Református Templom épül Budaörsön

2021-09-24 | Budaörs
A napokban találkozót kértem Szilágyi Andrástól a budaörsi református gyülekezet presbiterétől, azért, hogy fontos részleteket tudjak meg a református templom építéséről.

Budaörsön eddig nem volt a református gyülekezetnek temploma csupán a Clementis utcában egy imaház. De egyszer csak egy különös épület alapjai majd falai kezdtek kiemelkedni a Szabadság úton, amelyről meg tudtuk, hogy ez lesz Budaörs első református temploma.

Sokakat foglalkoztat, hogy miért e különleges forma és merőben új építészeti stílusú templom?

Ez egy kicsit hosszabb történet, ezért egészen az elején kell kezdenem. A budaörsi református gyülekezet 75 éves. Régen dédelgetett álmunk volt az imaház helyett egy igazi templom megépítése, de ennek kivitelezése szinte elérhetetlen volt a számunkra. Ugyanis mi a főúton szerettünk volna építkezni, de ott nem volt lehetőségünk telek vásárlásra.

A régi épület, amelyben helyet kapott a gyülekezet, egy családi ház volt, amely az évek hosszú sora alatt lett toldozva. Mindig reménykedtünk, hogy egyszer onnan el fogunk költözni egy olyan templomba, amely minden igényt kielégít majd.

Az évek folyamán a gyülekezet is kinőtte magát. Voltak olyan istentiszteletek, amit nyitott ajtókkal tartottunk, miközben még az úton is álltak a hívek. Ez is indokolta a nagyobb létszámot befogadó templom megépítése.

Egy gyülekezeti központban kezdtük el gondolkozni, helyét tekintve pedig mindenképpen egy központi helyet akartunk, vagyis azt hogy főútra épülhessen. Egyrészt azért is, mert ennek kísérlete még az ötvenes években meghiúsult, amelynek megvalósulása egészen napjainkig váratott magára. A régi generáció nem érhette meg ezt, de a jelen generáció életében mégis megvalósult az elődök álma.

Hogyan sikerült mindezt elérni?

Mikor már beletörődtünk abba, hogy nem tudunk a főúton építkezni akkor egy csoda történt. A telek, ahol a templom most már felépült, egy testvér pár tulajdona volt. A testvérpár lány tagja adományba adta a telket a református gyülekezetünknek. Hatalmas ajándék ez a hölgy részéről. Az adomány nagysága számunkra a csodával határos, hiszen mi már lemondtunk erről, amikor ért bennünket a felajánlás.

Persze nem volt a dolog egyszerű, hiszen az első rész három nyolcada volt az övé, és a hátsó rész Az öt nyolcad rész a fiú testvéré volt erre a telekrészre történt meg az az ingatlan csere ráfizetéssel úgy, hogy a Clementis utcában lévő épületet a fennmaradó két évig bérbe vettük a fiútestvértől. Ez a cserekonstrukció előnytelen volt, hiszen az építkezéssel még sehol sem tartottunk. Ezért a Farkasréti út 2/c-ben béreltünk az Önkormányzattól egy családi házat ahová a lelkészi hivatal és a gyülekezet dolgai kerültek. Ezt az épületet most már visszaadtuk az Önkormányzatnak.

Mennyibe került az építkezés?

Három cég ajánlata közül a végén az egymilliárd alatt tett ajánlatot fogadtuk el.

Már gyakorolják az Isten tiszteleteket?

Igen már tartottunk istentiszteletet. A hivatalos megnyitóra még nem került sor, mert még a befejező munkálatok zajlanak. A környezet csinosítása, a tereprendezés és egyebek még folyamatban vannak.Ezenkívül a végleges árambekötés is még hátra van.

Sokan csodálkoznak Budaörsön, hogy miért épül ilyen modern formában a templom?

Elsősorban a fiatal bennünket követő generációnak épül a templom. Ezért is hagytunk fel a hagyományos építészeti formákkal, De ezen kívül az épületet a telken csak ilyen méretben lehetett elhelyezni. Elsősorban a szükséges helyiségek számát gondoltuk át, de terveink szerint ez az épület több lesz, mint egy templom. Itt vannak közösségi terek és szobák. Igy pl. van baba mama szoba, ahol a kisgyerekes szülők teljesen elszeparált és hangszigetelt helyiségben lehetnek addig, amíg a templomban tart az istentisztelet. Ők az elszeparált szobában hatalmas üvegportál mögött látják és hallják istentiszteletet, de az esetleges tőlük származó zajokat, a lent helyet foglaló hívők nem hallják.

Ki a tervező?

Berzsák Zoltán építészé a terv készítése. Ő tervezte a csömöri templomot is mely épület volt a referencia számunkra. Ezért az építési bizottság őt választotta ki. Engem a népi építészeti jelleg ragadott meg, ebben láttam megvalósulni nagy zeneszerzőnk Bartók életszemléletét, amelyet ő a zenében hívott életre.

Ezenkívül a finn építészet nyomait is láthatjuk a térelválasztó elemekben, valamint a fehér falakban, formákban.

Látom, hogy sok faanyagot használnak.

Igen, sok a faelem A szószék, a karzat.

Későbbiekben majd egy hagyományos orgonát is beállítunk A székekre meg egy két belső építészeti elemre bevontunk egy tervező építészt. A székeken a kárpit is az érett szőlő színét hivatottak érzékeltetni.

A templom homlokzatán végighúzódó fehér lemezborításon is a szőlőindákat fedezheti fel az, aki feltekint és hosszasan szemléli azt. Ezenkívül az álmennyezet szőlő motívumokat sejtet.

Miért szőlőmotívumokat használnak díszítő elemként?

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda” lett a vezérigéje a templomépítésnek és a missziós munkának is.

De ha már szőlő motívumokat alkalmaznak, miért nem vittek bele egy kis színt is?

Óvatosak vagyunk a színekkel, hiszen a református templomok mind az egyszerűség jegyében fehér falakkal szentképek nélkül várják a gyülekezetet.

Összesen hány helyiségből áll az épület?

Óvodás korúaknak és iskolásoknak az alagsorban lesz egy kuckó, ahol külön oktató foglalkozik, majd velük az emeleten van egy reprezentációs terem ahol a nagyobb gyerekek lesznek az istentisztelet ideje alatt. A fiataloknak készül a karzat, ahol egy aszimmetrikus orgonában is gondolkodunk, mely későbbi beruházás lesz.

Mekkora létszámú a gyülekezet?

A fenntartói névjegyzéket ismerjük, vagyis azokat, akik a járulékot fizetik Ez kb. 240 fő, de ez minden évben változik. Olyanok is vannak, akik nem fizetnek, de azért az Isten tiszteletre néha eljönnek, azok létszáma még körülbelül ugyan ennyi.

A legutóbbi népszámlálás során négyezren vallották magukat reformátusnak. Ennek 10 %-a van a látókörünkben. Az iskolai hittanoktatás megmozgatja a lehetőségeinket, akiknek szüleit megpróbáljuk elérni és inspirálni a gyerekeik által.

Meg kell említenem, hogy az evangélikus templom sok esetben helyet adott az istentiszteletünknek, amíg nem volt más lehetőségünk az építkezés alatt. De a katolikus egyház is jeleskedett ebben, hiszen a Mindszenthy iskola auláját kaptuk meg a nyári vakáció idejére.

Kaptak támogatást az Önkormányzattól?

A támogatás, amit kaptunk a székekre sem volt elég. Mindösszesen ötmillió forint volt. Viszont a Farkasréti úton lévő háznál, amelyet bérbe vettünk, piaci áron alul számoltak másfél évig. De ez is kegyes ajándék volt részükről. A műszaki osztály bizonyult segítőkésznek.

Kitekintve a hatalmas üvegportálon zöldellő pázsit és azon túl egy házacska áll. Ez a kert rész is Önökhöz tartozik?

Igen. Ez a parókia épülete ott két lelkészlakás van kialakítva és egy vendégszoba.

Ismertessen meg bennünket az Önök szervezeti felépítésével.

Van a lelkész és van a Presbitérium, amely a lelkész munkáltatója. A presbiter világi foglalkozás, de a lelkész is – tagja a vezetői testületnek. Nyolc presbiter van nálunk, abból egy a gondnok.

A gondnok és a lelkész képviseli aláírásával az Egyházat. Vezető lelkészünk Petőné Püski Ilona lelkész asszony és egy beosztott lelkész, aki a fiatalok képzését vezeti. Ő az, aki felkészíti a konfirmálókat. A reformátusoknál a 14 éves korú gyerekek konfirmálnak ez olyan, mint a katolikusoknál a bérmálkozás. Idén a reformáció napján 2021.okt.31-én, lesz ez az esemény.

Mikorra várható a református templom átadása?

Reméljük, hamarosan sor kerül a templom avató ünnepségre, hiszen a hívők is várják már, hogy a Szabadság úti különlegesen szép épület, a Református templom végre betöltse küldetését.

Köszönöm az interjút.

Major Edit

Megosztás