Városunk díszpolgára:Schmidt Mátyás

2020-08-23 | Budaörs
Budaörsön született és a II. világháború viharai kényszerítették 1944-ben, 16 évesen, szülőföldje elhagyására. Családjával – szüleivel, testvérével - Németországban telepedett le.

Schmidt Mátyás neve összeforrt az immár 30 éves Budaörs-Bretzfeld testvérvárosi kapcsolattal. 1986-ban ő javasolta az akkori tanácselnöknek a két település (kitelepítettek és óhaza lakói) kapcsolatfelvételét. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően 1989. május 13-án, előbb Bretzfeldben, majd május 26-án, Budaörsön került sor a partneri kapcsolatról szóló szerződés ünnepélyes aláírására.

Egy találkozó a sok közül -2009-ben.

Lelkes házigazdaként szervezte a Budaörsről érkező küldöttségek, csoportok bretzfeldi programjait. A kitelepített budaörsiek részére évente egyszer megszervezte az óhazába történő egy-egy jeles naphoz, eseményhez kötődő látogatásokat.

Gazdag életpályája állomásait adta közre a kétnyelvű könyvben.

Sokat tett azért is, hogy a Kőhegyről 1950-ben eltávolított kereszt, 1995-ben ismét felállításra kerülhessen. Lelkes lokálpatriótaként segítséget nyújtott a budaörsi gyűjtemény számos kiállításához, továbbá alapítója és vezetője az 1996-ban megnyílt bretzfeldi múzeumnak.

Schmidt Mátyás szívét-lelkét őrzi a Budaörs Múzeum Bretzfeldben.

Szerette a hivatását, 35 éven át koordinátorként és szerkesztőségi munkatársként dolgozott a Heilbronner Stimme nevű jelentős napilapnál.

Saját sorsáról így vall:

„Ha a budaörsiek sorsa az elűzetéssel nem is nagyvilági fontosságú, összehasonlítva a világ más, komiszabb eseményével, az egyének lelkében mégis mély sebeket ütött. Bénulásként hatott, és az új haza sok jó szándékú segítsége ellenére még mindig élt sok budaörsiben a vágy: „mi ismét hazamennénk”.”

Nagyon várta a pillanatot, amikor 2007-ben , állami szinten kimondták:-Bocsánat.

Az egykori budaörsiekkel a katolikus templomban, János atyával.

Őszintén örült a Budaörsről készült fotónak.

Számtalan német-magyar kulturális és hagyományőrző rendezvény szervezése, segélyakciók indítása, a kitelepítettek és az óhaza lakóinak kapcsolatfelvételét szorgalmazó kezdeményezés és újságcikk megírása teszi méltóvá arra, hogy 2000-ben szülővárosa, Budaörs díszpolgárává fogadja Schmidt Mátyást.

Schmidt Mátyás mindenkor a Magyarországgal megbékélésre nyújtotta a kezét.- írta róla a Hohenloher Zeitung a díszpolgárrá avatás alkalmából.

s.k.

Hauser József, Szakály Mátyás és Schmidt Mátyás életéről bővebben olvashatnak a gr.Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár honlapján:

http://www.budaorskonyvtar.hu/elektronikus/letoltes/konyvek/kv03201.pdf

http://www.budaorskonyvtar.hu/elektronikus/letoltes/konyvek/kv036.pdf

 

Megosztás