Módosul a nemzetiségi törvény

2020-06-18 | Közélet
Az alábbi cikkünk a budaörsi kisebbségi önkormányzatokat is érinti. Az Országgyűlés 183 igen szavazattal és 9 tartózkodás mellett 2020. június 16-án elfogadta a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által benyújtott indítványt a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról.

A módosításról Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága elnöke tartottak sajtótájékoztatót a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata hivatalában a nemzetiségi szószólók jelenlétében.

Ritter Imre elmondta, hogy a törvénymódosítás benyújtását közel egy éves előkészítő munka előzte meg. A mintegy ötven paragrafust érintő változások közül kiemelte, hogy sikerült egyértelműen definiálni a nemzetiségi önkormányzatok egyetértési és véleményezési jogát, ami már régóta diskurzus tárgyát képezte. Legalább ilyen fontosnak tartja, hogy a nemzetiségi kiegészítő óvodai nevelés lehetősége és definíciója mind a köznevelési, mind a nemzetiségi törvénybe bekerül. Régóta jelentett megoldatlan kérdést az alapfokú művészeti tevékenységet végző nemzetiségi oktatási intézmények normatívája. A törvény értelmében az alapfokú művészeti tevékenység nemzetiségi tevékenységnek minősül és támogatását biztosítani kell.

Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy a törvénymódosítási indítvány a nemzetiségek mint közösség általi beterjesztése, illetve annak az Országgyűlés által történt szinte egyhangú elfogadása az egymás iránti bizalom, valamint a Kormány és a nemzetiségek közötti jó párbeszéd és együttműködés bizonyítékai. Kiemelte, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények ingatlanjai a még hatékonyabb működtetés érdekében az önkormányzatok tulajdonába kerülnek.
A törvényi változások érintik továbbá az ún. „etnobiznisz” kérdését is, ami például befolyásolja majd a jövőben, hogy milyen feltételek mellett alakulhat egy településen – ahol addig nem működött – nemzetiségi önkormányzat.

Az államtitkár továbbá megköszönte a nemzetiségeknek, hogy a vírushelyzetben is sikeresen helytálltak, és elismerését fejezte ki a középiskolákat fenntartó nemzetiségeknek, akik a nehézségek ellenére is sikeresen lebonyolították az érettségi vizsgákat. Elhangzott továbbá, hogy 400 millió forint átcsoportosítására került sor, így a korábbi rendelkezéssel ellentétben mégis támogatják a nyári nemzetiségi táborok lebonyolítását.

Ambach Mónika

 

Megosztás