Városunk díszpolgára: Dr. Kovács József László

2020-09-10 | Budaörs
Budaörsnek 1972 óta lakója, ahogy ő nevezte a várost: "választott szülőföldem". 1990-től a Heimatmuseum első igazgatója volt. Irodalomtörténész, helytörténész, több publikáció és helyismereti kiadvány szerzője, egyetemi tanár, Budaörs és Ráckeve díszpolgára.

Családi és szülőhelyi indíttatása okán a német nemzetiségi múlt és hagyományok kutatása szerves részét képezte tudományos munkásságának. Rendkívül sokat tett a testvérvárosi kapcsolatok építéséért, ápolásáért. Aktív résztvevője volt a közéletnek. Kiváló munkájával és szaktudásával megteremtette a Heimatmuseum alapjait, melynek 1990-től volt az igazgatója, közel húsz évig.

 

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen világirodalmat, a szombathelyi Tanárképző Főiskolán irodalomtörténetet, 1977-től a zsámbéki Tanítóképző Főiskolán műelemzést és német leíró nyelvtant tanított. 1992-1996 között megszervezte a Német Irodalomtörténet tanszéket a Miskolci Egyetemen, 1997 óta a Károlyi Gáspár Református Egyetem oktatója volt. Kutatási területe a magyar későreneszánsz és a magyar-német irodalomtörténeti kapcsolatok volt.

Élete utolsó pillanatáig fontos feladatának tekintette a fiatalok ismereteinek bővítését, a magyar és a német nép évszázados kapcsolatainak ápolását, bemutatását, és folyamatosan dolgozott valamilyen új, történelmi témájú könyvön.

Feleségével,Paulovits Terézzel segítették , ösztönözték egymást a tudományos munkában.

A német nemzetiségi múlt tárgyi emlékeit Budaörsön a 80-as évek elejétől gyűjtötték lelkes helyi lokálpatrióták, amelynek eredményeként az akkori nagyközségi tanács anyagi áldozatvállalásával 1987. augusztus 20-tól önálló épületben nyert elhelyezést a Jakab Bleyer Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum. Ennyi év távlatából bizton állíthatjuk, hogy a Gyűjtemény vezetésével a rendszerváltást követően a legmegfelelőbb személyt bízta meg Budaörs Város Önkormányzata.

Felsorolhatatlan sokaságot képviselnek a különféle országos és helyi periodikákban, újságokban megjelent írásai, a nemzetiségi múlthoz kötődő helytörténeti jelentőségű cikkei és tanulmányai. Szülőhelye – Sopron – „a soproni kultúra jelenkori mindeneseként, a helyi irodalmi élet szervezőjeként, és egyszemélyes irodalmi fórumként” tartotta számon.

Fontos megemlíteni fáradozásait a testvérvárosi kapcsolatok építésében, ápolásában.

Dr. Kovács József László mindig aktív résztvevője volt városunk közéletének, fiatalos lendülettel végezte intézményvezetői munkáját.

Itt hunyt el 2018. október 21-én, egy nappal a 86. születésnapja előtt.

Budaörs Város Önkormányzata 2005-ben díszpolgári címmel ismerte el munkásságát.

s.k.

Megosztás