Meghalt Ungvári Tamás

2019-07-06 | Közélet
Elõször csak szalagcímben hozta nyilvánosságra a média hogy meghalt Ungvári Tamás Széchenyi-díjas és József Attila-díjas magyar író, mûfordító, kritikus, irodalomtörténész, egyetemi tanár. Szakterülete a mûvelõdéstörténet, az irodalomtudományok kandidátusa és doktora, professor emeritus Egyik hírportálunk röviden a temetés helyszínén rögzített  közvetítéssel számolt be a szomorú eseményrõl.

Én mindig csodálattal hallgattam remek elõadásait. Fantasztikus tudású ember volt, akire még hosszú évtizedek múlva is emlékezni fognak mindazok, akik az egyetemen hallgathatták õt, vagy a televízió képernyõjén keresztül láthatták hallhatták. Õt mindenkor érdemes volt hallgatni, hiszen  hatalmas ismeretanyagot közvetített az egyetemes történelemrõl, világ  irodalomról, benne könyvekrõl, filmekrõl ezernyi érdekfeszítõ dologról

Életérõl a wikipédia ezeket a sorokat irja”

Az Eötvös Gimnáziumba nem vették fel, mert a numerus clausus miatt kontingensük volt a zsidó tanulóknak. Így került a Zsidó Gimnáziumba. Még a gimnázium elvégzése elõtt jelentkezett az egyetemre.1952-ben, 21 évesen szerzett diplomát az ELTE angol-magyar szakán. Tatán tanított egy általános iskolában. Ezután a Csillag címû folyóirat rovatvezetõje lett. 1957-tõl aspiráns volt, majd 1959-tõl Magyar Nemzetnél dolgozott szerzõdéses munkatársként. 1960-tól fordító, dramaturg, a Budapester Rundshau szerkesztõje. 1960–1961-ben a Petõfi Színház dramaturgja. 1970-tõl a Magyar Színházi Intézet tudományos fõmunkatársa, 1975-tõl a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztõje, 1980–1981-ben a Színház és Filmmûvészeti Fõiskola docense, 1982-tõl egyetemi tanára. 1989-ig a Magyar Tudományos Akadémia Színháztudományi Bizottságának tagja. Több külföldi egyetem vendégprofesszora. Két cikluson át a nemzetközi P.E.N. Club magyar tagozatának Magyar PEN Club  fõtitkára volt. A Cambridge Egyetemen a Churchill College „overseas fellow” tiszteleti tagságban részesült. Fulbright vendégprofesszorként négy esztendõt töltött a kaliforniai Claremontban. IREX csereprofesszorként a Columbia a Yale és a Harvard egyetemen tartott elõadásokat. Mûvelõdéstörténetet tanított a Zsidó Egyetemen, a Rabbi Szemináriumban.

Drámafordítóként 1959. október 16-án debütált. Shelagh Delaney, "Egy csepp méz" címû darabját a Magyar Néphadsereg Színháza mutatta be az Ódry Színpadon. Halála napján a Színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma: szerzõként 12, fordítóként 224
Mûsorvezetõként is dolgozott a Magyar Televízióban a Magyar Rádióban 2009 óta a Klubrádióban Könyvjelzõ címû mûsora az ATV-n futott.

Felesége 12 évig Psota Irén színésznõ volt. Házasságuk válással végzõdött. 1974-ben házasodott ismét, felesége fogorvos.Két fia vanː Dávid és Benjámin

Korábban kétszer küzdött rákos megbetegedéssel. 2019 tavaszán ismét rákot diagnosztizáltak nála. 2019. június 29-én hunyt el.

2019. július 5-én helyezték örök nyugalomra a budapesti Kozma utcai izraelita temetõben. A szertartáson beszédet mondott fia, Benjamin és Hegedûs D.Géza színmûvész”

Egy hatalmas elmével lettünk szegényebbek s csak remélni tudjuk ,hogy tanításai termékeny talajra leltek és a felnövekvõ nemzedék példát vesz és merít majd szorgalmából,és tudás  tárából egyaránt. Röviden tehát õ volt  Ungvári Tamás, akit gondolom, most sokan gyászolnak. Nemcsak családja hanem mindazok akik ismerték. Halála pótolhatatlan vesztesség  

 

Major Edit

Megosztás