Már 30 éve - március második fele

2019-03-21 | Közélet
Mégis folytatódik a visegrád-nagymarosi gátépítés, megalakulnak és átalakulnak a pártok, megszületik egy "kerekasztal"  gondolata, Petõfi sírját elkezdik keresni Szibériában, gyengül a gazdaság, az egyházak is hallatják hangjukat...

Márc.16. – A Nagy Imre vonal címmel dokumentumválogatást adott közre a Reform Rt. A kötet elsõsorban azokat az írásokat, beszédeket állítja elõtérbe, amelyek Nagy Imre útkeresését mutatják be. Az elsõ, Moszkvában megjelent írásoktól az ötvenes évek közepének nagy összegezõ tanulmányáig, a fordulópontnak tartott 1953-as miniszterelnöki expozéig követhetõ nyomon az a szellemi pálya, amely egyszerre ösztönözte a szerzõt a szocializmus rendszerének és a magyar valóság fejlõdésének újragondolására. – SZDSZ: az ellenzék valóban lehet partnere és egyben vetélytársa az MSZMP-nek a békés, demokratikus átmenet megvalósításában. Ugyanakkor a szabad ünneplés még nincs demokratikus intézményekkel, joggal körülbástyázva, biztosítva. Elképzelhetetlennek tartják a harmadik utas megoldást, azaz egy olyan társadalmat, amely sem a nyugati kapitalista, sem a kelet-európai szocialista társadalmakból nem venné át a hátrányokat, csak az elõnyöket. Magyarországon ”harmadik típusú” helyzet van, s ehhez kell speciális megoldásokat találni.

Márc. 17. A Demokrata Néppárt három volt országgyûlési képviselõje elhatározta, hogy megkezdik a párt újjászervezését, valószínûleg Kereszténydemokrata Néppárt néven. – Ausztriában a vártnál lényegesen kisebb volt a magyar bevásárlók március 15-i rohama s így elmaradt a rettegett közlekedési zûrzavar, de ezzel az osztrák kereskedõk remélt csúcsforgalma is. – A Budapesti Pártbizottság kezdeményezi, hogy a pártszervek káderhatáskörére vonatkozó állami jogszabály szûnjön meg – A Duna Kör, a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége tiltakozik a visegrádi robbantások ellen. Az ország fellélegezve hallotta Németh Miklós miniszterelnök ígéretét a magyar Országgyûlésnek, hogy a visegrád-nagymarosi gátépítkezésen nem történik visszafordíthatatlan lépés mindaddig, amíg a május-júniusi ülésszak nem dönt az építkezés jövõjérõl. Ezért mélységes megdöbbenéssel fogadták a hírt, hogy Visegrád-Nagymarosnál az elmúlt napokban zavartalanul folytak tovább a brutális beavatkozások. – Felavatták a Taurus új acélradiál-teherabroncsgyártó üzemét. – FKGP-tiltakozás: A Kisgazdapárt vezetõsége tiltakozik az ellen, hogy a pártból kizárt személyek által szervezett március 23-i összejövetelt a sajtó a FKGP Nagyválasztmányaként közölje. – A francia sajtó, rádió és televiziók ismertették a hat veterán román politikus Ceausescu elnökhöz intézett és a nyugati sajtóhoz is eljuttatott nyílt levelét. Megállapították, hogy Románia vezetése egyre jobban elszigetelõdik a nemzetközi színtéren. – Makk Károly hat filmjét vetítik péntektõl egy New York-i filmfesztiválon. – Paskai László bíborost, magyar római katolikus prímást, magánaudiencián fogadta II. János Pál pápa.

Márc . 19. – Leállították Örményország egyetlen atomerõmûvének mûködését, mert a a decemberi pusztító földrengés után a közvélemény aggodalmát fejezte ki a létesítmény biztonságát illetõen. Elsõ eset, hogy a Szovjetunióban egy mûködõ atomerõmûvet leállítanak. – SZDSZ-közgyûlés: A már pártszerûen mûködõ szervezet megvitatja a kiadott programtervezet fõbb téziseit. Ajánlatot tesznek a független szervezeteknek politikai nézetegyeztetésre is; egyfajta kerekasztal kialakítására, a március 15-i közös ünneplés szellemének folytatására. – Petõfi Bizottság: A szakemberekbõl álló csoport célja, hogy összehangolja, irányítsa a hazai vizsgálódásokat, s elõkészítse a költõ vélt szibériai sírjának kihantolását. Erre a célra Morvai Ferenc nagyrédei feltaláló 7 millió forintot ajánlott fel. – Moszkva: délutánra már mintegy tízezer ember gyûlt össze a moszkvai városi tanács épületénél. A tüntetõk követelték, hogy az SZKP KB hívja vissza a Jelcin-ügy kivizsgálására alakított bizottságot. – Elbocsátották állásából és kizárták a Román Kommunista Pártból Mircea Dinescu román költõt, a Romania Libera címû hetilap szerkesztõjét, aki a Libération címû francia napilapban megjelent interjújában bírálta a Ceausescu-rendszert.

Márc.20. – Aláírásgyûjtési kampányt indít a nagymarosi lakóterületi pártalapszervezet a vízlépcsõ munkálatainak folytatása, befejezése mellett. Nem lehet egy vélt nemzeti közmegegyezés oltárán a beruházást feláldozni. – A FIDESZ oktatáspolitikai csoportja az HNF I. kerületi székházában ,,Iskola a láthatáron,, címmel vitát rendezett.

Márc. 21. Kilenc hónapról nyolc hónapi szabadságvesztésre csökkentette és a szigorított börtönbüntetés helyett a szabadságvesztés legenyhébb kategóriájára változtatta jogerõsen a prágai városi fellebviteli bíróság a Václav Havel ellen elsõ fokon hozott ítéletet. – A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 70. évfordulója alkalmából koszorúzási ünnepséget tartott a Dózsa György úton az MSZMP Központi Bizottsága és budapesti bizottsága, a Minisztertanács, a fegyveres erõk és testületek, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a KISZ KB, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége, és a Fõvárosi Tanács képviselõi.- Az idei húsvéti füstölthús-kínálat összetételében eltér az eddigiektõl; lényegesen nagyobb arányban kínálnak a vásárlóknak viszonylag olcsóbb termékeket. – SZDSZ Tanács: A megüresedett képviselõi helyeket minden esetben idõközi választások révén kell betölteni. – Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetek Környezetvédõ Csoportjának nyílt levele Németh Miklós miniszterelnökhöz: …A lakossági fogyasztás fokozódó korlátozása ellenére tovább csökkennek a gazdálkodók forrásai is. Egyre elkerülhetetlenebb a forint drasztikus leértékelése, ahogyan azt a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese is nyilatkozta. Ennek alapvetõ oka az államháztartás túlköltekezése, többek között a vízlépcsõ építése miatt. A nagymarosi építkezést már csak ezért is le kell állítani. – Magyar Gazdasági Kamara: A vállalatok finanszírozásában, hitelellátásában ismét jelentõs feszültségek alakultak ki. Egy sor vállalat fizetõképessége olyan mértékben meggyengült, ami már partnereik pénzügyi helyzetét is veszélyezteti. – Területi igazgatóságot nyitott kedden Debrecenben a Postabank és Takarékpénztár Részvénytársaság, amely már a hatodik területi szervezet. Minden vidéki igazgatóság számítógépes összeköttetésben van a fõvárosi központtal, így egy-egy vállalati hitelkérelmet 3-4 nap alatt bírálhatnak el. (Princz Gábor elnök)

Márc. 22. – Illúziónak bizonyult, hogy a magyar bor világhírû, a nemzetközi piac ezt nem igazolta, sõt foggal-körömmel küzdeni kell, hogy boraink jelen legyenek a külföldi piacokon – hangzott el egy tanácskozáson. – Az Állami Egyházügyi Hivatalban ülésezett a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról szóló törvényjavaslat elõkészítésére alakult kodifikációs bizottság.

Márc.23. – Az AIDS társadalmi vonatkozásait felölelõ nemzetközi és hazai kutatásokat, tapasztalatokat ismertették a Bûn? Betegség? Állapot? c. négynapos tanácskozáson Budapesten. – A Szovjetunióban már valóságos maffiák mûködnek ”keresztapákkal” , nagy teljesítményû gépkocsikkal, számítógépekkel, és e bûnszövetkezetek országszerte támadásba lendültek. – Nyilatkozat: „Mint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagegyháza vezetõi olyan idõszakban fordulunk most pásztorlásunkra bízott keresztyén testvéreink felé, amikor népünk történelmi sorsfordulóhoz érkezett… Népünk sorsában osztozva, teljes szívvel részt veszünk azokban az erõfeszítésekben, amelyek társadalmunk és egész nemzetünk megújulásáért történnek. Új lehetõségek nyílnak egyházaink szolgálata elõtt…

Megosztás