Mécs László Emlékest Budaörsön

2019-10-29 | Budaörs
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot Messiás-mutató különös csillagok - a Mécsvirág irodalmi kör csodálatraméltó előadása a budaörsi katolikus templomban.

Nagyon érdekelt, kik jönnek el hozzánk Naszvadról, a mai Szlovákiából, hogy Mécs László papköltő csodálatos verseivel mélyebben megismertessenek bennünket.
Annyit tudtam róluk, hogy a CSEMADOK (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Közössége), amelynek keretében működik irodalmi körük, a II. világháború után alakult meg a Felvidéken. Célja a magyar kulturális élet fellendítése volt az anyaországtól elszakított területeken.

Naszvadon 1949. márciusában alakult alapszervezet, melyből pár év alatt több folklórcsoport is kinőtt. Egyike ezeknek a Mécsvirág. Kultúrműsoraikkal már felléptek Felvidéken, Magyarországon, de eljutottak már Ausztriába, Lengyelországba, Erdélybe és a Délvidékre is.

Október 27-én este 7 órakor a budaörsi katolikus templom közönsége élvezhette előadásukat. Egy tiszteletreméltó műsorvezető, erőteljes hangján – egyetlen férfiként – végigvezetett minket Európa e tájékán, ahol mi is élünk, 1895-től egészen 1978-ig, Hernádszentistvántól Pannonhalmáig, kiemelve Mécs László életének fontosabb állomásait.

Ahogy ez szinte „megszokott” ezen a tájon, a hazafias költők, de főleg a papköltők élete tele volt ezidőtájt nehézségekkel, akadályokkal, börtönévekkel.
Nagyon gazdag válogatást hallottunk, figyelem, kedves nőolvasóink, hölgyek előadásában: idősebbek és fiatalabbak – teljes áhítattal, odaadással mondták Mécs László gyönyörű verseit. Megelevenedett előttünk a táj, a természet szépsége, egy pap, egy határon túlra szakadt magyar hazafi keserűsége. És meglepetésként, üdítő színfoltként, két csodás hangú leányka éneke fokozta a hangulatot.
Kedves versemet, amelyet szinte mindenki ismer Mécs Lászlótól (A három királyfi bánata), természetesen a kedves műsorvezető úr mondta el.

(A képen Mécs László)

Nagy siker volt az előadás! Csak a legnagyobb csodálat hangján szólhatunk a Mécsvirág kör nálunk járt előadóiról, akik nyilván a civil élet különböző területeiről jöttek és erejüket, idejüket nem kímélve adják tovább a szépet, a jót, a magasztost, a hazaszeretetet, amit Mécs László költészete jelent.
Köszönjük!
SzK

(Kép: Novák György)

Megosztás