Már 30 éve - május

2019-06-06 | Közélet
Bányákat állítanak le, nõ a vegyesvállalatok száma, áremelések, Horn szerint kényszerpályán az MSZMP, kevesebben bíznak a pártban, szovjet fegyverleszerelési kezdeményezés, Magyarország újabb hiteleket vesz fel, készülnek Nagy Imre és társai újratemetésére a Hõsök terén.

Május 2. – Sarkadi Nagy Barna elnökh. vette át az Állami Egyházügyi Hivatal vezetését a nyugállományba vonult Miklós Imre államtitkár utódaként. „Döntõ jelentõségû változások mennek végbe napjainkban az egyházpolitikában, egybevágóan a magyar állam és a társadalom más szervei kapcsolatrendszerének átalakulásával. E változások az 1958. éviekhez hasonlíthatók, amikor az állam felhagyott a nyílt szembenállással és szövetséget keresett az egyházakkal”- mondta az új vezetõ.
– A Minisztertanács döntése – miszerint jövõ év júniusában le kell állítani a termelést a nyírádi bauxitbányában – arra kényszeríti a vállalatot, hogy hatnapos munkahetek bevezetésével, a dolgozók átcsoportosításával mentsék ami menthetõ, s minél többet felszinre tudjanak hozni a már feltárt bauxitkészletekbõl. –  A mecseki uránbányászok ezreit váratlanul érte vállalatuk megszüntetésének híre

Május 3-4. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága útiokmányának – az ún. vöröskeresztes útlevél – ügyintézésével is foglalkozik mostantól a Magyar Vöröskereszt romániai menekülteket segítõ irodája.- A múlt év végéig Magyarországon 283 vegyesvállalatot tartottak nyilván, azóta újabb több tucat alakult, de mivel az 50 százalék alatti külföldi tulajdonhányad esetén az ilyen vállalkozásokat már nem kell elõzetesen bejelenteni, a teljes lista jelenleg még nincs meg. – Hír: George Bush amerikai elnök júliusban látogatást tesz Magyarországon, valamint Lengyelországban.

Május 4. Marosán György kormányszóvivõ: Az intézkedések két területre terjednek ki: egyrészt új gazdaságpolitikai szempontként vállalkozásélénkítõ és vállalkozásbarát gazdasági környezet kialakításán keresztül reprivatizációval kell elõsegíteni a népgazdasági jövedelemképzõdés gyorsítását, másrészt a tervezettnél nagyobb fogyasztói árnövekedést kell megvalósítani, amely egyes rétegeket, lakossági csoportokat differenciáltan érint.
– A MERKUR május 8-tól megrendelést fogad el Maruti 800-as típusú személygépkocsikra. Azok is kérhetik az Indiából érkezõ autót, akiknek érvényes befizetése van más típusú személygépkocsira. – Feltehetõen még ebben a hónapban megkezdõdik a Ferihegy 2. repülõtér úgynevezett belsõ zajövezetében levõ lakóházak utólagos zajszigetelése.

Május 7. Az egyik legkeresettebb hazai élelmiszeripari termék, a margarin, az elmúlt hetekben hiánycikk volt az üzletekben.- Svédországban negyven éve úgy nõnek fel az új nemzedékek, hogy a szexet az iskolában tanulják, maguk között megbeszélik, és gyakorolják is. Az ország nemzetközi tekintélyt vívott ki a szexuális nevelés szabadságával, amelynek legjellemzõbb vonása, hogy teljesen nélkülöz minden moralizálást.

Május 9. Az Ikarus legújabb amerikai piaci sikere: a budapesti gyár megnyerte a houstoni városi közlekedési vállalat által kiírt, 450 busz exportjára vonatkozó pályázatot. – Az eddigi ezerháromszáz helyett a jövõben napi kétezer Salamander cipõt készít a Bonyhádi Cipõgyár.
–  Horn Gyula szerint az MSZMP nincs válságban, a párton belül az átrendezõdés folyamata megy végbe, s eközben szembe kell nézni az eszmei, értékbeli zûrzavarral. Ugyanakkor az országban hatalmi és gazdasági válság van. E körülmény egyik következménye: a kormányzó párt, a kormány és intézményei kényszerpályán mozognak.  – Az MSZMP KB javasolja olyan politikai egyeztetõ fórum létrehozását, amely alkalmas a résztvevõ szervezetek által meghatározott legfontosabb kérdések megvitatására. Az így kialakuló álláspontok szolgálhatják a nemzet felemelkedését.

1989. május 10 – A leváltott Kádár János levele:
Tisztelt Központi Bizottság! Hozzám intézett levelüket kézhez vettem. Emberileg bizonyára megértik, hogy nehezen fogtam tollat, de úgy éreztem: kötelességem válaszolni Önöknek. Annál is inkább, mert nem tudom, hogy lesz-e hozzá még egyszer fizikai és lelkierõm. A Testület döntését fegyelmezett kommunistaként is elfogadom, de mint Önök közül sokan tudják, jómagamat is hónapok óta foglalkoztatott a visszavonulás gondolata…

Május 11. Magyarországi közvéleménykutatás szerint 66 százalékról 24-re csökkent azoknak az aránya, akik bíznak az MSZMP-ben. – Az oktatási rendszer gyökeres reformját, az ideológiai nevelés és az orosz nyelv kötelezõ tanításának az 1989/90-es tanévtõl történõ eltörlését követelte csütörtök délután a Mûvelõdési Minisztérium elõtti tüntetésen a Republikánus Kör.
– Romániában a népet megfosztották elemi emberi jogaitól, s voluntarista gazdaságpolitikával az elnyomorodás állapotába süllyesztették. Ez a helyzet különösen nagy mértékben sújtja a nemzetiségeket, köztük a magyar kisebbséget. A Magyar Szolidaritási Bizottság elnöksége elítéli és elutasítja ezt a politikát.

Május 12. Soros György, a róla elnevezett alapítvány elnöke  és Vásárhelyi Miklós, az elnök személyes képviselõje sajtótájékoztatót tartott a margitszigeti Grand Hotel Ramadában. Soros elmondta: Az MTA-Soros-alapítvány betöltötte eredeti célját, mert elõsegítette egy pluralisztikus társadalmi forma kialakítását. Most az újonnan alakuló társadalmi szervezeteknek szeretne kezdõ tõkét adni az alapítvány, mert mihelyt létrejönnek a politikai pártok, erre már nem lesz lehetõség. Az amerikai jog ugyanis tiltja a pártok támogatását.
– Mihail Gorbacsov csütörtökön nagy horderejû európai leszerelési kezdeményezéseket terjesztett elõ. – A hazánkat is érintõ egyoldalú szovjet csapatcsökkentés keretében május 15-e és június 4-e között teljes személyi állományával és technikájával elhagyja Magyarországot a Debrecenben állomásozó szovjet harckocsi-kiképzõ ezred.

Május 13. Visszaszállították a Szovjetunióba a Paksi Atomerõmû 1. számú reaktorblokkjának kiégett – elhasznált – és már öt év óta pihentetett nukleáris üzemanyagát. – A Minisztertanács úgy döntött, hogy a beruházást ellenõrzõ társadalmi bizottság, a Tudományos Akadémia ad hoc bizottsága és a kormány tanácsadó testülete állásfoglalásait is figyelembe véve, – a további vizsgálatokat igénylõ kérdések tisztázása érdekében – a nagymarosi munkálatokat azonnali hatállyal felfüggeszti.
– Csakis egyetlen út létezhet, az elõre vezetõ út, a kommunista párt forradalmi útja, a szocializmus, a kommunizmus felé – jelentette ki Nicolae Ceausescu.

Május 14. – Nehéz helyzetbe került áprilisban, májusban a Fõvárosi Tanács; a havonként esedékes állami támogatásnak csak egy részét kapták meg.
– Századok óta használt nevén, Palotavárosnak, illetve Vizivárosnak nevezik ismét Székesfehérvár két településrészét, a legújabb lakónegyedet magába foglaló Lenin lakótelepet és a Vorosilovgrád lakótelepet. – Elképzelhetõ, hogy a jelenleg börtönbüntetését töltõ Václav Havel csehszlovák drámaíró már a jövõ héten elhagyhatja a börtönt. – Háromnegyed millió fõt megmozgató felvonulással vasárnap délben érte el tetõpontját a Szabad Német Ifjúság (FDJ) Berlinben rendezett pünkösdi találkozója. – Bemutatták az új négyütemû Wartburg személygépkocsit a Hungaroringen.

Május 16. A szovjet balti köztársaságok népfrontmozgalmai Észtország, Lettország és Litvánia gazdasági önállóságának és politikai szuverenitásának, önrendelkezési jogaik megvalósításának támogatására szólították fel az európai biztonsági és együttmûködési konferencián részt vevõ országok államfõit.
– Hivatalosan meghirdették az új Nemzeti Színház épületterv-pályázatát. – A Pécsi Orvostudományi Egyetemen megkezdték Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál és Szilágyi József földi maradványainak laboratóriumi vizsgálatait annak kiderítésére, hogy a sírokban talált személyeket valóban az iratokban jelzett idõpontban temették-e el. – SZET: "Reméljük, a vízlépcsõ további sorsa oly módon alakul, hogy honfitársaink az infláció és az áremelkedés rohama ellenére az erõmûre jutó fejpénzt nyereségként számolhassák el.” – Ausztria kártérítést követel, ha Magyarország leállítja a nagymarosi építkezést.

Május 17. Csehszlovákia, Románia és az NDK között nincs nézeteltérés, kinyilvánított közös érdek a gazdasági és politikai kapcsolatok, az országaikat vezetõ pártok együttmûködésének a magasabb szintre emelése. – Magyarország 110 millió dollárt kap a Világbanktól két hitel formájában a kõolaj- és a földgázkitermelés bõvítésére, energiamegtakarítás elõmozdítására.

Május 18. Személygépkocsik értékesítését kezdte meg konvertibilis valutáért a Skála Budapest Kereskedelmi Leányvállalat. – A személyi számítógépek, tartozékok elõállítására, forgalmazására – külföldi tõke bevonásával – korlátolt felelõsségû társaság létrehozását kezdeményezte az Elektromodul Vállalat Elektronikai Kereskedõház.
– 2 millió ember tüntet Pekingben, a tiltakozás a szabadságjogok és a demokrácia követelése mellett mindinkább párt- és kormányellenes jellegû.- Nõ Magyarországon a háztartási energiahordozók és a benzin ára, átlagosan 20 %-kal. – Újabb bizonyítékokat tárt fel a Moszkovszkije Novosztyi címû szovjet hetilap legújabb száma a katyni erdõben 1941-ben történt tömegmészárlásról. A népszerû újság nyíltan felveti annak a lehetõségét, hogy a több mint négyezer lengyel katonatiszt legyilkolásáért a Szovjetunió felelõs.

Május 19. Elõször nyújt majd hazánk esetében egy szocialista országnak szabad felhasználású hitelt a Japán Export-Import Bank, a Világbankkal társfinanszírozásban.- Megtartotta alakuló ülését a Magyar Helsinki Bizottság. – Bevonultak Pekingbe a kínai hadsereg egységei, hogy segítséget nyújtsanak a közbiztonsági erõknek. – Mécs Imre (TIB) Nagy Imre temetésérõl:"A nemzeti ünnepet és a hozzátartozók bensõséges szertartását kellett egyeztetni és figyelembe kellett venni, hogy valószínüleg több százezer ember akar résztvenni ebben a történelmi eseményben és tiszteletét kívánja tenni.  Ezért az a döntés született, hogy egy nagy köztéren, a Hõsök terén lesz a búcsúztató szertartás elsõ fele, ahol a tömegek láthatják a koporsókat, oda vihetik virágaikat.”

Május 22. Megkezdte adását a Kalipszó, az új magyar kereskedelmi rádióállomás.

Május 23. Tölgyessy Péter, az EK tárgyalócsoportjának tagja : Az Ellenzéki Kerekasztal (EK) továbbra is az MSZMP-vel kíván tárgyalóasztalhoz ülni és elfogadják Szûrös Mátyásnak, az Országgyûlés elnökének azt a felajánlását, hogy közremûködik a tárgyalások lebonyolításában.-  A Független Jogász Fórum részt kíván venni a demokratikus átalakulási folyamatban, céljuk, hogy tagjaik szakmai felkészültségükkel segítsék a jogalkotást.
– Állítólag 12 olyan NDK-állampolgár tartózkodik az NSZK budapesti nagykövetségén, aki csak abban az esetben hajlandó távozni az épületbõl, ha lehetõvé teszik az NSZK-ba való áttelepülésüket.- A lengyel és a szovjet közös történelem fehér foltjainak eltávolítására létrehozott közös történészbizottság elismerte, hogy az 1939. augusztusi Molotov-Ribbentrop paktumnak volt titkos záradéka. Ebben a Szovjetunió és a fasiszta Németország felosztotta egymás között Lengyelországot.

Május 24.  – MDF: a nemzeti tulajdon fölött valóságos felhatalmazással csak egy szabad választásokon létrejött új többpártú parlament rendelkezhet. Ezért a választások elõtt egyáltalán nem születhet meg az új magyar gazdasági alkotmány. Egy hitelét veszített vezetõ apparátus nem szervezõdhet titkon új tõkésosztállyá a szocializmus nevében.
– A vajdasági magyar írók vendége Újvidéken Faludy György, költészetünk Torontóban élõ kiemelkedõ alakja. – A KDNP tudományos ülésén elhangzott: társadalmunkban nemcsak gazdasági és politikai érdekeltségeknek, hanem viselkedéskultúrának, emberi, felekezeti, nemzeti toleranciának is helyet kell adni.

Május 25. A kormány megvitatta a politikai pártokról, az alkotmány módosításáról, és a köztársasági elnök intézményének bevezetésérõl, valamint az alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslatokat. Úgy döntött, hogy azokat az Országgyûlés elé terjeszti. – Baranyában az év eleje óta ötszörösére nõtt a munkanélküli segélyben részesülõk száma. – Kádár Jánost 77. születésnapja alkalmából lakásán köszöntötte Grósz Károly.

Május 26. – Az Állami Egyházügyi Hivatal a vallás szabad gyakorlásáról szóló törvény értelmében május 26-i hatállyal törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánította a Hit Gyülekezete vallási közösséget. – Megnyitották a tatabányai Sztráda-Skálában azt a részleget, ahol valutáért lehet vásárolni különféle importcikkeket.
–  FIDESZ-felhívás: A ma is Erdélyben élõ több mint kétmillió magyarról kevés szó esik. Õk intézményes magyarországi támogatás nélkül, elhagyatva hoznak hatalmas áldozatokat magyarságuk fenntartásáért õseik földjén. Aki már járt náluk, soha el nem felejtheti vendégszeretetüket. Csak rajtunk múlik a kapcsolatok fenntartása. Számukra  az útlevél megszerzése jóformán lehetetlen, mi viszont útlevelünk birtokában szabadon, és még mindig viszonylag olcsón utazhatunk. Éljünk ezzel a lehetõséggel!

Május 28. Pozsgay Imre államminiszter interjút adott Budapesten Kasza Lászlónak, a Szabad Európa Rádió munkatársának. Egyebek közt kijelentette: egy olyan újszerû párt, amely az õ szemei elõtt lebeg, nem reformkommunista párt lenne, hanem az európai szocialista, szociáldemokrata gondolatkörbe tartozó párt – akár egységesen vonulna át a jelenlegi MSZMP ebbe az állapotba, akár pártszakadás útján. – Történelemtanárok egy csoportja a történelemtanítás mai helyzetében elengedhetetlennek tartják, hogy az átalános iskolák 8., a szakmunkásképzõ intézetek 3., és a középiskolák 4. osztálya számára már ez év szeptember 1-jére új történelemkönyvek jelenjenek meg.

Május 29. George Bush amerikai elnök leszerelési javaslatai Brüsszelben: A szövetség tagjai ragadják meg azt, hogy a keleti fél elfogadja a szárazföldi erõinek legfontosabb összetevõire javasolt nyugati korlátozásokat. – A Nyugat terjessze ki javaslatát – ezúttal elõször – az összes szárazföldi bázisú harci repülõgépre és helikopterre (támadó és szállító gépekre) az Atlanti-óceántól az Urálig terjedõ térségben. – Az Egyesült Államok 20 százalékkal csökkentené Európában állomásozó harci erõinek létszámát.  Mindkét fél meggyorsítaná az európai hagyományos erõkrõl való megállapodás elérését a fentiek szerint és a szükséges csökkentések végrehajtását.
– FIDESZ IX. kerületi csoportja, MDF IX. kerületi szervezete, SZDSZ IX. kerületi szervezete állásfoglalása: "Meg kell tehát akadályozni, hogy a csõdöt mondott pártállam idején így megszerzett anyagi vagyont az új történelmi szakaszban az MSZMP mobil tõkévé átalakítva, azt saját céljaira használja fel. A fentiek vonatkoznak az elmúlt idõszak más hatalmi szerveinek (HNF, Munkásõrség, KISZ, illetve jogutódja a DEMISZ) vagyonára is…”

Május 30. Deutschlandfunk: A magyar kommunista párt vezetõsége ma törvénytelennek nevezte Nagy Imre kivégzését… Nagy Imre és négy társa földi maradványait június 16-án – kivégzésének évfordulóján – teljes tiszteletadással temetik el újra.- Holnaptól a 70 évnél idõsebb állampolgárok ingyen utazhatnak a személy- és gyorsvonatokon, valamint a helyközi autóbuszokon. – Nagy Imrének, Magyarország koholt vádak alapján elítélt és kivégzett miniszterelnökének leánya, Nagy Erzsébet hosszú évek várakozása után átvehette édesapja személyes jellegû hagyatékát. – Leninvárosi alternatív szervezetek azt követelik, hogy a település kapja vissza az 1970. elõtti Tiszaszederkény nevet.

(A képen: az Ellenzéki Kerekasztal)

Megosztás