Római kori villák a szomszédunkban

2020-06-27 | Budaörs
Kelta eredetű leletanyagot találtak a régészek az I-II. századból egy Budaörs környéki építkezésen. Előkerült vaslándzsa, sarló, edénytöredék, ezüsttükör, térdfibulák és pénzérme is.

A kelták, valamint az utánuk létesített római villagazdaság leleteit, maradványait már több helyen azonosították az elmúlt évtizedekben a területen kutatók. Most ismét érdekes adatokkal gazdagodtunk – olvashatjuk Kurunczi Mónika, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársának beszámolójában a regeszet.aquincum.hu régészeti portálon.

Az építkezések során bontakozott ki a Spanyolréten és a Madárhegynek a Budaörs felé eső oldalán egy késő kelta – római császárkori lelőhely. A jelenlegi ásatás a Sasad Resort 5. ütemének záróakkordja. Korábban kiderült, hogy errefelé Kr. u. I-II. századi kelta telepjelenségek (veremházak, tároló- és szemétgödrök) voltak. A dombra felvezető, észak–déli irányú út haladt át erre valószínűleg a II-III. században, amelynek szélén oltárkövet tartalmazó kisebb kőépület állt. Kőfalak is előkerültek; ezek feltehetően az előzőeknél későbbi villagazdaság meglétéről tanúskodnak a környéken.

Az 1960-as években feltárták a késő római kori villagazdaság kerítőfalait, illetve három temetkezést. 2019-ben itt későcsászárkori emlékekkel együtt kőfalakat és terrazzo padlót találtak. Most I-II. századi kelta eredetű leletanyag került elő: vaslándzsa és -sarló, nagyszámú fényezett, bélyeges edénytöredék, ezüsttükör darabjai. A térdfibulák, lábbeli szegecs és pénzérmék az I-IV. századi korszakot íveli át.

A korábbi feltárásoknál végzett kutatások során arra a következtetésre jutottak, hogy a vizenyesedő, időszakosan kiszáradó völgy inkább állattartásra, mintsem gabonatermesztésre volt alkalmas.

A teljes cikk itt olvasható.

Forrás: regeszet.aquincum.hu

Megosztás