Rendkívüli ülést tart a képviselő-testület

2019-08-28 | Közélet
2019. augusztus 28-án, szerdán, 9:00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

Napirendi pontok:

 1. augusztus 28. (rendkívüli)
 2. napirendi pont:Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
 3. napirendi pont:A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. napirendi pont:A településrészi önkormányzati választási eljárásról szóló 20/2014. (VII.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. napirendi pont:A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
 6. napirendi pont:Javaslat szociális tűzifa biztosítására
 7. napirendi pont:A Rendőrkapitányság kérelme munkavállalói státuszokkal kapcsolatosan
 8. napirendi pont:Döntés a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásáról
 9. napirendi pont:Forrás biztosítása a Jókai Mór Művelődési Ház elelktromos hálózat bővítési munkáira
 10. napirendi pont:A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása 2018-2019. évre
 11. napirendi pont:Autóbusz végállomás átépítése pótmunkákhoz forrás biztosítása
 12. napirendi pont:Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola részére történő használatba adásáról
 13. napirendi pont:A BSC 1924 Kft. kérelméről döntő 66/2019.(IV.17.) ÖKT sz. határozat, és a BSC 1924 Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelöléséről szóló 95/2019.(V.30.) ÖKT sz. határozat kiegészítése
 14. napirendi pont:Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 9556 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Névtelen utcában található ingatlan 1604/5832-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan, valamint az elővásárlási jog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséről
 15. napirendi pont:Döntés a 138 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Clementis L. u. 10. szám alatt található ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról
 16. napirendi pont:Döntés a Beregszászi utcában lévő 10020 és 10023 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogról
 17. napirendi pont:Döntés Budaörs, Budakeszi u. 1/2 sz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében – ZÁRT ülés(zárt ülés)
 18. napirendi pont:Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása – ZÁRT ülés(zárt ülés)
 19. napirendi pont:Meghívó
Megosztás