Mentsük meg az Álomvölgyet!

2019-11-20 | Közélet
Az Álomvölgy Őrzői Civil Összefogás sürgős cselekvésre hívja fel mindazokat, akiknek fontosak hazánk védett értékei, és az itt élő emberek jövője! Veszélyben az Álomvölgy nevű terület európai jelentőségű védett természeti és kulturális örökséget képező kincsei! Követeljük a terület tulajdonosaitól, hogy haladéktalanul állítsák le az évek óta tartó jogellenes és súlyosan természetkárosító tevékenységüket és az építési munkálatokat, és tartsák be a területre elrendelt változtatási tilalmat!

Az Álomvölgy Őrzői Civil Összefogás követeli, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal, annak

Érdi Járási Hivatala és a Budaörsi Rendőrkapitányság tegye meg a törvények által előírt

kötelező lépéseket a nyilvánvaló jogsértés és természetpusztítás ellen. Lépjenek végre fel

az európai jelentőségű kiemelt természet megőrzési terület, valamint az ott élő

fokozottan védett növény és állatfajok, az ott található kulturális örökség részét képező

oszágosan védett kaptárkövek értékeiknek megfelelő, törvényes védelme érdekében!

Az Álomvölgy Budakeszi és Budaörs határában, a Csíki-hegyek lábánál fekvő védett

természeti terület, a Budaörsi Kopárok nyugati pereme. Európai jelentőségű kiemelt

természet megőrzési terület, és mint ilyen része a Natura 2000 hálózatnak. A Budakeszi-

Farkashegyi repülőtér és a Kecske-hegy között helyezkedik el. Számos fokozottan védett

növény- és állatfaj otthona, közülük több csak Magyarországon fordul elő. Kiemelkedő

értékei a kulturális örökség részét képező védett kaptárkövek is.

Tönkretétele ellen évek óta küzdenek a helyi lakosok, valamint a helyi önkormányzat, de

jövője most mégis súlyos veszélyben van. A rendszerváltás előtt egy nappal magánkézbe

került védett természeti terület tulajdonosai a helyi szabályozások kijátszásával, valamint a

hazai természetvédelmi jogszabályok és az uniós irányelv tiltása ellenére – mezőgazdasági

tevékenységhez kötődő, “juhászlakásoknak” nevezett – luxus lakások építésének

előkészületeit kezdték meg. Teszik mindezt annak ellenére, hogy nincs építési engedélyük,

és a Budakeszi Önkormányzat a területre 2020 májusáig változtatási tilalmat rendelt el.

2016-ban, „ismeretlenek” kiásták a védett fekete kökörcsin különleges színváltozatú töveit,

és a napokban megkezdték a védett kaptárkövek tönkretételét is, markolóval bontva az ősi

sziklafalat, útépítésre használva a kitermelt dolomitot. A korábbi években több alkalommal,

grandiózus filmforgatások során feltépték a védett gyepet, teljes díszlet falut építettek, több

száz ember, autó mozgott a telepített konténer telepek mellett. Elterelték a Bodzás-árok

nevű patakot, mely az Országos Ökológiai Hálózat része.

A bolygó jövőjéért, és az ország természeti kincseinek megóvásáért aggódók az utolsó

természetes élőhelyek még megmaradt darabjaiért harcolnak. Az Álomvölgy az egyik

kiemelkedő példája az ilyen európai jelentőségű helyi csodáknak.

Megőrzésére a terület Natura 2000 területté nyilvánításával uniós szintű kötelezettséget

vállalt Magyarország, melynek megszegése Európai Úniós kötelezettségszegési eljárást

vonhat maga után.

Hogyan történhet meg mégis, hogy a magánérdek felülírja a közérdeket?! Ne hagyjuk, hogy

az illetékes hatóságok tétlenül tűrjék, hogy európai jelentőségű élőhelyeket az ország és az

itt lakók szeme láttára örökre tönkretegyenek!

Az Álomvölgy Őrzői Civil Összefogás a fentiek miatt átfogó kampányt indít jogi, szakmai,

valamint civil érdekképviseleti eszközökkel azért, hogy véglegesen megnyugtató megoldás

szülessen a terület természeti értékeinek és kulturális örökségének megvédésére.

Első tüntetésünk 2019. November 23-án, 10-11 óráig lesz az Álomvölgy bejáratánál. Az

esemény során a résztvevők nagy méretű szimbolikus lakat alakot formálnak meg, valamint

a bejáratra is nagy számú lakatot fognak felhelyezni, melyet egy darus kocsiról fotózhatnak a

sajtó képviselői.

Az eseményen beszédet mond dr. Győri Ottilia Budakeszi polgármester asszonya, Szél

Bernadett országgyűlési képviselő, és az Álomvölgy Őrzői Civil Összefogás szóvivője.

A napokban elindított petíció ITT érhető el!

Kampányindító videónk mely több, mint 100 000 emberhez jutott el, mintegy 36 000-en

nézték meg, és ezernél is többen osztották meg ismerőseikkel:

https://www.facebook.com/watch/?v=428438044523383

Fotók a helyszínről:

https://drive.google.com/drive/folders/18pToHgUjkEjcJTn1qFoxtwTIT3nojvpH?usp=sharing

További információ:

Szigeti Balázs

szóvivő

+36 30 606 1651

Megosztás