Könyv Venczel Veráról

2021-11-28 | Budaörs
Siklós Endre, a könyv szerzője: Tudomásom szerint róla még semmilyen szakmai vagy könnyed, a Tisztelt Publikumnak szóló könyv nem jelent meg. Ezt érthetetlennek és nagy hibának tartom a mai napig, akárcsak a díjak közül a Kossuth-díj hiányát.

– Mikor kezdted el dédelgetni a gondolatot, hogy könyvet írsz Venczel Veráról? Miért éppen őt választottad?

– Jó egy évvel ezelőtt komolyan helyeseltem, jónak tartottam a gondolatomat: hogy Venczel Vera művésznőről , művészi pályájáról könyvet állítsak össze. Ami valójában megadta a végső lökést: Móricz Zsigmond kisregényéből készült filmet a Pillangót néztem meg húsz év eltelte után ismét. Nagyon nagy hatással volt rám. A film az akkori parasztvilág valós atmoszféráját sugározta. Ami azonban a lelki világomat csúcsra emelte, a két főszereplő csodás, naturalisztikus összjátéka volt. Venczel művésznő hátborzongatóan hiteles Hitves Zsuzsikája mellett Kozák András Darabos Jóskája sem maradt „alul”. Az elhatározást tett követte: a művésznő hozzájárulását kértem a kötet elkészítéséhez és nyomdai megjelentetéséhez. Rendkívüli szerénysége eleinte még tiltakozott ellene, végül kimondta az igent.

A másik ok, ami megerősített elhatározásomban, hogy tudomásom szerint róla még semmilyen szakmai vagy könnyed, a Tisztelt Publikumnak szóló könyv nem jelent meg. Ezt érthetetlennek és nagy hibának tartom a mai napig, akárcsak a díjak közül a Kossuth- díj hiánya. Egy kicsit túlozva mondom: én már a Pillangó főszerepe után Kossuth-díjjal jutalmaztam volna addigi játékát.

Hogy tudtad tartani a kapcsolatot a járvány idején a művésznővel? Hogy jött létre a könyv?

– Erről a kötet elején, búcsúírásomban is említést tettem. Mindennapjaink egyre tökéletesedő technikája adott lehetőséget a kapcsolattartásra. Egész éven keresztül, minden héten egy-két alkalommal telefonon beszélgettünk. Nagy öröm volt ez számára. Egyre súlyosbodó betegsége elszakította az emberektől és magányra ítélte. Az a tudat, hogy egy rendkívüli emberen, művészemberen segítek és ő ezért háláját, köszönetét fejezi ki nekem – örömteli büszkeséggel töltött el és tölt el a mai napig.

Közben a könyvbe az írások szépen gyűltek, sorakoztak. A maga számára nem tartotta elfogadhatónak, hogy olyan sok jót, szépet írnak róla. Az írásra felkértek az igazság tiszta, szép szavaival jellemezték filmbeli, színpadi játékát. Ahogy a vége felé formálódott a könyv, szerette volna elolvasni, azonban betegsége már nem engedte meg. Szeretett férje, Czapp György úr olvasta fel az egész kötet írásos anyagát.

Már a nyomdában volt az anyag, amikor törékeny, madárcsontú teste nem bírta tovább a harcot az elmúlással… Az időt kárhoztattam, mivel néha-néha „üresjárat” csúszott be a fényképek kötetbe való válogatása közben.

Az írásokat témák szerint állítottam össze. Így gyakorlatilag egy jól összeállított, szerkesztett írásos anyag jött létre. Venczel Vera művészi életének, munkásságának rendkívüli gazdagsága más szerkesztési módot számomra nem is tett lehetővé.

Az első könyvbemutatót a Vígszínházba tervezem, az 50 évnyi hűsége a színházhoz döntésem helyességében megerősít. Az idő azonban rohamosan fogy karácsonyig!…

Az első könyvbemutató Budaörsön lesz november 30-án este 6 órakor a Post-Artban. Egy vígszínházi színművész elfogadta felkérésünket a bemutató közreműködésében. A másik három fellépő a Művészet a Nemzetért Alapítvány színpadosai.

SzK

(Fotó: Zsigmond László/Life.hu)

Megosztás