Csak fekete ruha és vállszalag?

2019-02-26 | Közélet
A Házasság hete alkalmából kerestem fel a Budaörsi Polgármesteri Hivatal anyakönyv vezetõit, hogy megtudjam, az anyakönyvvezetõ azon túl, hogy életre szóló szép gondolatokkal és jó tanácsokkal látja el a házasulandó párokat, milyen egyéb teendõi vannak munkája során. Sokan azt gondolják, hogy a fekete ruhán (fekete szoknya, fehér blúz) és a vállszalagon kívül, melyet az esketésen viselnek, egyéb feladatuk nincs. Az alábbi beszélgetésbõl azonban kiderül, hogy mennyire fontos és szerteágazó munkája van egy anyakönyvvezetõnek.

A polgármesteri hivatalban Vizi Anikó anyakönyvvezetõ a megbeszélt idõben már várt rám és felkísért hivatali dolgozószobájába. Hamarosan Horváth-Simon Katalin is a beszélgetõ partnerem lett, aki szintén anyajönyv vezetõ. Mint azt elmondták, õk ketten és még két kolleganõjük Torma Erzsébet és Blazsek Istvánné azok, akik összeadják a párokat. Általában hétvégén történik az esemény az elsõ emeleti házasságkötõ teremben. A párok összeadásánál a szertartás levezetésénél nagyon fontos a háttérben tevékenykedõk munkája, akik gondoskodnak a legapróbb részletekrõl, mint például a bevonuláskor a zenei háttérrõl, a pezsgõfelszolgálásról és a vendégek fogadásáról.

Hogyan lesz valakibõl anyakönyvvezetõ?

A jelenlegi jogszabályok alapján van egyes és kettes besorolási osztály az anyakönyvvezetõk között. Elsõ besorolási osztály a felsõfokú szakképzettség megszerzése és anyakönyvi szakvizsga, a kettes besorolási osztály szerint pedig érettségi és anyakönyvi szakvizsga. Korábban, akinek például Államigazgatási Fõiskolája volt, akkor nem volt kötelezõ a szakvizsga megléte. 2017 óta azonban már a szakvizsga is kötelezõ.

Milyen teendõkbõl áll egy nap vagy egy hét?

A hét öt napjából három napon van ügyfélfogadásunk. Ekkor biztosítjuk az ügyfeleknek azt, hogy személyesen megkeressenek bennünket akár elõre lefoglalt idõpont vagy napi sorszám szerint. Kedden és csütörtökön a háttérmunkákat végezzük. Pénteken és szombaton vannak a házasságkötések, de vannak alapszertartások is, amikor elõzetes bejelentés alapján két tanúval bejönnek hozzánk a párok házasságot kötni.

Az elektronikus anyakönyvi rendszer országos hatáskörû, ezért nemcsak budaörsiek jöhetnek. Érkeznek peremkerületekbõl és az agglomeráció más városaiból is. Munkánknak azonban csak körülbelül tíz százalékát teszi ki maga a házasságkötés.

Miért jönnek lakóhelyüktõl távol esõ hivatalhoz?

Talán itt van a munkahelyük, elégedettek a várossal vagy hírét veszik annak, hogy nívósak a házasságkötések és ezért Budaörsöt választják. Mi személyes kéréseiket figyelembe vesszük, kéréseik lehetnek a szertartással kapcsolatban zene, vers stb. erre mindannyian nyitottak vagyunk. Ez is lehet oka annak, hogy bennünket választanak. A háttérben munkálkodó kolléganõk is nagyon fontosak ahhoz, hogy minden tökéletesen sikerüljön.

A templomi esküvõ mellé feltétlenül fontos a polgári esküvõ?

Magyarországon külön van az egyházi és külön a polgári anyakönyvezés. Azt fontos tudni, hogy ha valaki csak egyházi szertartást köt, azzal jogilag a családi állapotuk nem változik, tehát a hölgy marad például hajadon a férfi pedig nõtlen. Vannak országok, mint Lengyel- vagy Olaszország, ahol ez nem így van, ott az egyházi esküvõ már jogilag is érvényes. Itt Budaörsön legtöbb esetben az egyházi esketés a polgári esküvõ után történik meg.

Évente hányan kötnek házasságot itt Budaörsön?

A statisztikát szigorúan vezetjük, ez egy nagyon fontos szám. Tavaly 2018-ban egy kicsit kevesebb volt 202, 2017-ben 230, 2016-ban 228, 2015-ben csak 183 házasságkötés volt.

Általában melyik korosztály köt házasságot?

Teljesen vegyes. Leginkább huszonöttõl fölfelé vagy húsz és harminc között illetve negyven és negyvenöt év között. Vannak, akik több tíz éve együtt élnek és úgy gondolják, hogy megerõsítik és hivatalossá teszik házasságkötéssel együttélésüket.

Mit jelent a bejegyzett élettársi kapcsolat?

Ez az egynemûek kapcsolatát jelenti és nem azt, amire mindenki gondol, vagyis a klasszikus élettársi kapcsolatra. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fõvárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselõ-testület hivatalának anyakönyvvezetõjénél lehet bejelenteni. A legközelebbi lehetõség Budakeszin van.

Ha valaki a különnemû párjával élettársi kapcsolatban él és azt érvényesíteni szeretné azzal közjegyzõhöz kell fordulni. Családi állapotuk ezzel nem változik meg, de kapnak egy közjegyzõi okiratot arról, hogy õk élettári kapcsolatban élnek. Ez tehát nem házasságkötés.

Melyek az anyakönyvi események?

Az anyakönyvi események: a születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és halálozás. Az ügyfelek anyakönyvi eseményeikkel kapcsolatos ügyeikre legjobb tudásunk szerint megoldást kell találnunk. Az országos hatáskör alapján gyakori az anyakönyvi okiratok kikérése. A válások bejegyzése, a házassági név módosítása (pl. válás után születési név visszavétele) is az anyakönyvvezetõ feladata. Család- és utónév változtatások is gyakran fordulnak elõ.

Erre ad a törvény lehetõséget?

Igen, de nem mi bíráljuk el a kérelmet, hanem a Budapest Fõváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Fõosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya adhatja meg az engedélyt.

Magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, válásának és esetleges halálesetének magyarországi anyakönyveztetésének bejelentésével is hozzánk fordulnak, amit anyakönyvezés céljából fel kell terjesztenünk a Fõvárosi Kormányhivatalba. Rengeteg a munkájuk az ottani kollégáknak is évrõl évre egyre több.

Gyakori a külföldi állampolgár házasságkötése itt Budaörsön, melynek engedélyezését az anyakönyvi felügyelõ végzi. Ez által új kultúrákba is bepillanthatunk, hiszen kérésre a házasulandó hazájának szokásait beleszõhetjük a házassági szertartásba, ez sokszor érdekessé teszi azt. Volt olasz, nigériai võlegény, dél-afrikai võlegény, volt indonéz menyasszony, volt indiai  és török võlegény.

Munkánk során állampolgársági eskütételre is sor kerül. A Városházán csak maga az eskütétel bonyolódik le, a honosítási dokumentumokat a Kormányablakban vagy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál kell benyújtani. Az eskütétel Polgármester Úr elõtt történik.

Mikor történt Budaörsön az elsõ anyakönyvezés?

1895-tõl van állami könyvvezetés az elõtt csak egyházi volt. Ezeket az okiratokat tûzálló páncélszekrényben õrizzük.

A beszélgetés során új ismeretekre tettem szert, olyanokra, amelyekkel életünk során csak ritkán szembesülünk, hiszen ritkán van rájuk szükségünk. Remélem olvasóimnak is sok újat tudtunk mondani és ezentúl tudjuk azt is , hogy az anyakönyvvezetõt nemcsak a fekete szoknya és nemzeti színû szalag jellemzi, hanem a szerteágazó szakmai ismeret és munka.

Köszönet az interjúért Vizi Anikónak és Horváth- Simon Katalinnak.

Major Edit

Megosztás