Kimondták: Bocsánat!

2019-12-13 | Budaörs
Már 12 éve, hogy 2007 novemberében, a magyarországi németek elűzetésének 60. évfordulója alkalmából „Egy batyuval” címmel emlékkonferenciát tartottak a Parlament felsőházi termében.

Már 12 éve, hogy 2007 novemberében, a magyarországi németek elűzetésének 60. évfordulója alkalmából „Egy batyuval” címmel emlékkonferenciát tartottak a Parlament felsőházi termében.

Az elhíresült mondat Kovács Imre népi író, 1945 után a Nemzeti Parasztpárt politikusától származik. „Nincs irgalom nincs kegyelem. A legradikálisabb megoldást követeljük: a svábokat egytől egyig ki kell telepíteni az országból. A fasiszta métely, a hitleri őrület, a bűnös háborús politika szálláscsinálói és melegágyai voltak, most takarodjanak. Takarodjanak, úgy, ahogy jöttek, egy batyuval a hátukon. A házuk, a birtokuk itt marad a magyar történelem legmostohább harcosának, az agrárproletárnak.”- írta a Szabad Szó című korabeli újságban.

Az emlékkonferenciára az ország minden részéből érkeztek a német önkormányzatok elnökei, országos civil szervezetek képviselői, oktatási intézmények igazgatói, és nem utolsó sorban külföldi német szervezetek, nagykövetek, egyházi elöljárók.

Köszöntő beszédet elsőként dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés akkori elnöke mondott. Emlékeztetett arra, hogy amikor Budaörsön az Ó-temetőben a Kitelepítési Emlékhelyet avatták, akkor megígérte, hogy az Országházban szentelnek egy napot, ahol kimondják, hogy soha többé! Az elnök asszony arról is szólt, hogy a sebeket begyógyítani csak úgy lehet, ha a rettenetet kibeszéljük, a felelősöket megnevezzük, az áldozatokat megkövetjük. „  „Mondjuk ki: Bocsánat!”

A Kövessük meg az áldozatokat c. erre az alkalomra megjelent kiadványban ezt olvashattuk: „Az egyesülő Európában minden egyént, népcsoportot és népet megilletnek mindazon alapvető emberi jogok és méltóság, amely a demokrácia fundamentuma. Be kell ismernünk, súlyos felelősség terheli azokat, akik alig két évvel a magyar zsidóság kirekesztése után újra a kollektív büntetés elvét alkalmazták honfitársaikra.  (.) Ahogy nincs kollektív felelősség, úgy kollektív felelősségre vonás sem létezik. A felelősség mindig személyes. „

Felolvasták Dr.Hans – Gert Pöttering , az Európai Parlament akkori elnökének a levelét. „A nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbségek integrációjának elősegítése az egyik legfontosabb kihívás az Európai Unió számára. (.) A saját hazához való jog az egyik alapvető emberi jog, és egyetlen hatalomnak sem áll jogában, hogy erőszakkal űzzön el embereket a hazájukból.”

A szervezők az első sorban az első helyre egy rózsát helyeztek el, azok emlékére, akik már nem élhették meg azt, hogy kimondták: Bocsánat!

s.k.

Megosztás