Megemlékezés Bleyer Jakab sírjánál

2019-12-14 | Budaörs
Városunkban két intézmény is viseli Bleyer Jakab nevét: a Heimatmuseum és a lakótelepi iskola. Ki is volt ő, és miért kell az emlékét megőrizni?

A magyarországi németség egyik legjelentősebb vezetője, országgyűlési képviselő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, miniszter is volt az 1. világháború utáni években. Miniszterként a nemzeti kisebbségek egyenjogúsítását érintő rendeletet bocsátott ki (1919. aug. 21-én), amelynek célja a kisebbségek számára a nyelvi-kulturális autonómia biztosítása volt. Miniszterként küzdött a nyugat-magyarországi németlakta területek Ausztriához csatolása ellen, ugyanakkor 1921-ben megalapította a Sonntagsblatt c. lapot, amely abban időben egy nagyon felkapott és kedvelt  hetilap volt Magyarországon.
Irodalomtörténészként elsősorban a német–magyar irodalmi és művelődési kapcsolatok történetével foglalkozott.

A svábok érdekében az első világháború alatt Bleyer Jakab, a budapesti germanisztikai tanszek professzora, emelt szót. Mivel  ő tartott attól, hogy a svábok az iskolai es kulturális viszonyaik miatti elégedetlenségükben a többi nemzetiség példáját követve az államnemzet ellen fordulnak, 1917-es programjában a svábok es a magyarok szerinte szükséges együttélésének lehetőségeit kereste. Elképzelését katolikus hitében gyökerező konzervativizmusa és a magyar politikai nemzethez való lojalitása határozta meg. Bleyer első maradandó szellemi élménye a szentistváni birodalom egysége és a keresztényi nyugathoz való tartozása volt, amely szerinte a magyarságot szellemileg és politikailag a Habsburg-monarchiában élő németséggel kötötte össze. Ennek a meggyőződésnek alapján kereste a sváb vidéki népesség etnikai és kulturális problémáinak megoldását.

Halálának évfordulójára emlékeztek a Jakob Bleyer Társaság tagjai a sírjánál az Új köztemetőben. Soroksárról, Vecsésről érkeztek a tisztelői.Budaörsöt  Krix György, a Bleyer Jakab Közösség tiszteletbeli elnöke és dr. Bradean-Ebinger Nelu egyetemi professzor képviselte.
A megjelenteket Kramm György, az egyesület elnöke üdvözölte, majd majd elénekelték a Magyarországi Németek Himnuszát. Emlékező beszédet  Bradean-Ebinger Nelu  mondott. Végül elimádkozták a Miatyánkot és elhelyezték  az emlékezés koszorúit.
Szomorú tény, hogy a német nemzetiség hivatalos képviselői nem voltak jelen a megemlékezésen.

 

s.k./Krix

Megosztás