Már harminc éve: november

2019-11-14 | Közélet
Felmondja a magyar fél a bős-nagymarosi szerződést, lebontják a berlini falat, újraindul a Mindszenty-per, a „négy igenes népszavazás”

– A Mecseki Szénbányák István-aknájában hatvanöt évi működés után november 1-jén leállt a termelés. A létesítmény megépülésekor Európa legkorszerűbb bányaüzemének számított A dolgozók részben Petőfi aknán, részben a vállalat más üzemeiben kaptak munkát.
– Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal készíti a választási névjegyzéket és az értesítéseket a választópolgárok tájékoztatására. Ebben közlik, hogy felvették a névjegyzékbe és, hogy, hol adhatja le szavazatát a Szabad Demokraták Szövetsége által feltett négy kérdésre. Ugyanaz a szöveg és négy kérdés szerepel majd az értesítésen, mint a szavazócédulán. A népszavazás november 26-án lesz.
– Idén nincs hivatkozás a marxizmus-leninizmusra az SZKP KB ünnepi jelszavaiban. A nagy októberi szocialista forradalom évfordulójának ünnepére hozták nyilvánosságra a jelszavakat, amelyeket patetikus hangnem helyett egyszerűség, gyakorlatiasság és szívhezszóló köznapiság jellemez.

(BBC): Nemzetiségi ellentétek a szovjet hadseregben: „Minden balti és közép-ázsiai népfront programjában szerepel a követelés, hogy joguk legyen a katonáknak saját köztársaságukban, illetve saját térségükben maradni katonai szolgálatuk alatt.
– Több mint négyórás vita után sikerült megegyezniük az ellenzéki pártok képviselőinek , hogy az idén finanszírozásukra fordítható, a kormány által elkülönített százmillió forintot normatív alapon, a bevallott tagság létszáma szerint osztják el. A résztvevő 15 párt képviselői elvetették az egyenlő elosztás elvét.

-Bős-Nagymaros: Csehszlovákia szerint a magyar parlament döntésével Magyarország gyakorlatilag elállt az 1977-es kormányközi szerződéstől, ezért Prága kártérítésre tart igényt.

Nov. 3.
– Októberben további négyezer- háromszázzal nőtt az ismertté vált AIDS-fertőzések száma a világon.
– A cseh nagykövet átvette a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos magyar jegyzéket, amely kezdeményezi az 1977-ben kötött államközi szerződés módosítását, a nagymarosi létesítmény elhagyását, a bősi erőmű alapüzemmódú használatát. Továbbá javasolja a dunakiliti tározó feltöltésével együttjáró ártalmak kiküszöbölését garantáló kormányközi egyezmény megkötését.
– A köztársaságielnök-jelölteket támogató aláírások gyűjtése a november 26-i népszavazás eredményének kihirdetésétől december 22-ig tarthat, feltéve, hogy az állampolgárok többsége úgy dönt: az országgyűlési választások előtt kerüljön sor az elnökválasztásra.
– A csernobili katasztrófa óta a szennyezett területeken 37 új iskolát és 43 új óvodát építettek. Egész falvak épültek ki olyan területeken, amelyeken nyilvánvalóan nem lehet radioaktív szennyeződéstől mentes élelmet termelni.
– A Magyar Szocialista Párt kialakította álláspontját a nagy októberi szocialista forradalom közelgő évfordulójáról, s november 7-e megünneplésére hívja a magyar társadalmat.

Nov.4. MDF-piac nyílt szombaton Nyíregyházán azzal a céllal, hogy ily módon is segítse a nagycsaládosokat, a kiskeresetűeket és a nyugdíjasokat.
– Több százezren, egyes becslések szerint egymillióan vettek részt szombaton a Berlin belvárosában rendezett tüntetésen és nagygyűlésen. A megmozdulást szervező színészek célja a gyülekezési és sajtószabadság melletti kiállás volt.
– Jó minőségű szenet adó bányamezőt nyit az Oroszlányi Szénbányák Vállalat. Az új szénmezőn várhatóan 1990 májusában kezdődik meg a termelés, s mintegy 20 éven keresztül évi félmillió tonna szenet bányásznak ki.
– Az Országgyűlés szociális és egészségügyi, valamint terv- és költségvetési bizottságának együttes javaslatát elfogadva egyetértettek azzal, hogy a nyugdíjban, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban, családi pótlékban, gyermekgondozási segélyben részesülők egyszeri kiegészítést kapjanak. A végrehajtást úgy kell megszervezni, hogy az egyszeri kiegészítés december közepéig, még karácsony előtt eljusson az érintettekhez.
– Újra összeült az Ellenzéki Kerekasztal. Szükség van arra, hogy az ellenzéki pártok alapvető játékszabályokban állapodjanak meg és ezeket be is tartsák
– Kétnapos választási konferenciát rendezett Budapesten a Fidesz azzal a céllal, hogy szervezeteiket felkészítsék a szabad parlamenti választásokra.
– Felül kellene vizsgálni, a megváltozott feltételekhez igazítani azokat a kétoldalú szerződéseket, amelyeket a kelet-európai országok még évtizedekkel ezelőtt a Szovjetunióval, illetve egymással kötöttek. Az is kérdés, mi legyen az integrációs szervezetek (a KGST, különösen a Varsói Szerződés) jövője.
– Thatcher brit miniszterelnök kijelentette, távozik a következő választások után.
– Az évezred végére olyan mértékben kellene csökkenteni az ózonréteget károsító légszennyezést, hogy ezáltal egyszer és mindenkorra elkerülhetővé váljék az ún.melegház-hatás erősödése Földünkön. Hollandia a kérdésről nemzetközi tanácskozást tart, amelyen hatvan ország miniszteri szintű képviselői vesznek részt.

Nov. 7. Lemondott az NDK kormánya.
– Megkezdődtek a Népköztársaság úti fasorfelújítási munkák.
– Személygépkocsi – összeszerelő üzem létesítéséről tárgyal a japán Suzuki autógyár elnöke.
– Az amerikai parlament két házának egyeztető bizottsága megegyezett a jövő évi költségvetésből Lengyelországnak és Magyarországnak nyújtandó állami támogatás 533 millió dolláros együttes összegében.
– Japánban egyre világosabban látják, hogy Magyarországnak nem könyöradományokra van szüksége, hanem olyan műszaki, menedzsment-irányítási és pénzügyi támogatásra, amelyet a reformkormányzat hirdetett meg.
– Elismeréssel méltatta a World Wildlife Foundation, a Párizsban székelő nemzetközi környezetvédelmi szervezet a magyar országgyűlés döntését a Bős-Nagymaros vízierőmű építésének leállításáról.
– Az NDK-s határőrök 1989. november 9-ig – ekkor kezdődött meg a fal szétrombolása – 192 menekülőt lőttek le, mintegy ötezernek sikerült átjutnia, s körülbelül ugyanennyit fogtak el menekülés közben.
– Már több mint kétszázötven ember halála hozható kimutathatóan összefüggésbe a csernobili atomerőműben három évvel ezelőtt történt szerencsétlenséggel – írja a Moszkovszkije Novosztyi tudósítója
– A jövő évi választásokat követően valószínűleg Magyarországon koalíciós kormányzásra kell áttérni, de már a jelenlegi kormány sem a régi módon működik – mondta Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes.
– A jövő év közepéig minden nagyobb gyógyszertárat számítógéppel látnak el; ez segíti az adminisztrációt és a készletgazdálkodást.

Nov. 10. A Legfőbb Ügyészség felülvizsgálta a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette és más bűncselekmények miatt Mindszenty József és társai ellen a Budapesti Népbíróság különtanácsa előtt 1949-ben folyamatban volt bűnügy nagy terjedelmű iratanyagát. A felülvizsgálat megállapította, hogy az ügyben eljáró hatóságok az ítélet érdemére is kiható törvénysértéseket követtek el. Feltételezhető, hogy a büntető eljárás során kihallgatott személyek vallomásaikat erőszak, illetve kényszer hatására tették meg. A Legfőbb Ügyészség perújítási nyomozást rendelt el.

– Csütörtök estétől szombaton déli 13 óráig 2,7 millió vízumot adtak ki az NDK hatóságai az NSZK-ba illetve a Nyugat-Berlinbe utazni kívánó állampolgároknak.
– A zsámbéki tanácstestület döntése alapján kedvező áron építési telkeket ajánlottak fel megvásárlásra Romániából áttelepült erdélyieknek. A 72 telket a Bethlen Gábor Társaság közreműködésével már meg is vásárolták. A vevők többsége műszaki értelmiségi, de van közöttük orvos, művész és szép számmal szakmunkás is.
– Az elképzelések szerint a gépjárműforgalomtól védett övezeteket kívánnak kialakítani az V. kerület középső részén, a Budai Várnegyedben, az óbudai Főtéren, a Margitszigeten, a Városligetben, a Népligetben és a Normafa környékén.
– A Fekete doboz évekig video-szamizdat volt. Pult alatt, titokban lehetett kapni kazettáikat, hivatalos terjesztő nem gondozta. Olyan eseményeket örökítettek meg ezek a fiatal, munkájukat sokszor saját zsebükből finanszírozó filmesek, amelyeket az állami tv nem mert, nem akart rögzíteni. Például március 15-i vagy október 23-i tüntetéseket, ellenzékiek elleni bírósági tárgyalásokat stb. Munkájuk értéke felbecsülhetetlen ma, amikor már tudjuk, hogy nélkülük nem lenne filmdokumentációja annak a rendszernek, amelynek a hivatalos tv már csak összeomlását merte, tudta megörökíteni. (SZER)

– A Magyar Demokrata Fórum nyilatkozik, hogy nem mennek el a népszavazásra, amelyet nov. 26-ra írtak ki négy kérdésben: Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására? Kivonuljanak-e a pártszervek a munkahelyekről? Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy a kezelésében levő vagyonról? Feloszlassák-e a Munkásőrséget?
– Az egyesült államokbeli General Electric és a Tungsram Rt. szerdán egyidejűleg tett bejelentést a háború utáni legnagyobb, nyugati részről történt magyarországi üzleti beruházásról. Eszerint a Magyar Hitelbankkal megkötött vegyesvállalati megállapodás alapján a G. E. Lighting megvásárolja a Tungsram Rt. részvényeinek 50 százalékát, továbbá még egy részvényt, összesen 150 millió dollárért, és átveszi a közös vállalat vezetését.
– Új gyorsvonatpár közlekedik december 23-ig Budapest és Bécs között, mint a Liszt Ferenc Euro City vonat mentesítő járata. A szerelvény 6-7 kocsiból áll.
– A holland Philips cég elektronikai termékeit árusító üzletet nyitottak a Skála Metró Áruházban.
– Hatalmas embertömeg gyűlt össze szombaton Szófiában a Nevszki székesegyház előtti téren, a bolgár fővárosnak nevet adó Szent Szófia templom mellett, a független szervezetek felhívására.
– Prágában szombaton délután mintegy félezer fiatal tüntetett a Vencel szobornál. A tömeg ,,Szabadságot, szabadságot ,, , ,,Nem akarunk tömegmészárlást ,, jelszavakat kiáltozott.
– Szabadság, jólét, függetlenség címmel választási matinét rendezett vasárnap a Katona József Színházban a Szabad Demokraták Szövetsége, a Fidesz, a Független Kisgazdapárt és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt.
– Tárgyalások kezdődtek a Vatikánban a magyar kormány és az egyházi állam képviselői között a diplomáciai kapcsolatok megteremtéséről és – vatikáni közlés szerint – a magyar katolikus egyházzal kapcsolatos kérdésekről.
– A jugoszláviai bevásárló turisták szűnni nem akaró rohamainak levezetésére átmeneti üzleteket nyitottak Pécsett.
– A Fidesz, a Független Kisgazdapárt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az SZDSZ a hatalomkoncentráció nélküli, fokozatosan megvalósított békés átmenet híve. Ezért gondolják úgy, hogy a magyar választópolgárok először a szabad parlamentet válasszák meg.
– A Szláva nevű szovjet rakétás cirkáló pénteken egy őrhajó kíséretében elindult szevasztopoli állandó kikötőhelyéről a Földközi-tengerre, Málta partjai felé. December 2-3-án a szigetállam partjaihoz közeli vizeken váltakozva, hol a szovjet Szláván, hol pedig egy amerikai cirkálón folynak majd Mihail Gorbacsov szovjet és George Bush amerikai államfő nem hivatalos megbeszélései.

– „Teljes egységben és egyöntetűen” választották meg Nicolae Ceausescut a Román Kommunista Párt főtitkárának a XIV. pártkongresszus pénteki zárónapján.
– Nagy magyar sikert hozott szombaton este Párizsban az európai filmdíjak kiosztása. Bereményi Géza lett – az Eldorádo megrendezéséért – az elmúlt évad legjobb európai filmrendezője, Böszörményi Géza és Gyarmathy Lívia alkotása, a Recsk pedig a legjobb európai dokumentumfilm.
– Több tízezer katolikus hívő vett részt vasárnap azokon a nagygyűléseken, amelyeket a Sztálin által felszámolt ukrán katolikus egyház újbóli engedélyeztetése céljából tartottak három városban.
– Elkelt az ország egyik legnagyobb vegyipari üzeme, a Péti Nitrogénművek. Új tulajdonosai – a Borsodi Vegyi Kombinát és partnere, a svájci Sauer cég – az 500 millió forintos első ajánlat után a licit végén 1 milliárd 750 millió forintért lettek tulajdonosok.

Nov. 26. A „négy igenes népszavazás” eredménye:
1. ,,Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a
köztársasági elnök megválasztására? Az érvényes 4 millió
297 ezer 454 szavazatból az igen szavazatok száma 2 millió 152 ezer
036 (50,1 százalék), a nem szavazatok száma 2 millió 145 ezer 418
(49,9 százalék).

2. ,,Kivonuljanak-e a pártszervek a munkahelyekről? Az érvényes 4 millió 310
ezer 722 szavazatból az igen szavazatok száma 4 millió 101 ezer 650
(95,1 százalék), a nem szavazatok száma 209 ezer 072 (4,9 százalék).

3. ,,Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy kezelésében lévő
vagyonról? Az érvényes 4 millió 314 ezer 261 szavazatból az igen szavazatok száma
4 millió 114 ezer 683 (95,4 százalék), a nem szavazatok száma 199
ezer 578 (4,6 százalék).

4. ,,Feloszlassák-e a Munkásőrséget? Az érvényes 4 millió 285 ezer 315 szavazatból
az igen szavazatok száma 4 millió 68 ezer 093 (94,9 százalék), a nem
szavazatok száma 217 ezer 222 (5,1 százalék).

– Az Európai Közösség tizenkét országának strasbourgi csúcsértekezletére új napirendi pontként iktatta be Francois Mitterrand, a Tizenkettek elnökségét e félévben betöltő Franciaország államfője ,,A közösség nemzetközi felelőssége” című témát, amelynek keretében megvitatják majd a kelet-közép-európai helyzetet és a közösség azzal kapcsolatos magatartását.
– Antall József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke a magyar politika távlati céljaként a semleges státust jelölte meg abban a beszélgetésben, amelyet a Die Welt című napilap folytatott vele. Hangsúlyozta: Magyarországnak semmiképpen sem szabad szovjetellenes politikát folytatnia. Ugyanakkor reméli, hogy az országban állomásozó szovjet fegyveres erők a kilencvenes évek első harmadában elhagyják az országot.
– „Az imperialisták azt remélik, hogy az egyensúly megbontásával egyes szocialista országokban sikerül megszilárdítaniuk uralmi és elnyomó pozícióikat. Nyíltan megmondom, hogy mindez kudarcra van ítélve” – jelentette ki Nicolae Ceausescu.

Nov. 30. Az Ellenzéki Kerekasztal egyhangú döntéssel kinyilvánította: szükségesnek tartja, hogy a jelenlegi Parlament következő ülésén oszlassa fel magát és 1990 márciusára írják ki az országgyűlési választásokat.
– A szovjet hírszerzés Mihail Gorbacsov hatalomra kerülése óta kevésbé konfrontációs jellegű, viszont aktívabb, és nagy éberséget követel az amerikai hírszerzés részéről (CIA)
– Valóságos diadalmenet Mihail Gorbacsov szovjet államelnök és pártvezető római látogatása. Ahol csak megjelenik, lelkes tömegek üdvözlik tapssal, feliratokkal, rokonszenv kiáltásokkal (Gorbi… Gorbi…)
– Szavaztak a sportújságírók: Egerszegi Krisztina, Fábián László, az öttusa válogatott és dr. Török Ferenc az év legjobbja.

SzK

 

Megosztás