Harminc éves Bretzfeld és Budaörs testvérvárosi kapcsolata

2019-05-08 | Helytörténet
Jubileumi találkozó volt az idei. 30 év hosszú idõ egy kapcsolatban, közben felnõtt egy új generáció.  Több mint kétszázan jöttek Németországból. A budaörsi szervezõk nagy körültekintéssel készültek erre a jeles eseményre.

-A hegyek nem tudnak találkozni, csak az emberek. –mondta jó néhány évvel ezelõtt a bretzfeldi vendéglátóm. Azóta is nagyon gyakran visszaemlékszem a szavaira. A találkozóknak mindig különleges hangulata van, jó visszaemlékezni az eseményekre, kedves pillanatokra, baráti kézfogásokra.

A kétnapos emlékünnepség a Heimatmuseumban kezdõdött. Már az elsõ percben érezhetõ volt, hogy nagy szeretettel várták oda a vendégeket.

Wittinghoff Tamás polgármester örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan eljöttek. Érkeztek autóval, busszal, vonattal – jegyezte meg tréfásan – legközelebb vízi utat kell biztosítani, hiszen az õsök hajón jöttek.

Boros György BNNÖ elnök a nemzetiségi önkormányzat munkájáról, Gajdos-Frank Katalin igazgató a felújított Heimatmuseumról, Ritter Imre országgyûlési képviselõ a parlamenti feladatainak eredményeirõl szólt.

A Bleyer Jakab Általános Iskola 5.c és 7. d osztályos tanulói egy nagyon ötletes és kedves elõadásban névadójuk életének négy fontos fordulópontját idézték fel.  A felkészítõ tanáruk  Feiertag Mónika volt.

A vendégek ezután megtekintették a múzeum állandó és idõszaki kiállítását, közben a tárgyalóteremben filmösszeállítás pergett a régi találkozókról, amit mindig szívesen nézünk.

Elérkezett az ebédidõ, a rendezvény étel- és italkínálatát a Berrys cég szolgáltatta, mindenki megelégedésére.

Hamarosan megérkezett két ismert budaörsi zenész, Róth Antal és Friedrich József. Muzsikájukat szívesen hallgatták, mígnem Joósz József vezetésével városnézésre indultak.

Csaknem kicsinek bizonyult a Jókai Mór Mûvelõdési Ház színházterme a koraesti hivatalos ünnepség résztvevõi számára.  A gyülekezõket a bretzfeldi és a budaörsi fúvószenekarok közös muzsikája fogadta, Michael Hellinger és Balog László vezényletével.

A köszöntõ szavak elhangzása után Géczy-Gaál Szilvia és Zsák András fõszervezõk hosszan sorolták a kiemelt vendégek neveit, köztük Magyarkanizsa polgármesterét és azokat, akik traktoron tették meg a hosszú utat Bretzfeldtõl Budaörsig.

A Lyra kórus Wahre Freundschaft (Igaz barátság ) címû dalát sokan velük énekelték.

Megtekintettünk egy animációs rövidfilmet, amit a BabTér Animáiós Bázis készített erre az alkalomra, archív fotók felhasználásával.

Wittinghoff Tamás polgármester úr ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat nem véletlenül jött létre. Budaörs múltja, majd a történelmi változások lehetõvé tették a partnerség megkötését, az országban szinte az elsõk között. A felkérés kintrõl érkezett és a megvalósulásban elévülhetetlen érdemei vannak a budaörsi születésû Schmidt Mátyásnak és Herbert Sickingernek, a harminc évvel ezelõtti bretzfeldi polgármesternek. Majd az eseményekben bõvelkedõ évtizedeket említette, abban a reményben, hogy a kötelékek elszakíthatatlanok.

Martin Piott, aki 4 éve Bretzfeld község polgármestere, gratulált a 30 éves kapcsolathoz és barátsághoz. Örömmel várja a következõ 30 évet. – tette hozzá.  (De sajnálom,hogy én azon már nem tudok ott lenni….)A jövõben majd a fiatalok lesznek a hordozói ennek az ügynek. Éppen ezért egy tábla játékot adott át ajándékul azzal a kéréssel, hogy olyan helyre kerüljön, ahol a gyerekek is láthatják, használhatják.

A színpadot a német tangóharmonikások foglalták el. Már a látvány – a sok csillogó hangszer – is elbûvölte a közönséget, aztán a többszólamú játékukat hallgatva fergeteges tapssal jutalmazták õket.

Tekintélyes pillanatok következtek.  Az 1989-es oklevél aktualizált változatát aláírva, a két polgármester újra megerõsítette a testvérvárosi kapcsolatot.

Végül a két polgármester ajándékot nyújtott át azoknak, akik sokat tettek ezért a sikeres kapcsolatért.

A találkozó a közeli Nyugdíjas Házban folytatódott kerti parti formában. A büféasztalos vacsora bõségébõl választva senki nem maradt étlen-szomjan.  Itt újból alkalom nyílt a beszélgetésre, ismerkedésre, találkozásokra, amit a jelenlévõk szívesen ki is használtak.

Szombat reggel a legnagyobb szomorúsággal tapasztaltuk, hogy vigasztalanul esik az esõ. Még reményét sem láttuk, hogy el  fog állni. Így mindenki sajnálatára a bretzfeldi vendégek szabadtéri és színpadi programja, amik a Budaörs Fesztivál keretében kerültek volna bemutatásra elmaradtak.  Délelõtt budapesti városnézésre mentek délután pedig borkóstolón vettek részt a PostArton ahol Szentesi József budaörsi borász borait ízlelték meg.

Este zártkörû búcsúvacsorára gyûltek össze a vendégek és vendéglátóik a Friedmann házban.  A budaörsi kötõdésû Chameleon Jazz együttes diszkrét és kellemes zenéje mellett tovább folyt a tegnap megkezdett beszélgetés.

-Gyorsan elszállt ez a két nap. – mondta Wittinghoff Tamás polgármester úr, és hozzátette:- A jó dolgok gyorsan telnek.

A következõkben köszönetet mondott azoknak, akik szállást biztosítottak a vendégeknek, Géczy-Gaál Szilviának és Zsák Andrásnak, a Lyra Dalkör és a Bretzfeld-Budaörs Baráti Társaság tagjainak, továbbá mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben és segítségükkel sikeressé tették ezt a kerek évfordulós ünnepséget. A pezsgõvel a következõ találkozókra koccintottunk és szerencsés hazaérkezést kívántunk barátainknak.

Vasárnap reggel a közeli viszontlátás reményében búcsúztatták a vendégeket a polgármester úr,  a Baráti Társaság elnök és a vendéglátók.

s.k.

 

Megosztás