Így telt az új év első napja régen

2019-12-31 | Budaörs
Hogy hogyan töltötték az új év első napját régen a budaörsiek, arról Michael Ritter 1996-ban kiadott „Egy naptári év szokásai Budaörsön” c.könyvében olvashatunk.

„Midőn éjfélkor mordályok dörrenése hírdette, s a templomtoronyból harangzúgás köszöntötte az újesztendőt, a sötétben fel-felbukkanó alakokat lehetett látni, akik hol ebbe, hol abba az udvarba surrantak be , hogy kis idő multán újból kijöjjenek. Legények voltak, akik szerelmüknek, a szülőknek vagy nagyszülőknek és más közeli rokonnak fejezték ki újévi szerencsekívánataikat.(…) Szerencsés és boldog újévet kívánok!-mondták.

Mivel az elsőként előadott jókívánságokat különösen is hatásosnak tartották, ezért mindenki azon volt, hogy minél korábban elmondja őket. Ez az igyekezet gyakran jövedelmező is volt, mert a korán előadott jókívánságokat sokszor különösen nagylelkű zsebpénzzel honorálták. De egy korty bort vagy egy pohárka pálinkát mindenképpen „hozott”. A megzavart álomért senki sem bosszankodott.”

A délelőtt folyamán a templomba siettek a hívek. Sok iskolaköteles gyermek távol maradt  ezen a napon a szentmiséről, mert a „jókívánságmondás” nagyon fontos volt számukra. Kora reggeltől délig járták a rokonokat, ismerősöket.

„Dél körül, amikor a pap utolsó báránykáit is elbocsátotta, mindnyájan haza siettek, hogy együttesen vegyenek részt az ebéden, melyet közben az anya, az „Ahnl” azaz a nagymama vagy az egyik nagylány régi recept szerint készített el. Újév napján szárnyas nem kerülhetett asztalra. Ezen a napon disznóhús volt szokásban.”

Ugyanis az tartották, hogy a szárnyasok hátrafele kaparják, „elkaparják” a szerencsét, a malac, a disznó viszont előre túrja.

A bor ünnepi ebédnél soha sem hiányozhatott, azért a gazda délelőtt kiment a pincéjébe. Az ebéd csak akkor kezdődhetett, ha már ő is megérkezett.

Délután a férfiak a vendéglőket látogatták, barátaikkal kártyáztak, beszélgettek. Az asszonyok a gyerekekre vigyáztak, vagy átmentek a szomszédba egy kis tereferére.

Az idősebb asszonyok a délutáni ájtatosságra, a litániára igyekeztek.

A fiatalok már alig várták, hogy megszólaljon a vendéglők előtt a zene. A zenekar kint az utcán három indulót játszott, majd bevonultak a táncterembe. Éjfélig tartott a mulatság, befejezésül a zenészek ráadásul még három marsot (indulót) játszottak.

Így telt el az év első napja régen.

s.k.

 

Megosztás