Merkelisztán: jöhetnek a saría alapján kötött gyermekházasságok, mert a betiltásuk alkotmányellenes lenne

2019-01-10 | Magazin
A döntés, mely gyakorlatilag kitárja a kaput a saríán alapuló gyerekházasságok legalizálása elõtt Németországban, az esetek növekvõ számának egyike, melyekben német bíróságok – tudatosan vagy tudattalanul – egy párhuzamos iszlám jogrend felállítását mozdítják elõ az országban.

A Szövetségi Legfelsõbb Bíróság (Bundesgerichtshof, BGH), Németország legfelsõ polgárjogi és büntetõjogi bírósága úgy döntött, hogy egy új törvény, ami betiltja a gyerekházasságot, alkotmányellenes lehet, mert az összes házasságot, beleértve a saríán alapuló gyerekházasságokat, védi Németország Alaptörvénye (Grundgesetz).

A német bíróságok növekvõ mértékben alkalmazkodnak az iszlám joghoz, mert vagy a felperesek, vagy az alperesek muszlimok. A kritikusok azt mondják, hogy az esetek – különösen azok, melyekben a német jog másodhegedûs a saria joghoz képest – az iszlám jognak a német jogrendszerbe való veszélyes benyomulását tükrözik.

Néhány példa a német bíróságok ítélkezésébõl:

2000 augusztusában egy kasseli bíróság elrendelte, hogy egy özvegyasszony ossza meg néhai marokkói férjének nyugdíját egy másik asszonnyal, akivel a férfi egyidejûleg házas volt. Habár a többnejûség illegális Németországban, a bíró úgy döntött, hogy a két feleségnek a marokkói jog (és egy német-marokkói egyezmény – a szerk.) szerint osztoznia kell a nyugdíjon.

2004 márciusában egy koblenzi bíróság egy Németországban élõ iraki férfi második feleségének megadta a jogot, hogy állandóan az országban maradjon. A bíróság úgy döntött, hogy öt évnyi Németországbeli többnejû házasság után tisztességtelen lenne azt elvárni a nõtõl, hogy visszatérjen Irakba.

2007 márciusában egy frankfurti bírónõ a Koránt idézte egy német-marokkói nõt érintõ válási ügyben, akit marokkói férje ismétlõdõ jelleggel vert. Habár a rendõrség elrendelte a férfinak, hogy maradjon távol elidegenedett feleségétõl, a férfi továbbra is bántalmazta a nõt, és egy ponton megfenyegette, hogy megöli. Christa Datz-Winter bírónõ elutasította a válás megadását. Idézte a Korán 4. szúra 34. szakaszát, ami megigazolja „mind a férj jogát, hogy testi fenyítést alkalmazzon egy engedetlen feleséggel szemben, mind pedig megállapítja a férj felsõbbrendûségét a feleséggel szemben”. A bírónõtõl végül aztán elvették az ügyet.

2008 decemberében egy düsseldorfi bíróság elrendelte, hogy egy török férfi fizessen 30 000 euró (34 000 dollár) hozományt korábbi menyének a saría jog szerint (a bíróság persze a török jogra hivatkozott, ahogy más esetekben más muszlim országok saríán alapuló törvényére – a szerk.).

2010 októberében egy kölni bíróság elrendelte, hogy egy iráni férfinak az exfelesége részére 162 000 euró (184 000 dollár) hozományt, 600 aranypénz jelenlegi egyenértékét kell fizetnie az eredeti saría házassági szerzõdés szerint.

A Spiegel Online által készített interjúban Mathias Rohe iszlámszakértõ megvédte a Németországbeli párhuzamos jogi struktúrák létezését azzal, hogy az „a globalizáció kifejezõdése”. Hozzátette: „Éppúgy alkalmazzuk az iszlám jogot, ahogyan a francia jogot is”.

KI
w

Megosztás