Kedvezményes üdülés a budaörsi nyugdíjasok részére

2019-01-09 | Közélet
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is lehetõség nyílik Budaörs Város Önkormányzata szervezésében a kedvezményes üdülésen történõ részvételre. Az Önkormányzat az igénylõk számára az elõszezonban szállást, félpanziós ellátást, valamint az üdülõhelyre történõ oda-és visszautazást biztosítja. 

A jogosultság feltételei:

–        akinek családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét (99 750,- Ft),egyedül élõ esetén az ötszörösét (142 500,- Ft)

–        saját jogú nyugellátásban részesül (62. életévét, illetõleg a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy)

–        átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban részesülõ, 52. életévét betöltött személy

A kérelmet a kötelezõ mellékletekkel együtt egy példányban az erre rendszeresített formanyomtatványon 2019. február 28-ig egy példányban lehet benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda, I. em. 103. szobájában(2040 Budaörs, Szabadság út 134.)

További információ kérhetõ a (23) 447 928 telefonszámon.

A kedvezményes üdülésrõl szóló kérelemnyomtatvány igényelhetõ a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánvalamintaSzociális és Egészségügyi Iroda, I. em. 103. szobájábanvagy letölthetõ az Budaörs Város www.budaors.huhonlapjáról is.

A kérelemhez csatolni kell:

a)       a támogatás iránti jogcímét igazoló dokumentumot, valamint

b)       a jövedelemigazolást (a kérelem benyújtását megelõzõ hónap nyugdíjszelvényét,nyugdíjas nevét tartalmazó ellátás összesítõt,bankszámlakivonatot.)

A kedvezményes üdülésre való jogosultság ugyanazon személy részére 3 évenként állapítható meg.

 

 

 

Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi Iroda

forrás:budaörs.hu
w

Megosztás