Kiadó önkormányzati ingatlan

2019-09-25 | Helyi közélet
Kisbér Város Önkormányzata hasznosításra hirdeti meg a tulajdonát képező kisbéri 1641/15/A/2 hrsz-ú, Városháztér 1. szám alatti, (volt OTP fiók) 208 m2 alapterületű ingatlant.

Az ingatlan helyiségei: ~114 m2 eladótér/ügyféltér járólap és padlószőnyeg burkolattal;

~14 m2 vizesblokk (külön női és férfi mosdóval) + konyha járólap burkolattal;

5 db egyéb helyiség (~13,5 m2; 12,6 m2; 8,6 m2; 7,6 m2; 7,5 m2) jellemzően parketta és rajta padlószőnyeg burkolattal,

~31 m2 közlekedők és szélfogó járólap burkolattal.

Az ingatlan közművekkel ellátott (víz, villany, gáz, csatorna), akadálymentes, a biztonságtechnikai és belső telefonos hálózat vezetékei behúzásra kerültek.

A pályázó feladata a hasznosításhoz szükséges engedélyek beszerzése.

Az ingatlanon végzendő átalakításokat, belső falainak átépítését előzetesen egyeztetni szükséges.

A bérlet időtartama és a minimálisan elvárt bérleti díj:

  • 3 év időtartamra a minimálisan elvárt bérleti díj 1.600,- Ft./m2/hó + áfa
  • 5 év időtartamra a minimálisan elvárt bérleti díj 1.800,- Ft./ m2/hó + áfa

Mindkét időtartam esetén a bérleti díj összege évente a KSH által közzétett hivatalos infláció mértékével növekszik (negatív előjelű infláció esetén a bérleti díj változatlan marad). A bérleti díj megfizetése mellett a pályázónak vállalnia kell a hasznosítással kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek viselését.

A bérlet időtartamaihoz opció nem köthető ki. A határozott időre szóló szerződés változatlan feltételek mellett nem hosszabbítható meg, a további együttműködésre felek egybehangzó szándéka szerint új szerződés keretében kerülhet sor.

A bérlet időtartama alatt a szerződés csak rendkívüli felmondási okkal vagy szerződésszegés esetén szüntethető meg.

A pályázatban meg kell jelölni:

a hasznosítás célját

a bérleti díj nagyságát

ha az ingatlan használatát mással kívánja megosztani. Amennyiben a fél ismert, kérjük megjelölni.

A pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a pályázatban vállalni kell egy havi kaució megfizetését.

A hasznosításra érkezett pályázatok megvizsgálása után, a jogszabályi előírások figyelembe vételével, az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtóval kötünk szerződést. Az Önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a beérkezett pályázatok alapján nem köt szerződést.

Az önkormányzat azon pályázatokat, melyekben a bérleti díj nagysága az időtartamhoz tartozó minimálisan elvárt bérleti díj mértékét nem éri el, érvénytelennek tekinti.

A hasznosításra vonatkozó pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

A benyújtás módja: zárt borítékban, a borítékra írják rá: 1641/15/A/2 hrsz.

 

Forrás:kisber.hu

 

Megosztás