Már a farsang időszakában vagyunk

2020-01-28 | Budaörs
A farsang vízkereszttől - a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart. A kezdete tehát vízkereszt, minden évben január 6-a, a vége azonban mozgó dátum: hamvazószerdáig tart, ami idén február 26-ra esik, attól függően, hogy mikor van húsvétvasárnap.

A farsang hossza tehát változó. Húsvét vasárnaptól számolunk vissza negyven hétköznapot és szombatot (összesen a vasárnapokkal együtt 46 napot), így megkapjuk a nagyböjt időszakának kezdetét, a hamvazószerdát.

Az ősi tavaszváró ünnephez sok néphagyomány kapcsolódik, főként a farsang utolsó három napja az, amit leginkább kihasználtak a szórakozásra. Az év leghosszabb vigasságokkal és lakomákkal tarkított időszaka a farsang, amikor álarcos mulatságokat, elegáns bálokat is rendeznek. Ilyenkor tartják a busójárást, ami eredetileg házról házra járó termékenységvarázsló szokás volt.

Ebben az időszakban a bálok mellett voltak mulatságok külön a gyerekeknek, az asszonyoknak, a fiataloknál pedig ez az ismerkedés időszaka is volt. Napjainkban is készülnek még az óvodások is a jelmezbálra. Budaörsön hagyományosan ebben az időszakban tartják a batyus bált.

A farsangi időszak ugyan a keresztény időszámításhoz, a húsvéthoz kötődik, de már a pogány kultúrában is találunk erre utaló nyomot, sőt, a rómaiak is ünnepeltek ilyenkor. Nem véletlen, hogy a későbbi írók Bacchushoz kötik a farsangot.

A farsang rejti a legtöbb olyan népszokást, amely az évszázadok múltával sem ment ki a köztudatból, s a történelem viharai sem tépázták meg teljesen. Hiszen mindannyian vágyunk a zord hidegben egy jó kis mulatságra, amely talán a telet is elűzi. Régen még inkább várták az emberek a sok fagyoskodás után a tavaszt.

A farsang német eredetű szó, mely elnevezés a 15. században tűnt fel. A farsangi szokások hazánkban a középkorban honosodtak meg. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre kívánták késztetni. Húshagyókedd  mozgó egyházi ünnep, mindig 47 nappal előzi meg a húsvétot, a „farsang farkának” utolsó napja. Húshagyókedd – 2020-ben. február 25.-re esik. A farsang utolsó napját jelölő húshagyó elnevezés a böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti.

Húshagyó keddet a hamvazószerda követi. Hamvazószerda 2020-ban február 26-ra esik. Minden évben mozgó dátum ez is, a legkésőbbi időpontja március 10-re eshet.

s.k.

Kezdő kép: Pieter Bruegel -Farsang.

Megosztás