"Népünnepély", avagy doktori koncert a Zeneakadémián

2023-05-23 | Budaörs
Nagy örömmel adunk hírt Krasznai Gáspár nagysikerű DLA zárókoncertjéről (Doctor Liberalium Artium), amelyet május 8-án este 7 órai kezdettel a Zeneakadémia Nagytermében telt ház előtt rendeztek meg.

 A közönség soraiban sok budaörsi zenebarát is jelen volt, akik újfent meggyőződhettek Krasznai Gáspár karizmatikus karnagy magas szintű munkájáról. Ezúttal négy kórust, a három sajátja mellett egy vendégkórust is vezényelt:  a budaörsi Sapszon Ferenc Kórust, a Fővárosi Énekkart, a Madách Gimnázium Énekkarát, valamint a Budapesti Monteverdi Kórust (karigazgató: Kollár Éva).

A kórusok az egyes műveket egyénileg vagy különböző összkari kombinációkban adták elő, ami nem kevés figyelmet és logisztikát igényelt a tagok részéről. Bámulatos volt, ahogy a karnagy úr finom jelzésére mindenki tudta, mikor kell felvonulnia, mikor, melyik mű után kell levonulnia, esetleg csatlakoznia a már színpadon lévő másik kórushoz.

 A rendkívül  változatos műsort három műben énekes szólisták színesítették. Így Haydn: Az évszakok Tél részében Érdi Gabriella énekelte Hanna humoros dalát, amire a kar nevető énekével válaszolt. Meghatóan szép volt a Mózes Preghierája, amely, (mint azt a konferálásból megtudtuk), Rossini operájának IV. felvonásában a zsidó nép imájaként hangzik el, a Vörös tengeren való átkelésük előtt.  Ebben Érdi Gabriella mellett Honinger László és Illés Péter szólóját hallhattuk. Az est csúcspontját Verdi Nabuccójának IV. felvonásából a hálaadó ima jelentette, amit a zsidó nép – főpapja irányításával – felszabadulásuk örömére énekel. Zakariás főpapot Dani Dávid alakította, aki nemcsak dörgedelmes basszus hangjával nyűgözte le a közönséget, hanem megjelenésével is. Amíg a szólisták (Érdi Gabriella, Csóka Anita, Honinger László, Illés Péter és Sebestyén Pál) közvetlenül a karnagy előtt álltak, mögöttük pedig  a zsidó népet megszemélyesítő hatalmas énekkar (a budaörsiek, a fővárosiak és a madáchosok), addig leghátul, fent az orgonakarzat közepén, a tekintélyt parancsoló főpap (Dani Dávid) úgy jelent meg a sötétből, mintha egy más dimenzióból lépett volna ki, hogy népét a szabadság útjára terelje. A közönségre akkora hatást gyakorolt Verdi páratlan imájának előadása, hogy a szűnni nem akaró vastaps hatására meg kellett ismételni.

De vastapsban részesültek a „madáchosok” önállóan is Schubert Heilig ist der Herrjének, illetve a lányok Csajkovszkij Hajnaljának előadása után. Krasznai Gáspár példamutató tanári és karnagyi tevékenységét igazolta nemcsak a kamaszok szépen csengő éneke, csillogó tekintete, hanem a hatalmas létszáma is (80 fő körül számoltuk őket), ami manapság nagyon ritka. A kamasz fiúk olyan lelkesen énekeltek, hogy kétségünk nem támadt a karéneklés jövőjét illetően. Amíg fiatalok ilyen szakavatott és elhivatott vezetés alá kerülnek,  addig reménykedhetünk, hogy harminc-negyven év múlva is még lesz éneklő Magyarország.

Sokaknak a műsor összeállítása tetszett különösen. Egy íve volt a produkciónak. Szerepeltek benne könnyebb hangvételű szerzemények, pl: a Huszár-toborzó, (Bárdos) Esti nótázás (Karai). Befejezésül a Rabszolgák kórusa a Nabuccoból – fergeteges tetszésnyilvánítással köszönte meg a hálás közönség.

A doktori koncert karnagy utáni főszereplője Szabó Marcell Junior Prima díjas zongoraművész volt, aki a műsor közel felét kísérte zongorán. Mi, budaörsiek, már több ízben meggyőződhettünk briliáns játékáról úgy a PostArtban, ahol önálló estet adott, mint a Városházán, ahol  szólójátéka mellett a Sapszon kórust is kísérte, de ezúttal a Zeneakadémia híres falai között újfajta akusztikai élményben lehetett részünk. Megállapítottuk, hogy Szabó Marcell nemcsak kiváló zongorista, hanem remek kamarajátékos is. Bármelyik kórust kísérte, mindegyikkel összhangban volt és a karnagy minden intésére érzékenyen reagált. Vélhetően szoros szakmai és emberi kötődés fűzheti a karnagyhoz, aki szívélyesen léptette maga mellé a dobogóra meghajolni az ünneplő, hálás közönség elé.

A hangverseny utáni általános vélekedés szerint ez nemcsak egy doktori koncert, hanem egy valóságos „népünnepély” volt.

 

Másnap, május 9-én sor került ugyancsak a Zenakadémián Krasznai Gáspár doktori disszertációjának védésére, melyet a Bíráló Bizottság elfogadott és kihirdette, hogy nevét a mai naptól bejegyzik a Zeneakadémia doktorainak sorába. (VJ)

 

Szívből gratulálunk Krasznai Gáspárnak a kimagasló cím eléréséhez és a feledhetetlen, ünnepi zárókoncertjéhez!

s.k.

Megosztás