Boldogan éltek, míg...

2019-02-02 | Magazin
Igaz szeretet túl a meséken - a budaörsi Párkapocs Egyesület rajz- és fotópályázatot hirdet a Házasság Hetéhez kapcsolódó rendezvénysorozat keretében. Beérkezési határidõ: 2019. február 25. - részletek a www.facebook.com/szerelmi7proba oldalon és ITT!

Tudnivalók

1. A pályázat kiírója: Párkapocs Egyesület Budaörs

Egyesületünk non‐profit alapon mûködik. Célunk az egy férfi és egy nõ párkapcsolatának erõsítése, építése, testi‐lelki‐szellemi harmóniájának elõsegítése, a házasságra való felkészítés. Ennek érdekében elõadásokat, párkapcsolati mûhelyeket, valamint programsorozatokat szervezünk.

Pályázatunk célja: Ráirányítani a figyelmet az egyik legszebb és legnemesebb emberi érzésre, a társas kapcsolatok fontosságára a Házasság hetéhez kapcsolódó programsorozat keretében.

Cím, elérhetõség:
E-mail: szerelmi7proba@gmail.com
Telefon: Lindner Magdolna 06/20-9891106 (munkaidõben!)

Részletek a www.facebook.com/szerelmi7proba oldalon ill. a https://www.brke.org honlapon olvashatóak.

2. A pályázat témája: Igazi szeretet, szerelem

Gondolatébresztõ: Milyen az igazi szeretet? – Te hogyan látod?

A pályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek mûvészi formában fejezik ki a szeretet, szerelem fogalmát.
Várjuk a téma konkrét, vagy átvitt értelemben, egyéni látásmódban való megjelenítését, megfogalmazását.

3. Formai kritériumok:

„Rajz, plakát”: Méret: A4 ill. A3
A munka bármilyen technikával készíthetõ.
Képet és szöveget tetszõleges kombinációban tartalmazhat.

„Fotó”: Méret: A4
Tetszõleges kézi technikával (analóg fotótechnika, montázs, kollázs stb.) vagy digitális technikával, számítógépes grafikával legalább 1500*2000 pixel felbontásban (3:4 képarány álló vagy fekvõ elrendezésben),

formátum: JPEG, TIFF vagy PDF.

4. Pályázati kategóriák:
– Óvodások
– Általános iskola alsó tagozatos diákjai
– Általános iskola felsõ tagozatos diákjai
– Középiskolás (14 éven felüli) ill. 18 év feletti tanulók

5. Pályamunkák beadásának feltételei:

A pályázó kizárólag a saját szellemi tulajdonát képezõ, eredeti alkotásával pályázhat. Az elõbbi feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, díjat nem kaphat, vagy köteles a díjat visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét visszafizetni.

A pályamû nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértõ, durva kifejezéseket nem tartalmazhat, összhangban kell állnia a pályázatunk céljával. Azt a pályamûvet, amely megsérti a jelen pont alatti feltételeket, érdemi bírálat nélkül kizárjuk a pályázatból.

Egy pályázó egy pályamunkával nevezhet.

A beküldendõ munka hátoldalára felírva szerepeljen

–    az alkotó neve, életkora, az óvoda, illetve az iskola neve, s a felkészítõ pedagógus neve és telefonszáma

Beérkezési határidõ: 2019. február 25.
Az elkészült munkákat a beérkezési határidõ napján a budaörsi óvodák és iskolák titkárságáról gyûjtjük be, illetve leadhatóak Budaörsön a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárban!

A határidõ után pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni!

Elektronikus beküldés:

Kizárólag a fotók esetében lehetséges. A pályamûvet, valamint a pályázati adatlapot tartalmazó fájlokat email‐csatolmányként az alábbi címre kérjük beküldeni: szerelmi7proba@gmail.com. A fájl‐neveknek tartalmazniuk kell a beküldõ nevét és születési dátumát, ha van, akkor a felkészítõ tanár nevét. (pl.: MintaFerenc19801216Plakát2.jpg) az azonosíthatóság érdekében.

7. A pályamûvek értékelése, zsûrizése, és díjazása:

A pályamunkákat a Párkapocs Egyesület által választott zsûri bírálja el.
 A zsûritagok névsorát a honlapunkon tesszük közzé.

A zsûri korcsoportonként az elsõ, második, ill. harmadik helyezettet részesíti jutalomban.
Ennek megfelelõen 4 kategóriában 3-3 díjat osztunk ki.

Különdíjban részesítjük azt a munkát, mely koncepciójában, vagy mûvészi megvalósításban kitûnik vagy az életkor kategórián belül kimagasló eredményt tükröz.

A beérkezett munkákból válogatást mutatunk be Budaörsön, a Gróf  Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárban.
A kiállítás megnyitója 2019. március 5-én 17 órakor lesz
. A mûvek egy hónapon keresztül megtekinthetõek!

A pályázat nyilvános eredményhirdetése és a díjak átadása: 2019. március 7‐én a Szerelmi 7próba záró rendezvényén lesz Budaörsön, a PostART kulturális színtér nagytermében.

A nyerteseket elõzetesen értesítjük.

A díjazott pályamûveket és a nyertesek névsorát az eredményhirdetést követõen a honlapunkon is közzétesszük.
A díjazott meghatalmazottja révén is képviseltetheti magát a díjátadáson.

8. Szerzõi és felhasználói jogok

Pályázó a pályázat beadásával egyúttal felhasználási jogot ad a pályázat kiírójának a pályamûvek felhasználására a Párkapocs Egyesület tevékenységének céljára a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályamûrõl készült reprodukciót nyomtatott, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse.

A pályázatra benevezett pályamûvek további, harmadik fél általi, nonprofit jellegû felhasználása a pályázó értesítése, beleegyezése mellett történhet.

Megosztás