Csak veszélyhelyzetben! A 112-es szám életet menthet.

2019-05-23 | Közélet
A Pestmegyei Rendõrkapitányág felhívását olvashatjuk az alábbiakban arról, hogy a 112-es telefonszámon jelenthetjük be a veszélyhelyzeteket, hozzájárulva embertársaink és sok esetben saját magunk megmentéséhez. Ugyanakkor felhivja figyemünket arra is hogy felelõtlenül ne telefonáljunk, ne riasszuk az illetékeseket olyan hirekkel amelyek mögött nincs tartalom. Csak veszélyhelyzetben hivjuk a 112-es számot.

A 112 életet menthet. Felelõtlen hívással ne kockáztassa mások életét!

Ha vészhelyzet állt elõ, hívja a készenléti szervek – a mentõk, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendõri feladatok ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:

· 104 (a mentõk)

· 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)

· 107 (az általános rendõri feladatok ellátására létrehozott szerv)

· 112 (egységes európai segélyhívó szám)

Mi a vészhelyzet?

Olyan ember, állat, mûszaki hiba, elemi erõ, természeti esemény, baleset, betegség vagy élettani körülmény okozta helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi javakban okozott kárral, illetve a természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével jár, és amelyet a segélyt kérõ személy, illetve a környezetében lévõk a készenléti szervek helyszíni segítsége nélkül önállóan megoldani nem képesek.

A nap 24 órájában az országban két hívásfogadó központ szakképzett híváskezelõi fogadják a segélyhívásokat.

A vészhelyzet szubjektív fogalom, így nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikor tárcsázza a segélyhívószámokat. Néhány példa arra vonatkozóan, hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben van intézkedési kötelezettségük.

Hívja a segélyhívószámokat minden olyan esetben, ha

· közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy mennyiségû vért veszít, láthatóan nem kap levegõt, eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;

· súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztetõ közúti, légi, vasúti, vízi balesetet lát vagy annak résztvevõje;

· több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés vagy kábítószer-túladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;

· az állampolgárok életében jelentõs fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztetõ esemény történt (tûz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsõséges meteorológiai helyzet);

· valamilyen bûncselekmény szemtanúja, sértettje (például: emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);

· eltûnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget, ismeretlen kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekrõl vagy állatról, rendkívüli idõjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja;

· a közlekedési jelzések megrongálódását, mûködésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (például: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (például: közút veszélyes szennyezõdése), közüzemi zavarokat (például: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidõlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentõ;

· rendkívüli halál történik (például: vízbõl kivetett elhunyt személy megtalálása), körözött vagy elõvezetni kívánt személy, vagy körözött tárgy (gépjármû, ékszer) hollétérõl van információja, talált tárgyról, elhagyott gyanús csomagról, állatról, esetleg álrendõrök, házaló ügynökök, házaló adománygyûjtõk mûködésérõl van tudomása.

A hívásfogadó bejelentkezését követõen a következõket mondja el:

Még ha felfokozott érzelmi állapotban is van, egy esemény bejelentésekor próbáljon nyugodt maradni és a problémát tisztán, világosan, a hívásfogadó kérdéseire válaszolva megfogalmazni: Mi történt? Mikor történt? Hol történt? Kivel történt? Hogyan történt?

Ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon Önnek a következõ információkra lesz szükség:

· Az Ön neve és visszahívható telefonszáma

· Az esemény lehetõ legpontosabb helyszínének meghatározása

Város, utca, házszám, emelet, ajtó, vagy közlekedési baleset esetén a pontos útszám, km szelvény, útirány, amennyiben pontosan nem tudja a helyszínt, körülírással próbálja meghatározni.

· Az esemény rövid, lényegre törõ pontos leírása, elmagyarázása

Milyen bûncselekmény, vagy veszélyhelyzet áll fenn? Vannak-e sérültek? Ha igen, milyen mértékû a sérülés? Ki a sérült?

Például: közúti közlekedési baleset esetén: hány autó ütközött össze, van-e sérült, ha igen milyen mértékû a sérülése (súlyos vagy kevésbé súlyos), van-e beszorult személy a gépjármûben, ha igen ki tudják-e szabadítani, vagy segítségre lesz szükség, fogalmi akadályt képez(nek)-e a jármû(vek), folyik-e valami a gépjármûbõl.

Betörés esetén: mikor történhetett (napokkal vagy órákkal korábban, esetleg még folyamatban van); látja-e még a betörõt, ha igen személyleírást tud-e adni róla, tudja-e követni, illetve követi-e.

Mikor NE hívja a 112-t!!!

· Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegû kérdése van (például: ügyfélszolgálatok hatáskörébe tartozó ügyek, általános és különleges tudakozók által megadható elérhetõségek, egyéb információk);

· Ne hívja forgalmi információk, idõjárás-jelentés, vagy egyéb általános tájékoztatással kapcsolatosan (például: kisebb mûszaki meghibásodások, csõrepedés; kisebb áramkimaradások);

· Ne hívja, ha szemmel láthatóan nincs vészhelyzet és nem igényel sürgõs beavatkozást az eset (például: kidõlt fa, ami nem képez közúti akadályt, nem veszélyeztet emberi életet, egészséget);

· Ne hívja, ha unatkozik, szórakozni vagy beszélgetni szeretne.

Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre szorulnak.

Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétõl eltérõ célból, szándékosan felhív, szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetõjével szemben 5000 forinttól 150 000 forintig terjedõ pénzbírság, illetve közérdekû munka büntetés kiszabására kerülhet sor.

NÉHÁNY PERC IS SZÁMÍT!

NE TERHELJE A RENDSZERT FELESLEGESEN!

Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor a készenléti szervek gyors reagálásán múlhat az élete.

Megosztás