Új évi klub délután a Bobák Klubban

2019-01-08 | Közélet
2019. január 7-én, szinte még az újesztendõ hajnalán a Bobák Klub tagjai klub délutánt tartottak a Nyugdíjas Házban. Az összejövetelt Jelen Károly klubvezetõ nyitotta meg. Üdvözlõbeszédében összegezte a 2018-as esztendõ eredményeit, majd felvázolta az elõttünk álló Újesztendõre vonatkozó terveket.

Mint minden hétfõi délután most is örömmel jöttek el a klubtagok hogy köszöntsék egymást. Ehhez az ünnepléshez hozzátartozott egy pohár pezsgõ is, mely emelte a találkozó fényét. Jelen Károly pohárköszöntõjében összefoglalta a hátrahagyott óév eredményeit és felvázolta az új esztendõ programjait. Az elsõ autóbuszos utazás február 9-én lesz. Cegléden ahol egész napos fürdési lehetõséget ajánl a résztvevõknek.

Február 25-én Télbúcsúztató klubdélutánt tartanak majd, ahol egy kis zeneszó mellett lehet beszélgetni és elfogyasztani a forralt bort és a finom zsíros kenyeret lilahagymával.

Az Óesztendõt Csíkszeredán búcsúztatták mindazok, akik befizették az utazást, összesen negyven ketten.  Öt éjszakán keresztül a Fenyõ három csillagos hotel vendégeiként számos élvezetes programban volt részük az itt szilveszterezõ klubtagoknak. A szilveszteri mulatozás hajnalig tartott.

Az elmaradhatatlan hagyományos disznóvágás Csíkrákoson volt, mely nagy élmény még most idõsebb korban is. Sokakban a gyerekkor emlékeit hozza vissza, hiszen alig van olyan, aki gyerekkorában nem vett részt legalább egyszer egy ilyen eseményen.

Akikkel beszélgettem a klub délutánon és ott voltak az utazáson kellemes emlékekkel tértek haza. A hólepelbe öltözött erdélyi hegyek, égbenyúló fenyõerdõk látványa, az apró falvak és a szépen gondozott Csíkszereda pozitív élményt jelentett. De hogy ne csak a kulináris élményeknek adózzanak ellátogattak az 1000 éves határhoz. A falu határában látható az Osztrák–Magyar Monarchia egykori határának a határkövei. Szintén itt található a Monarchia egykori legkeletibb vasúti õrháza, valamint a Rákóczi-vár romjai.

Utazás során felkeresték Csíksomlyót mely a katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életüknek több évszázados központja. Minden pünkösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú. Jártak a Hargitán
melyrõl így ír a Wikipédia:
„A Keleti-Kárpátok vulkáni vonulatának (Kelemen-Görgény-Hargita) része. Északon, a Libán-tetõnél kapcsolódik a Görgényi-havasokhoz, délen, a Hatod-hágónál a Baróti-hegységhez a Torjai-hágónál pedig a Bodoki-hegységhez.

A hegység hossza a gerincvonalon 70 km, szélessége 20–25 km. Három részre tagolódik: Északi-Hargita, Központi-Hargita és Déli-Hargita. Központi-Hargitában találhatók a hegység legmagasabb csúcsai. Az 1,7 kilométert is meghaladó hegyek egy hatalmas sztratovulkáni kráter maradványai. Ez a legnagyobb vulkáni hegycsoport a környéken. A félkör alakú kráterperem hegyei: Mihály-havas (1685 m), Madarasi-Hargita (1801 m), Rákosi-Hargita (1758 m), Madéfalvi-Hargita (1710 m) és Csicsói-Hargita (1755 m). A Madarasi-Hargitán van a hegység legnagyobb menedékháza, amely még 1941-ben épült a magyar kormány támogatásával. A Csicsói-Hargita déli oldalában, 1300–1400 m magasságban található Hargitafürdõ, Hargita megye legmagasabban fekvõ emberi települése. A hargitafürdõi mofetták, gõzlõk és a peremvidéken gyakori vasas, magnéziumos, erõsen szénsavas ásványvíz-források az erõteljes vulkáni utómûködésrõl tanúskodnak"„

Az Új évet köszöntõ délutánon volt mirõl beszélgetni, dicsérni a múltat és tervezgetni az idei évet,  mely elõreláthatólag számos belföldi kirándulást is tartalmaz, melyhez már csak a jó idõ és jó egészség az elengedhetetlen kellék.

 

Major Edit

Megosztás