Városi Klub farsangi bálja a Jókaiban

2019-02-22 | Közélet
Fergeteges, jókedv és jó hangulat jellemezte a Városi Klub farsangi bálját, amelynek megszervezéséért és lebonyolításáért Bartha Károlyné Marcsi  klubvezetõ és segítõi gondoskodtak. Sokan jelmezben érkeztek, melyek közül a legjobbakat a zsûri jutalomban részesítette.

 

Száztíz fõ vendég mulatott, táncolt csütörtökön a Jókai színháztermében olyan jó kedvvel, ami még, a fiatalok dicsõségére is válhatott volna. Ehhez a jókedvhez hozzájárult a Kristály Duo jelenlévõ egyetlen tagja, aki remek hangulatot teremett-

A Városi Klub új vezetõje Bartha Károlyné úgy tûnt, hogy megelégedett a rendezvénnyel, hol a táncparketten, hol az asztaloknál tûnt fel mosolyogva. Egy ilyen pillanatot használtam ki hogy megkérdezzem, hogyan mûködik a klub, amit igen nagy elszántsággal vett át Forgó Ibolya leköszönõ klubvezetõtõl egy évvel ezelõtt. Mielõtt még átvette volna a klub vezetését húsz éven keresztül fiatalkora ellenére tiszteletbeli, pártoló tag volt szinte minden budaörsi klubban így volt rátekintése ezek mûködésére. Meglepõdtem mikor megtudtam, hogy õ még Kósa Pál klubjában, -aki a Mûvelõdési Ház igazgatója is volt,- aktívan részt vett a klubéletben, pedig az több mint húsz évvel ezelõtt lehetett.

Hogyan érintett, hogy klubtagból vezetõvé lettél?

Megtiszteltetésnek vettem, hogy engem választottak erre a posztra, és büszke vagyok arra, hogy Budaörs második legnagyobb civil szervezetét vezethetem. Klubunknak 2018-ban százharminc fõ volt fizetõ tagja volt.

Közösségi életünkre jellemzõ a sok kirándulás ezek között is a tagok által annyira kedvelt gyógyfürdõket keressük fel. A klub korosztálya hetven évtõl felfelé friss nyugdíjasunk nem sok van, de lassan változni fog a korosztály, mert vannak, akik még csak most készülõdnek nyugdíjba. Vannak azonban, akik preferálják a más irányú utakat is mint a gyógyfürdõk, 2017-ben amikor mg csak tag voltam kezdtem el szervezni a külföldi utakat amire meglepõ módon sokan jelentkeztek. Prágába utaztunk harminc nyolcan észak Svájcban voltunk kilencen, Dél Erdélyben tizennyolcan, Salzburgban tizenöten. Ezek voltak a 2017-es évben megtett kirándulásaink. 2018-ban Tirolban harminc négyen voltunk, adventkor pedig Mariazellbe és Bécsbe látogattunk.

Ebben az évben a Julia Alpokba utazunk õsszel pedig a Plitvicei tavakhoz szervezem az utazást. Az érdeklõdés nagy, aminek nagyon örülök.

Egyénileg, vagy utazási irodán keresztül szervezõdik a budaörsi csoport? Utazási irodával utazunk én csak a jelentkezõket úgymond toborzom,  az utazás anyagi részét mindenki egyénileg az irodával intézi el.

Mennyibe kerül egy évi tagdíj? Egy évi tagdíj kettõezer forint, ebbõl gazdálkodnunk és abból, amit az Önkormányzat biztosít számunkra, ami évi egymillió forintot jelent. Ezt az összeget csak a kirándulásokhoz használhatjuk fel, olyan „ kényeztetõ” gesztus, mint hogy karácsonyi ingyen ebéd, vagy mint most legutóbb Teri néni éttermében megrendezett ingyen disznótoros nem fog beleférni a költségvetésünkbe, úgyhogy némileg csökkenteni kell majd az ilyen irányú kiadásaikat, mert nem futja a bevételeinkbõl. Itt kell elmondanom, hogy a Gazdakör messzemenõen támogat bennünket, étellel és itallal, nem beszélve a Nõnapi virágosztás igencsak szép gesztusáról, amit mi nagyon jólesõen nyugtázunk. Ugyanígy támogatja a többi klubbot is, sõt óvodákat és iskolákat is

 

Hogyan zajlanak a klub foglalkozások?

Több esetben kvíz játékokat játszunk a klub foglalkozásokon, ami érdekes és nem hagyja a memóriát elveszni.

Kéthavonta pedig zenés délutánokat rendezünk, mindig más zenészeket hívok, hogy ez is változatos legyen, a zenei repertoár ne legyen mindig egy és ugyanaz.

Marcsi magánéletében nagy kutyabarát hét kistestû kutyusról gondoskodik, akik a családján túl kitöltik az életét.

Kik segítettek a mostani farsangi bál szervezésében és lebonyolításában?

Mint azt már említettem a Gazdakör valamint a Feldhoffer  József kertészet tulajdonosa, aki sok cserép gyönyörû virágot küldött a tombola nyereményekhez, amiért most is köszönetet mondunk.

A farsangi bál egészen nyolc óráig tartott, de a jókedvet megítélve eltartott volna virradatig is. Elnézve a táncoló párokat nem igen volt hihetõ hogy hétköznapokon a fájó izületeiket gyógyítgatják, most itt nyoma sem volt betegségnek. Úgy látszik a zene és a társaság gondûzõ gyógyító hatással van mindenkire.

 

Major Edit

Fotó: wein

Megosztás