Schmidt Mátyás 1928-2021

2021-09-14 | Budaörs
Budaörsön született és a II. világháború viharai kényszerítették 1944-ben, 16 évesen, szülőföldje elhagyására. Családjával – szüleivel, testvérével - Németországban telepedett le. „Híd” volt a kitelepítettek és az itt maradt budaörsiek között.

Schmidt Mátyás neve összeforrt a több mint 30 éves Budaörs-Bretzfeld testvérvárosi kapcsolattal. 1986-ban ő javasolta az akkori tanácselnöknek a két település (kitelepítettek és óhaza lakói) kapcsolatfelvételét. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően 1989. május 13-án, előbb Bretzfeldben, majd május 26-án, Budaörsön került sor a partneri kapcsolatról szóló szerződés ünnepélyes aláírására.

Lelkes házigazdaként szervezte a Budaörsről érkező küldöttségek, csoportok bretzfeldi programjait. A kitelepített budaörsiek részére évente egyszer megszervezte az óhazába történő egy-egy jeles naphoz, eseményhez kötődő látogatásokat.

Sokat tett azért is, hogy a Kőhegyről 1950-ben eltávolított kereszt, 1995-ben ismét felállításra kerülhessen. Lelkes lokálpatriótaként segítséget nyújtott a budaörsi gyűjtemény számos kiállításához, továbbá alapítója és vezetője az 1996-ban megnyílt bretzfeldi múzeumnak.

Szerette a hivatását, 35 éven át koordinátorként és szerkesztőségi munkatársként dolgozott a Heilbronner Stimme nevű jelentős napilapnál.

„Ha a budaörsiek sorsa az elűzetéssel nem is nagyvilági fontosságú, összehasonlítva a világ más, komiszabb eseményével, az egyének lelkében mégis mély sebeket ütött. Bénulásként hatott, és az új haza sok jó szándékú segítsége ellenére még mindig élt sok budaörsiben a vágy: „mi ismét hazamennénk”.” – vallotta egykor.

Számtalan német-magyar kulturális és hagyományőrző rendezvény szervezése, segélyakciók indítása, a kitelepítettek és az óhaza lakóinak kapcsolatfelvételét szorgalmazó kezdeményezés és újságcikk megírása teszi méltóvá arra, hogy 2000-ben szülővárosa, Budaörs díszpolgárává fogadja Schmidt Mátyást.

Schmidt Mátyás mindenkor a Magyarországgal megbékélésre nyújtotta a kezét.- írta róla a Hohenloher Zeitung a díszpolgárrá avatás alkalmából.

Már nagy betegen is eljött az utolsó bretzfeldi találkozóra. Elhozta régi fényképeit kedves szülőföldjéről. Egyszer elmondta, hogy ahogy idősödik, annál inkább erősödik a honvágya. Szeretne még egyszer Budaörsre jönni…és itt meghalni. A sors nem adta meg neki ezt a kívánságát.

Nyugodjék békében!

s.k.

Megosztás