Újévi koncert a Református Templomban

2022-01-18 | Budaörs
2022,január 16-án a Leopold Mozart Zeneiskola tanárai és növendékei a barokk kor zeneszerzőinek – közöttük Johan S. Bach zeneszerző - műveiből adtak hangversenyt. A belépés mindenki számára ingyenes volt, de lehetőség nyílt tetszés szerinti adakozásra is. Az istentiszteleteknek helyt adó hatalmas terem teljesen megtelt a hallgatósággal

A Budaörsön nemrégiben felépült református templomba élmény volt belépnem már csak azért is, hogy ottlétem egy ünnepélyes koncerthez kötődve váljék emlékezetessé számomra. A református templom megépítése sokáig váratott magára, de a múlt évben végre elkészült. Sok hívő álma vált valóra egy önálló templomépülettel. Az istentiszteleteken túl az épület közösségi rendezvényeknek is színtere lesz, mint ahogyan azt annak idején építtetői megálmodták.

A koncert egy elő-próbája is a templom akusztikájának- mondta megnyitó beszédében a református templom papnője, majd átadta a terepet a Leopold Mozart Zeneiskola növendékeinek és tanárainak, a koncert megtartására, mely a barokk zene hullámait hozták el a hallgatóságnak.

A mai kor emberének kissé nehezen érthetőek a klasszikus barok kompozíciók.De egy üzenet,érzelmi állapot a 300 évvel ezelőtti Lipcséből,  annak karnagyától J. S. Bachtól. egy  vers, amelyet a zeneszerző írt: „Ich habe genug” magyar fordításban Elegem van címmel sok mindent elmesélt a zeneszerző érzelmi állapotáról.  A zeneszerző ezt az érzelmi állapotot zenésítette meg,melyet ezen a koncerten végig hallgathattuk.

1685. március 21-én született Eisenachban Johann Sebastian Bach, minden idők egyik legnagyobb zenei lángelméje. Bach az opera kivételével minden műfajban alkotott, kedvencei a korálok, a kánonok és a fúgák voltak. Nagy múltú zenészcsalád nyolcadik gyermeke volt, első zeneóráit apjától kapta. Az ősként számon tartott Veit még molnár volt, de már ő is muzsikált a malomkő mellett. (Veit Bach Magyarországon élt, amíg a lutheránusokat ért támadás vissza nem űzte hazájába, Németországba.) A legalább négy generációra visszavezethető zenészelődök között volt városi muzsikus, orgonista, kántor és udvari zenész egyaránt. Már 15 évesen a muzsikálással kereste meg kenyerét. Anyagi fedezet híján nem ment egyetemre, de valószínűleg nem is akart, mert alig várta, hogy megkezdhesse igazi zenei hivatását.

Karvezetői állások után udvari muzsikus és orgonista lett, majd 1723-tól életének mintegy fele a lipcsei Tamás-templom szolgálatában telt el, ahol karnagyi és fő-zeneigazgatói tisztséget viselt haláláig, 1750-ig. Napjai szerényen és szigorú munkarendben teltek. Lipcsei karnagyként minden vasárnap és egyházi ünnepen új kantátát kellett bemutatnia, így ebben a korszakában mintegy 300 művel adakozott az egyházi évre. Kántorlakása az iskolában volt, és a dolgozószoba fala a hatodik osztály szomszédságában- Mekkora önfegyelem kellett, hogy az áthallatszó zsivaj mellett remekműveket alkosson. Nyilvánvaló tehát, hogy nem a pillanatnyi siker, és nem az elismerés és hiúság vezette. Zenéjéhez méltatlan lett volna a mulandó szolgálata. Amikor megkérdezték tőle, minek köszönheti, hogy ilyen magasra jutott a művészetben, csak ennyit válaszolt: “Szorgalmasnak kellett lennem, eljuthat eddig más is, aki ilyen szorgalmas.

Elismerés illeti a Mozart Zeneiskola növendékeit és tanárait az újévi koncert lebonyolításáért és sikeréért,amelyet a résztvevők hatalmas tapssal jutalmaztak.

A 2022. január 16-i koncerttel elindult egy álom megvalósulása, miszerint Budaörsi református templom az  isten tiszteletek megtartásával és közösségi élményeket nyújtó zenei rendezvényekkel  a hívők szolgálatában kezdte meg működését.

Major Edit

 

Megosztás