Korlátozott idejû parkolási övezet kiterjesztése Kamaraerdõben

2019-02-01 | Közélet
Még tavaly decemberben döntött  a képviselõtestület arról, hogy az autók korlátozott idejû várakozási övezetét kiterjesztik Kamaraerdõben. Ez az új szabályozás 2019. január 31-tõl lép életbe.

2015. május 1-tõl került sor elsõ ízben arra, hogy városunkban korlátozott idejû várakozási övezet kerüljön kijelölésre a Budapesti út – Clementis utca körforgalmú csomóponttól a Szabadság út – Petõfi Sándor utca csomópontig. Az eredeti rendeletben érintett területekhez azóta már több új korlátozást is hozzárendeltek, ez a dceemberi döntés is a korlátozott idejû várakozási övezetek kiterjesztését jelenti.

Ezeknek a szabályozásoknak a legfõbb célja az, hogy Budaörs város közigazgatási területén a lakott területeket, különösen a történelmi városrészeket, a helyi mûemléki védettségû épületeket és területeket fokozottan védje a közúti közlekedés és parkolás károsító hatásaitól egyrészt forgalomszabályozási eszközökkel, de  leginkább a parkolási idõ korlátozásával . Az idõbeli korlátozás munkanapokon 8 és 12 óra között került bevezetésre. A kijelölt helyeken a várakozás idejét a gépjármûvek elsõ szélvédõje mögött elhelyezett idõmérõ tárcsával kell jelezni.

Erre az újabb kiterjesztésre más okból volt szükség.  A várakozási övezet határai az 1. sz. fõúton keleti és nyugati irányban a Szabadság út – Petõfi utca és a Budapesti út – Clementis utca csomópontoknál, északi és déli irányban a fõút melletti épületek falsíkjáig terjed, így a párhuzamos szerviz utakat és parkolóhelyeket is magába foglalja. Ebben a kiterjesztett várakozási övezetben – a Kismartoni utcában, a Kamaraerdei Közösségi Ház környezetében lévõ közforgalmú parkolókban – tartós, akár több napon át tartó – gépjármûtárolás tapasztalható. Ez azonban korlátozza a Közösségi Házba látogató emberek parkolási igényét. A probléma rendezése érdekében, a Kamaraerdei Részönkormányzat kezdeményezésére döntött úgy a testület, hogy a Kamaraerdei Közösségi Ház környezetében lévõ közforgalmú parkolókat is a korlátozott idejû várakozási övezet területi hatálya alá sorolja.

 

Megosztás