Önkéntes Tûzoltó Egyesület Budaörsön

2019-02-07 | Közélet
Hodut Jánost a Budaörsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület  parancsnokát kerestem fel hogy   beszélgessünk arról a nagyon fontos kémiai elemrõl, amely az emberiség életében nélkülözhetetlenné vált, a tûzrõl és ezen belül Budaörs tûzeseteirõl. Városunkban legmagasabb szintû Önkéntes Tûzoltó Egyesület mûködik, a tûzoltóik nem fõállásban, hanem önkéntes alapon állnak helyt.

A fontosságán és hasznosságán túl a tûz az egyik legveszélyesebb olyan jelenség, amelyet ha nem tartunk kordában, nem vigyázunk rá akár az életünket és környezetünket is veszélyeztetheti. A tûz kémiai jelenség, az éghetõ anyag fény- és hõhatással járó oxidációja. Közvetlen hatása, az égés, a szerves anyagokat visszafordíthatatlan folyamattal pusztítja el.

Hogyan alakult Budaörsön az adventi és a karácsonyi idõszak. Voltak – e tûzesetek?

Az elmúlt esztendõben nem volt erre példa, úgy tûnik, hogy az emberek sokkal elõvigyázatosabbak okulva a sok példán, amelyrõl hallani a médiákon keresztül is. Amit megfigyeltem, hogy napjainkban már nem kerülnek éghetõ anyagok a karácsonyfára, nem úgy, mint 40-50 évvel ezelõtt, amikor még az égõ gyertya és csillagszóró ott volt a karácsonyfán. Ma az emberek sokkal tudatosabbak, aminek köszönhetõ talán az is, hogy sem decemberben, sem pedig januárban, nem volt adventi illetve karácsonyi tûzeset.

Mely idõszakban gyakoribb hogy fellobban  a láng?

Az utóbbi idõben a tüzek száma visszaszorult, ugyanakkor a mûszaki mentések száma megemelkedett. Ez nemcsak Budaörs és körzetére jellemzõ, hanem országosan is elmondható. Balesetekhez, víz és viharkárokhoz vonulunk ki sokkal több esetben, mint tûzesetekhez.

Értsem úgy, hogy ez már a katasztrófavédelem feladatkörét teszi ki?

2012-ben visszaállamosították a Tûzoltóságot és a Katasztrófavédelem szervezeti besorolása alá került a hivatásos tûzoltóság. Felettünk csak szakmai felügyeletet gyakorolnak a katasztrófavédelmi szervek.

Milyen mûszaki mentésekben vesznek részt?

Például egy balesetnél a rendõrség kivonul a helyszínre, elvégzi a rendõri feladatokat, ugyanakkor a tûzoltóság is kivonul. A mentõk általában hamarabb érkeznek a helyszínre, de addig nem tudják ellátni a sérülteket, amíg a tûzoltók ki nem szabadítják a beszorult testet a roncsok közül. Komoly szerszámokkal, hidraulikus eszközökkel rendelkezünk, amely nélkülözhetetlen a munkánkhoz. Feladataink még a tûz vagy robbanás veszély elhárítása az úttestre kifolyt üzemanyag eltávolítása.

Meddig terjed a tûzoltóság hatásköre?

Budaörs közigazgatási területén belül látunk el tûzoltási feladatokat. A Megyei Mûvelet irányításnak van olyan jogköre, hogy az egész megye területére elküldhet bennünket. Az utóbbi években ritkán fordult elõ, hogy Érdre vagy Törökbálintra vezényeltek bennünket. Ha országos katasztrófaméretû esemény van pl. árvíz idején, mint az történt 2013-ban, akkor árvízvédelmi munkálatokat végeztünk.

Visszatérve 2018-as évre, hány alkalommal kellett kivonulniuk tûzesetekhez vagy mûszaki mentéshez.

Összesen százhatvanegy eseményünk volt, amelybõl huszonhat volt tûzeset, negyvenhat alkalommal mûszaki mentésre és nyolcvankilenc alkalommal téves riasztás miatt vonultunk a helyszínekre.

Milyen gépparkkal rendelkeznek?

Két gépjármû fecskendõnk, egy darab könnyû mûszaki mentõnk, egy vízszállító tartálykocsink és egy csapatszállító autónk van. A feladatok elvégzésére harminchárom önkéntes tûzoltóval rendelkezünk.

A napjainkban toborzó felhívást tettek közzé. Ön szerint lesznek jelentkezõk?  Ha lesznek, vajon milyen elgondolásból teszik ezt?

Úgy gondolom ugyan úgy, ahogyan mi, õk is egyfajta elszántságból és segíteni akarásból fogják választani ezt a szép, nem veszélytelen, de nemes feladatot.

Köszönöm az interjút.

Major Edit

 

 

 

 

 

 

Megosztás