási körmenettel zárul. A nagyszombati ünnepi szertartás után ételszentelés lesz, ugyanígy a vasárnapi reggeli-délelőtti szentmisék után is.

A szent háromnap szertartásai alatt – a felújítás miatt – a főoltár helyett a Jézus Szíve oltárt és a Mária oltárt tudjuk használni, elsősorban a szertartások tabernákulummal kapcsolatos részei alatt, de idén a kereszthódolatnál és az oltárfosztásnál is ezek a mellékoltárok kapnak fokozottabb szerepet.

Húsvétvasárnap a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék, a ½ 11-es szentmisét templomi énekkarunk közreműködése teszi még ünnepélyesebbé.

Húsvéthétfőn hajnali ½ 5-kor indul az „Öröm útja” a Kálvária keresztjétől a Kőhegyi-kápolnához, ahol 6 órakor szentmise lesz. Ezen a napon a templomban ½ 8-kor, ½ 11-kor és 19 órakor lesznek a szentmisék.

GÖRÖGKATOLIKUS

EVANGÉLIKUS

REFORMÁTUS

BAPTISTA


Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor.

Megosztás