Volt egyszer egy temetkezési egylet

2020-04-03 | Budaörs
A budaörsi Mária Temetkezési –egylet történetét egy elkopott kis tagsági könyvön keresztül szeretném bemutatni kedves Olvasóinknak. Merthogy ilyen egyesület is volt hajdanában a jól szervezett faluközösség életében.

A tagsági könyvet Csulits Gertrúd nevére állították ki, aki 1869-ben született, Budaeörsön. (az eredeti írás szerint) A magyar – és német nyelvű okmányt 1895. október 7-én nyitották meg számára. A német szöveget szépen kaligrafált gót betűkkel nyomtatták. A beíratási díj: 50 krajcár.

Aláírók: Feldhoffer Gergely elnök, Huber Mihály pénztáros, Latosinszky József könyvelő.

Továbblapozva megtudhatjuk, hogy „az egylet czíme Budaörsi Mária Temetkezési- egylet felebaráti szeretetből. Székhelye Budaeörs. Az egylet czélja: a.) A vallásosság emelése és előmozdítása. b.) A felebaráti szeretet gyakorlása az által, hogy egy egyleti tagnak elhunyta esetén, ennek krom.kath szertartású eltemetésén kívül, lelki üdveért szentmise áldozatot mutat be és árváit anyagilag segélyezi. „

A 6. oldalon a tagok felvételének és megszűnésének szabályairól olvashatunk.

Pl: „Ha a családapa elhal, az egyleti tagság jogai átruházhatók özvegyére, ha ez a kötelezettséget is elvállalja.”

A tagok száma: 400

Az egylet szervezése és vezetése:

Az egylet ügyeit intézi a.) közgyűlés b.) az igazgatóság c.) a választmány.

A tisztviselőket három évre választották.

„A pénztáros a reá bízott egyleti vagyonért saját vagyonával kezeskedik.”

Csulits Gertrúd 1895-től fizette a tagdíjat, ami havonta 5 krajcárban állapítottak meg. Ezt a kis könyv hátsó lapjain pecséttel igazolták. 1898-tól 99-ig 3 krajcárra csökkent, majd 1900-tól már 6 fillért fizetett egy évig. Innentől 12 fillért 1917-ig. 1917 –től 1920-ig 20 fillér volt a tagdíj.

1921 –ben, a nagy infláció hatására 2 koronával kezdődött az emelkedés, ami 1927 –ig felkúszott 2500-ra. (!) 1927 – ben visszatértek a 20 fillérre. 1944-ben már a pengő volt a pénznem, amiből havi 1-P.-t kellet befizetni.

Bár a fizetési rubrikák 1984-ig szóltak, Gertrúd 1945 júliusában fizetett utoljára tagdíjat.  Vajon hová sodort őt a történelem vihara?

s.k.

 

Megosztás